Các nhà khoa học Anh cho biết một máy bay không gian cất cánh từ một đường băng sân bay bình thường trước khi chở hành khách vào quỹ đạo có thể trở thành hiện thực trong 10 năm tới.