Các hãng hàng không đang khai thác các chuyến bay hàng ngày giữa Việt Nam và Indonesia cho biết tro bụi từ núi lửa Merapi ở Trung Java của Indonesia không ảnh hưởng các chuyến bay giữa Jakarta và Việt Nam.