Cuối tuần qua, Mexicana (tên đầy đủ là Mexicana de Aviacion), hãng hàng không lớn nhất và lâu đời nhất của Mexico đã chính thức bị phá sản và ngay lập tức, huỷ toàn bộ các chuyến bay và đình chỉ mọi hoạt động có liên quan.