Mi-26 Halo là loại trực thăng vận tải hạng nặng hai động cơ do Nga nghiên cứu và chế tạo. Mi-26 Halo được xem là loại trực thăng lớn nhất thế giới từng được sản xuất và sử dụng cho cả hai mục đích quân sự, dân dụng. Quá trình nghiên cứu và chế tạo Mi-26 bắt đầu được thực hiện vào đầu những năm 1970.