Tỷ lệ thuận với đà tăng trưởng cao của ngành Hàng không, nguy cơ ô nhiễm môi trường từ lượng rác thải, khí thải, tiếng ồn của máy bay cũng ngày càng tăng lên. Nếu không có các biện pháp phòng ngừa kịp thời, môi trường sẽ hứng chịu những tác động nghiêm trọng.