Điều gì thực sự sắp diễn ra trong những thế hệ máy bay tới? Đó là những máy bay phải đáp ứng được các yêu cầu quan trọng hàng đầu như kinh tế, thân thiện môi trường và phù hợp xu hướng chính trị của thế kỷ 21.