Trung tâm kiểm soát không phận châu Âu Maastricht (MUAC) cho biết số lượng chuyến bay được kiểm soát trong không phận châu Âu đã tăng 4% trong bốn tháng qua, đánh dấu sự phục hồi của hoạt động hàng không ở khu vực này.