5 đại gia tài chính hùn vốn trong Công ty cho thuê máy bay (VALC) vừa tiếp nhận thêm chiếc ATR 72-B237 để bàn giao cho Hãng hàng không Quốc gia VN (Vietnam Airlines). Hợp đồng cho thuê máy bay có thời hạn 12 năm.