Kính chào ban biên tập báo Tuần Tin Tức. Tôi có một vấn đề thắc mắc mong ban biên biên tập tư vấn giúp tôi:
Chồng tôi là một người Đức, chúng tôi đã kết hôn và có một con chung sau 4 năm chung sống. Tôi hiện nay đang học nghề may (Ausbildung als Modeschneiderin) và nhận tiền học nghề hàng tháng. Chồng tôi hiện nay đã về hưu. Với hoàn cảnh như vậy tôi có thể nhập quốc tịch hay không? Và thủ tục nhập quốc tịch tôi phải làm trình tự như thế nào?