Những trải nghiệm khi đi du lịch Thái lan

Những trải nghiệm khi đi du lịch Thái lan

Những trải nghiệm khi đi du lịch Thái lan sau đây sẽ khiến bạn muốn đi tiếp. Một số thứ cần biết nè: 1 Bath ~ 630đ (1000 bath tầm 630 ngàn). Cần chuẩn bị thẻ thanh toán quốc tế trước chuyến đi nhé, có bất kì trục trặc hay muốn mua thêm đồ thì còn có cái để cà, Pos cà tiền và atm có ở khắp mọi nơi. Nếu cầm tiền mặt thì nên đổi ra cả Bath và USD nhé. Dịch vụ ở Thái siêu tốt, tốt…

Read More