Một chiếc máy bay ở Colombia đã vỡ làm ba mảnh khi hạ cánh, nhưng 130 trong số 131 hành khách trên chuyến bay đều tai qua nạn khỏi một cách kì diệu.