Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết chính phủ đã gặp lãnh đạo PAL để thảo luận về việc lấp chỗ trống nhân sự tại hãng. Bộ Lao động và việc làm cùng Bộ Giao thông vận tải sẽ tham gia nghiên cứu và giải quyết vấn đề này.