Các viên chức hàng không liên bang FAA của Hoa Kỳ thứ sáu 8/10 đã cảnh cáo các phi cơ chuyên chở dân sự là những khảo sát mới về loại pin lithium có thể là mối nguy hiểm khi đang bay.