Một hãng hàng không châu Á được thành lập đúng ba ngày trước sự kiện được coi là tàn phá ngành hàng không thế giới ngày 11 tháng Chín năm 2001 nhưng có lời ngay sau năm đầu tiên chắc chắn để lại nhiều bài học trong kinh doanh.