Tại VN dù Nghị định 20/2009/NĐ-CP về Quản lý chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời (NĐ20) có hiệu lực từ 9.4.2009 song nguy cơ gây mất an toàn bay vẫn tồn tại mà các cơ quan quản lý đang lúng túng vì chưa có cách xử lý.