Sân bay Glasgow, Scotland, đã phải sơ tán khẩn cấp hôm qua sau khi nhân viên an ninh phát hiện một kiện hàng khả nghi.