Ngày 26/01/2011 vừa qua, Bộ ngoại giao Việt Nam và Đại sứ Anh tại Việt Nam đã ký kế hoạch hành động, nhằm tiếp tục hợp tác và đưa lại những kết quả cụ thể trong các lĩnh vực truyền thống, như giáo dục và thương mại đầu tư.

Với kế hoạch hành động: Việt Nam – Vương quốc Anh 2011, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ Anh tại Việt Nam đã vạch ra các sáng kiến rộng khắp trên toàn bộ bảy lĩnh vực của tuyên bố đối tác chiến lược. Theo thỏa thuận, hai chính phủ sẽ tiếp tục hợp tác nhằm đưa lại những kết quả cụ thể trong các lĩnh vực truyền thống, như giáo dục và thương mại đầu tư.

TS Antony Stokes – Tân Đại sứ Anh tại Việt Nam Antony Stokes cũng cho biết, Anh và Việt Nam đang xúc tiến mở đường bay thẳng từ TP HCM đi London – dự kiến khai trương vào cuối năm 2011. Ngoài ra, trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng, hai bên dự kiến sẽ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Danh Vĩnh và TS Antony Stokes đã ký biên bản cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp về kinh tế thương mại diễn ra ở London tháng 11 năm ngoái.

Theo DĐDN