Shanghai Airlines – Khuyến mãi đến Shanghai chỉ 210 USD

Mua vé trước ngày khởi hành 60 ngày: 210 USD
Mua vé trước ngày khởi hành 28 ngày: 220 USD
Mua vé trước ngày khởi hành 14 ngày: 241 USD

  • Xuất vé trước ngày 30/09/2010
  • Khỏi hành trước ngày 31/12/2010
  • Lưu trú tối đa: 30 ngày
  • lưu trú tối thiểu: 2 ngày
  • Đổi ngày: không được phép
  • Phí dịch vụ: 20 USD/vé
  • Hoàn vé phí 100 USD
  • Áp dụng các điều kiện khác của hãng
Xem Thêm
Gọi ngay