Chiếc máy bay thương mại của Sukhoi Superjet 100 thiết kế cho một hãng hàng không của Armenian đã bay thử nghiệm thực tế chuyến đầu tiên hôm nay.