Sau những diễn biến không thoả hiệp được giữa Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và taxi Mai Linh, ngày 28/9, Công ty CP Tập đoàn Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh mời làm việc, về “nhượng quyền khai thác taxi”.