Bộ Giao thông Mỹ ngày 10/11 đã “bật đèn xanh” cho liên doanh hàng không mới xuyên Thái Bình Dương.