Qua nghiên cứu, các nhà khoa học Anh đã phát hiện chính tiếng ồn trên máy bay làm cho các món ăn trên máy bay không được ngon như bình thường.