• Tất cả các khu vực trừ châu Mỹ 
Hành trìn Hạng dịch vụ  Trọng lượng tối đa
Trong châu Á ngoại trừ (*) Thương gia

30 kg

Phổ thông

20 kg

Em bé1

10 kg

Đi/đến

châu Âu/Trung Đông/châu Phi/Úc

Thương gia

40 kg

Phổ thông đặc biệt

40 kg

Phổ thông

30 kg

Em bé1

10 kg

(*) Vé xuất tại Nhật Bản và Việt Nam

 

 

Hành trình Hạng dịch vụ  Trọng lượng tối đa
+GiữaNhậtBảnvà Việt Nam

+ Giữa Nhật Bản và châu Á/Úc đi qua Việt Nam

 

Thương gia

60 kg

Phổ thông

40 kg

Em bé1

10 kg

 

  • Đi/đến châu Mỹ

 Hành trình

 Hạn dịch vụ

Trọng lượng tố đa

 Số lượng kiện tối đa

 Tổng kích thước 3 chiều/kiện

Đi/đến châu Mỹ

Thương gia

 23 kg

 02

158 cm (62 in)

Phổ thông

 23 kg

 02

158 cm (62 in)3

Em bé1

 23 kg

 012

115 cm (45 in)