Từ ngày 15/9, mọi hành khách khi làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh không phải kê khai tờ nhập cảnh – xuất cảnh.