Chiếc máy bay hoạt động bằng sức người đầu tiên trên thế giới đã bay thử tại Canada và được xem như một kỷ lục mới của ngành hàng không.