Chiếc trực thăng của ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát đã rời sân bay Đà Nẵng về Hà Nội, sau khoảng 2 tuần kiểm tra các thông số kỹ thuật tại miền Trung.