Triển lãm Hàng không châu Á lần thứ ba sẽ được tổ chức tại Hongkong vào tháng 3/2011 với sự tham gia của các công ty và hiệp hội hàng không hàng đầu trên thế giới.