Nhân viên của Trung tâm bảo dưỡng ngoại trường Hồ Chí Minh Vaeco thuộc Vietnam Airlines bị phát hiện mang 80 máy ảnh số hiệu Canon từ máy bay trong sân đỗ ra mà không chứng minh được nguồn gốc hàng.