Theo Quy định tại Điều 17 Nghị định số 81/2010/NĐ – CP do Thủ tướng ban hành ngày 14/7/2010, hãng hàng không có quyền từ chối vận chuyển các hành khách sau đây trong trường hợp không thực hiện được các biện pháp an ninh để bảo đảm an ninh, an toàn cho chuyến bay: