Trong một lần ngồi nói chuyện phiếm chờ đến giờ lên máy bay, một vị khách người Hàn Quốc nói rằng nếu che cái bảng tên sân bay Tân Sơn Nhất hay bịt mắt ông rồi đưa vào khu vực chờ, ông sẽ không thể nhận biết được đang ở quốc gia nào.