Vietnam Airlines (VNA) sẽ được Chính phủ bảo lãnh cho các giao dịch thuê, mua hơn 30 máy bay A321-200 khai thác trong giai đoạn từ năm 2011 đến hết 2015.

Thủ tướng đã có văn bản đồng ý về việc bảo lãnh các giao dịch thuê mua 8 máy bay A321-200 của VNA.

Bên cạnh đó, VNA cũng được duyệt phương án mua 26 máy bay A321-200 trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2015. Dự kiến vào cuối năm nay, VNA mở đường bay thẳng từ Việt Nam đi Anh Quốc và Mỹ.

Vietnam Airlines đang đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải cũng báo cáo Thủ tướng về cơ chế đấu thầu thuê tư vấn quốc tế để cổ phần hoá VNA.

Trước đó, VNA đã đề xuất giá gói thầu tư vấn này là gần 3,9 triệu USD. Vietnam Airlines cũng đề nghị chọn 9 nhà thầu quốc tế có đủ điều kiện vào danh sách mời thầu.

Theo vnexpress