Vietnam Airlines sẽ quản lý 70% cổ phần của Jetstar Pacific

Vietnam Airlines sẽ quản lý 70% cổ phần của Jetstar Pacific

Vietnam Airlines (VNA) sẽ tiếp nhận quyền quản lý 70% cổ phần của Jetstar từ SCIC. Với việc chuyển giao này, VNA sẽ nắm đến trên 90% thị trường hàng không nội địa. Theo các nguồn tin của Sài Gòn Tiếp Thị, tổng công ty hàng không quốc gia Việt Nam (VNA) sẽ chính thức nhận quyền quản lý gần 70% cổ phần trong hãng hàng không Jetstar Pacific từ tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), trở thành cổ đông chi phối của hãng…

Read More