Vietnam Airlines (VNA) cho biết, từ ngày 27.3, các chuyến bay nội địa sẽ áp dụng hệ thống số hiệu chuyến bay mới gồm 4 chữ số, thay vì 3 chữ số như hiện tại.

Cụ thể, trước đây sử dụng số hiệu chuyến bay 3 số là VN 330 thì khi chuyển sang số hiệu chuyến bay mới sẽ là VN 1330. Hệ thống số hiệu chuyến bay mới được quy hoạch, xây dựng và áp dụng nhằm định hướng cho việc phát triển dài hạn mạng đường bay, giúp hãng chủ động và thuận tiện hơn trong công tác xây dựng, điều hành lịch bay. Việc thay đổi số hiệu chuyến bay trên các đường bay quốc tế sang 4 chữ số sẽ được áp dụng từ lịch bay mùa Đông 2011 (30.10.2011).

Theo Thanh niên