Từ 1/8/2010 sẽ áp dụng quy định mới về việc cấp visa Trung Quốc 6 tháng nhiều lần và 1 năm nhiều lần.