Hoa Kỳ và Nhật Bản đã ký hiệp định “Vùng Trời Mở Rộng”, tháo gỡ những giới hạn về số chuyến bay và mở đường cho các hãng hàng không của hai nước hợp tác với nhau nhiều hơn.