Kể từ khi vụ cài bom khủng bố mới tại Yemen, các sân bay thắt chặt an ninh hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc xếp hàng làm thủ tục xuất nhập cảnh sẽ lâu hơn với các thủ tục rườm rà như kiểm tra giầy dép, thắt lưng, quét toàn thân…