Tận hưởng dịch vụ hoàn hảo, truyền thống, giá vé ưu đãi của Hãng hàng Quốc gia Việt Nam

Tận hưởng dịch vụ hoàn hảo, truyền thống, giá vé ưu đãi của Hãng hàng Quốc gia Việt Nam

 

Từ 49 – 59USD (Khởi hành từ đầu Tp. Hồ Chí Minh)

         Từ 69 – 99USD (Khởi hành từ đầu Hà Nội)

               Từ 29 – 39 – 49USD (Khởi hành từ đầu Tp. Hồ Chí Minh)

                    Từ 79 – 99USD (Khởi hành từ đầu Hà Nội)

 

      Từ 29 – 39 – 49USD (Khởi hành từ đầu Tp. Hồ Chí Minh)

         Từ 79 – 99USD (Khởi hành từ đầu Hà Nội)

—-> Giá vé chưa bao gồm thuế và phí

     Hiệu lực xuất vé: 01/10/2013 – 31/12/2013

     Giới hạn hành trình: xuất phát từ ngày 01/10/2013

     Loại vé: 1 – 3 tháng (tùy vào điều kiện áp dụng kèm theo)

Related posts

Leave a Comment