TAN SON NHAT _ VANCOUVER _ TAN SON NHAT 840 USD

TAN SON NHAT – VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – TAN SON NHAT
Hãng Eva Air: 840 USD
Xuất vé từ ngày 4/2018
khởi hành từ ngày 5/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 BR 396 21MAY *SGNTPE ‎‎1555 2020 21MAY
2 BR 010 21MAY *TPEYVR ‎‎2355 1940 21MAY
3 BR 009 15JUN *YVRTPE ‎‎0200 0500 16JUN
4 BR 391 16JUN *TPESGN ‎‎0920 1140 16JUN

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay