TAN SON NHAT INTL _ MILAN _ Khứ Hồi 955 USD

Hãng #CATHAY_PACIFIC
Giá khứ hồi bao gồm thuế từ : 955 USD
Xuất vé từ tháng 2/2017
Khởi hành từ tháng 2/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–————————–————————-
lịch bay mẫu
1 CX 764 13MAR 1 SGNHKG ‎1945 2325 /DCCX /E
2 CX 233 14MAR 2 HKGMXP ‎0040 0635 /DCCX /E
3 CX 234 24MAR 5 MXPHKG ‎1205 0640 25MAR 6 /DCCX /E
4 CX 767 25MAR 6 HKGSGN ‎0825 1020 /DCCX /E

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay