Tăng cường giám sát về an toàn, an ninh hàng không đối với các nhà khai thác tại Việt Nam

Ngày 22/8, sau khi xem xét báo cáo của Cục HKVN, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam làm tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh hàng không, hướng dẫn và giám sát chặt chẽ Tổng công ty Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không tham gia kinh doanh tại Việt Nam chấp hành triệt để các quy định của Ngành, bảo đảm an toàn tuyện đối cho các chuyến bay.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ công tác giám sát, đảm bảo an toàn, an ninh hàng không giai đoạn 2006-2010 và năm 2011. Trong đó, cần có số liệu so sánh cụ thể với các nước trong khu vực và trên thế giới, đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực này trước ngày 15/9/2011 .

Theo caa.gov.vn

Gọi ngay