Tết sum vầy 2018 KNOXVILLE, TENNESSEE Về TAN SON NHAT INTL

Hãng #AMERICAN_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #930USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————––lịch bay mẫu———————–———–
1 AA3139 14JAN 7*TYSORD 0701 0745 14JAN E 0
2 AA 153 14JAN 7*ORDNRT 1200 1615 15JAN E 0
3 AA8422 15JAN 1*NRTSGN 1745 2225 15JAN E 0
4 AA8419 01APR 7*SGNNRT 0820 1600 01APR E 0
5 AA 154 01APR 7*NRTORD 1755 1555 01APR E 0
6 AA3138 01APR 7*ORDTYS 1825 2059 01APR E 0

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay