ORLANDO ( FLORIDA ) _ TAN SON NHAT INTL _ ORLANDO ( FLORIDA )

Hãng #CHINA_AIRLINES
Giá khứ hồi bao gồm thuế từ : 880 USD
Xuất vé từ tháng 2/2017
Khởi hành từ tháng 2/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————————————————————–
lịch bay mẫu

1 B6 690 O 28FEB 2 MCOJFK 2133 2354 28FEB E 0 321
2 CI 011 01MAR 3 JFKTPE 0020 0550 02MAR E 0 77W M
3 CI 781 02MAR 4 TPESGN 0730 1005 02MAR E 0 333 M
4 CI 782 01MAY 1 SGNTPE 1050 1515 01MAY E 0 333 M
5 CI 012 01MAY 1 TPEJFK 1730 2015 01MAY E 0 77W M
6 B61983 02MAY 2 JFKMCO 0700 1001 02MAY E 0 321

Xem Thêm

NEW YORK _ TAN SON NHAT INTL _ NEW YORK

Hãng #CHINA_AIRLINES
Giá khứ hồi bao gồm thuế từ : 680 USD
Xuất vé từ tháng 2/2017
Khởi hành từ tháng 2/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————————————————————–
lịch bay mẫu
1 CI 011 01MAR 3 JFKTPE 0020 0550 02MAR E 0 77W M
2 CI 781 02MAR 4 TPESGN 0730 1005 02MAR E 0 333 M
3 CI 782 01MAY 1 SGNTPE 1050 1515 01MAY E 0 333 M
4 CI 012 01MAY 1 TPEJFK 1730 2015 01MAY E 0 77W M

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL _ LOS ANGELES _ Khứ Hồi 690 USD

Hãng #CATHAY_PACIFIC
Giá khứ hồi bao gồm thuế từ : 690 USD
Xuất vé từ tháng 2/2017
Khởi hành từ tháng 2/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–————————–————————-
lịch bay mẫu
2 CX 772 02MAR 4*SGNHKG 0635 1020 02MAR E CX
3 CX 884 02MAR 4*HKGLAX 1300 0925 02MAR E CX
4 CX 897 02MAY 2*LAXHKG 0925 1525 03MAY E CX
5 CX 799 03MAY 3*HKGSGN 1620 1755 03MAY E CX

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL _ MILAN _ Khứ Hồi 955 USD

Hãng #CATHAY_PACIFIC
Giá khứ hồi bao gồm thuế từ : 955 USD
Xuất vé từ tháng 2/2017
Khởi hành từ tháng 2/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–————————–————————-
lịch bay mẫu
1 CX 764 13MAR 1 SGNHKG ‎1945 2325 /DCCX /E
2 CX 233 14MAR 2 HKGMXP ‎0040 0635 /DCCX /E
3 CX 234 24MAR 5 MXPHKG ‎1205 0640 25MAR 6 /DCCX /E
4 CX 767 25MAR 6 HKGSGN ‎0825 1020 /DCCX /E
Xem Thêm

TAMPA ( FLORIDA ) _ TAN SON NHAT INTL _ Khứ Hồi 900 USD

Hãng #American_Airlines
Giá khứ hồi bao gồm thuế từ 900 USD
Xuất vé từ tháng 4/2017
Khởi hành từ tháng 4/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————————————————————–
lịch bay mẫu
1 AA1186 01APR 6 TPAORD 0850 1048 M80 E0 F
2 AA 153 01APR 6 ORDNRT 1255 1555+1 788 E0 L
3 AA8422 02APR 7 NRTSGN 1800 2200 788 E0 M
OPERATED BY JL 759
OPERATED BY JAPAN AIRLINES
4 AA8419 02MAY 2 SGNNRT 0820 1600 788 E0 M
OPERATED BY JL 750
OPERATED BY JAPAN AIRLINES
5 AA 060 02MAY 2 NRTDFW 1830 1625 772 E0 D
6 AA2623 02MAY 2 DFWTPA 1830 2149 738 E0 F

Xem Thêm

ORLANDO ( FLORIDA ) _ TAN SON NHAT INTL _ Khứ hồi 850 USD

Hãng #American_Airlines
Giá khứ hồi bao gồm thuế từ 850 USD
Xuất vé từ tháng 4/2017
Khởi hành từ tháng 4/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————————————————————–
lịch bay mẫu
1 AA2625 01APR 6 MCODFW 0920 1123 763 E0 F
2 AA 061 01APR 6 DFWNRT 1325 1640+1 772 E0 L
3 AA8422 02APR 7 NRTSGN 1800 2200 788 E0 M
OPERATED BY JL 759
OPERATED BY JAPAN AIRLINES
4 AA8419 01MAY 1 SGNNRT 0820 1600 788 E0 M
OPERATED BY JL 750
OPERATED BY JAPAN AIRLINES
5 AA 060 01MAY 1 NRTDFW 1830 1625P 772 E0 D
6 AA1045 01MAY 1 DFWMCO 1825 2203 32B E0 F

Xem Thêm

Tan Son Nhat Intl _ Oslo (Norway) _ Tan Son Nhat Intl

Hãng #TURKISH_AIRLINES
Giá Khứ hồi từ 936 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ 3/1/2017
Khởi hành từ tháng 3
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
————————–————————–———–
lịch bay mẫu
1 . TK 170 19MAR SGNIST 1805 #0550 O SU/MO 3
2 . TK 1751 20MAR ISTOSL 0915 1120 O MO 3
3 . TK 1754 15APR OSLIST 1755 2250 O SA 4
4 . TK 170 16APR ISTSGN 0215 1710 O SU 4

Xem Thêm

Tan Son Nhat Inlt_ Munich (Germany) _ Tan Son Nhat Intl

Hãng #TURKISH_AIRLINES
Giá Khứ hồi từ 976 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ 3/1/2017
Khởi hành từ tháng 3
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
————————–————————–———–
lịch bay mẫu
1 . TK 170 19MAR SGNIST 1805 #0550 O SU/MO 3
2 . TK 1629 20MAR ISTMUC 0810 0855 O MO 3
3 . TK 1636 05APR MUCIST 1825 2205 O WE 4
4 . TK 168 06APR ISTSGN 0215 1710 O TH 4

Xem Thêm

Tan Son Nhat Inlt _ Manchester (United Kingdom) _ Tan son Nhat

Hãng #TURKISH_AIRLINES
Giá Khứ hồi từ 985 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ 3/1/2017
Khởi hành từ tháng 3
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
————————–————————–———–
lịch bay mẫu
1 . TK 166 13MAR SGNIST 2110 #0520 O MO/TU 3
2 . TK 1993 14MAR ISTMAN 0845 1010 O TU 3
3 . TK 1996 10APR MANIST 1630 2235 O MO 4
4 . TK 168 L 11APR ISTSGN 0215 1710 O TU 4

Xem Thêm

Tan Son Nhat _ Geneva (Switzerland) _ Tan Son Nhat

Hãng #TURKISH_AIRLINES
Giá Khứ hồi từ 982 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ 4/1/2017
Khởi hành từ tháng 3
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
——————————————
lịch bay mẫu
1 . TK 170 19MAR SGNIST 1805 #0550 O SU/MO 3
2 . TK 1917 20MAR ISTGVA 0910 1035 O MO 3
3 . TK 1920 10APR GVAIST 1830 2240 O MO 4
4 . TK 168 11APR ISTSGN 0215 1710 O TU 4

Xem Thêm

Tan SOn Nhat Intl _ Milan (Italy) _ Tan Son Nhat Intl

Hãng #TURKISH_AIRLINES
Giá Khứ hồi từ 964 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ 4/1/2017
Khởi hành từ tháng 3
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
——————————————
lịch bay mẫu
1 . TK 168 16MAR SGNIST 1805 #0550 O TH/FR 3
2 . TK 1873 17MAR ISTMXP1 0855 1000 O FR 3
3 . TK 1876 05APR MXPIST 1955 2345 O WE 4
4 . TK 168 06APR ISTSGN 0215 1710 O TH 4

Xem Thêm

Tan Son Nhat _ Barcelona (Spain) _ Tan Son Nhat

Hãng #TURKISH_AIRLINES
Giá Khứ hồi từ 956 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ 4/1/2017
Khởi hành từ tháng 3
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
————————–—————-
lịch bay mẫu
1 . TK 168 18MAR SGNIST 1805 #0550 SA/SU 3
2 . TK 1853 19MAR ISTBCN 0855 1040 SU 3
3 . TK 1856 15APR BCNIST 1855 2320 SA 4
4 . TK 170 16APR ISTSGN 0215 1710 SU 4

Xem Thêm

TAN SON NHAT _ADELAIDE ( SOUTH AUSTRALIA ) _ TAN SON NHAT 900 USD

Hãng #MALAYSIA_AIRLINES
Giá khứ hồi 900 USD (đã bao gồm thuế)
Xuất vé từ ngày 26/11 đến 30/11/2016
khởi hành từ tháng 2
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
————————————————————————–
lịch bay mẫu
1 MH 759 20FEB SGN 2 KUL M 1640 1935 E0/738
MH 139 20FEB KUL M ADL 1 2220 0755+1 E0/333 1145
2 MH 136 17MAR ADL 1 KUL M 0930 1430 E0/333
MH 766 17MAR KUL M SGN 2 1710 1805 E0/738 1205

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL _BRISBANE _ TAN SON NHAT INTL 690 USD

Hãng #THAI_AIRWAYS
Giá khứ hồi 690 USD (đã bao gồm thuế)
Xuất vé từ ngày 26/11/2016
khởi hành từ tháng 2
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
————————————————————————–
lịch bay mẫu
1 TG 557 W 25FEB SGN 2 BKK 2055 2220 E0/777
TG 473 W 26FEB BKK BNE I 0001 1205 E0/787 1210
2 TG 478 W 23MAR BNE I BKK 2340 0550+1 E0/787
TG 550 W 24MAR BKK SGN 2 0745 0915 E0/777 1235

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL _CHARLES DE GAULLE _ TAN SON NHAT INTL 785 USD

Hãng #THAI_AIRWAYS
Giá khứ hồi 785 USD (đã bao gồm thuế)
Xuất vé từ tháng 12
khởi hành từ tháng 2
Tổng đài VN: (08) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
———————————————————————————-
lịch bay mẫu
1 TG 557 V 20FEB SGN 2 BKK 2055 2220 E0/777
TG 930 V 21FEB BKK CDG 1 0005 0650 E0/380 1555

TG 931 W 20MAR CDG 1 BKK 1230 0600+1 E0/380
TG 550 W 21MAR BKK SGN 2 0745 0915 E0/777 1445

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL _ MADRID _ TAN SON NHAT INTL 1020 USD

Hãng #CATHAY_PACIFIC
Giá khứ hồi 1020 USD (đã bao gồm thuế)
Xuất vé từ tháng 12
khởi hành từ tháng 3
Tổng đài VN: (08) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
————————————————————————-
lịch bay mẫu
1 CX 764 20MAR SGN 2 1 1945 2325 E0/772
CX 315 21MAR 1 MAD4S 0035 0810 E0/77W 1825
2 CX 320 20APR MAD4S 1 1230 0705+1 E0/77W
CX 767 21APR 1 SGN 2 0835 1010 E0/359 1640

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL _ SEATTLE _ TAN SON NHAT INTL 980 USD

Hãng #EVA_AIR
Giá khứ hồi từ 980 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ ngày 21/11/2016
khởi hành từ tháng 11
Tổng đài VN: (08) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
—————————————————————————
1 BR 396 25NOV 5*SGNTPE 1555 2010 25NOV E 0 77W M
2 BR 026 25NOV 5*TPESEA 2340 1810 25NOV E 0 77W M
3 BR 025 04DEC 7*SEATPE 0050 0550 05DEC E 0 744 M
4 BR 395 05DEC 1*TPESGN 0720 0950 05DEC E 0 77W M

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL _ VANCOUVER _ TAN SON NHAT INTL 930 USD

Hãng #KOREAN_AIR
Giá khứ hồi từ 930 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ ngày 21/11/2016
khởi hành từ tháng 12
Tổng đài VN: (08) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
——————————————————————————–
lịch bay mẫu
1 . KE 686 05DEC SGNICN HK2 0825 1515 O* MO
2 . KE 71 05DEC ICNYVR HK2 1840 1110 O* MO
3 . KE 72 20MAY YVRICN HK2 1435 1750 O* SA/SU
4 . KE 685 21MAY ICNSGN HK2 1930 2245 O* SU

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL _ TAICHUNG _ TAN SON NHAT INTL 550 USD

Hãng #Cathay_Pacific_Airways
Giá khứ hồi từ 550 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé và khởi hành từ ngày 19/11/2016
Tổng đài VN: (08) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
—————————————————————————
lịch bay mẫu
1 . CX 766 21JAN SGNHKG 1125 1515 O*
2 . KA 494 21JAN HKGRMQ 1955 2130 O*
3 . KA 495 07FEB RMQHKG 0800 0940 O*
4 . CX 799 07FEB HKGSGN 1650 1840 O*

Xem Thêm