TAN SON NHAT – PRAGUE – TAN SON NHAT

TAN SON NHAT – PRAGUE – TAN SON NHAT

Hãng AIR FRANCE: 670 USD Xuất vé từ tháng 2/2020 Khởi hành từ 1/4/2020 về 2/5/2020 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0932113852 Tổng đài VN: (028)73031818 Tổng đài Mỹ : 7149278626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————- 1 AF 253 01APR 3*SGNCDG 0835 1650 01APR E 0 2 AF1582 01APR 3*CDGPRG 1805 1945 01APR E 0 3 AF1383 02MAY 6*PRGCDG 0935 1125 02MAY E 4 AF 258 02MAY 6*CDGSGN DK 1320 0635 03MAY E 0

Read More

TAN SON NHAT – FRANKFURT – TAN SON NHAT

TAN SON NHAT – FRANKFURT – TAN SON NHAT

Hãng AIR FRANCE: 720 USD Xuất vé từ tháng 2/2020 Khởi hành từ 1/4/2020 về 2/5/2020 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0932113852 Tổng đài VN: (028)73031818 Tổng đài Mỹ : 7149278626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————-. 1 AF 253 01APR 3*SGNCDG 0835 1650 01APR E 0 2 AF1818 01APR 3*CDGFRA 1750 1915 01APR E 0 3 AF1019 02MAY 6*FRACDG 0705 0835 02MAY E 0 4 AF 258 02MAY 6*CDGSGN 1320 0635 03MAY E 0

Read More

TAN SON NHAT – ROME – TAN SON NHAT

TAN SON NHAT – ROME – TAN SON NHAT

Hãng AIR FRANCE: 710 USD Xuất vé từ tháng 2/2020 Khởi hành từ 1/4/2020 về 2/5/2020 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0932113852 Tổng đài VN: (028)73031818 Tổng đài Mỹ : 7149278626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————-. 1 AF 253 01APR 3*SGNCDG 0835 1650 01APR E 0 2 AF1004 01APR 3*CDGFCO 2100 2305 01APR E 0 3 AF1205 02MAY 6*FCOCDG 1000 1210 02MAY E 4 AF 258 02MAY 6*CDGSGN 1320 0635 03MAY E 0

Read More

HA NOI – GENEVA – HA NOI

HA NOI – GENEVA – HA NOI

Hãng AIR FRANCE: 820 USD Xuất vé từ tháng 2/2020 Khởi hành từ 1/4/2020 về 2/5/2020 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0932113852 Tổng đài VN: (028)73031818 Tổng đài Mỹ : 7149278626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————-. 1 AF5097 01APR 3*HANCDG 2325 0700 02APR E 0 2 AF1642 02APR 4*CDGGVA 0835 0940 02APR E 0 3 AF1643 01MAY 5*GVACDG 1025 1140 01MAY E 0 4 AF5096 01MAY 5*CDGHAN 1400 0625 02MAY E

Read More

TAN SON NHAT – STOCKHOLM – TAN SON NHAT

TAN SON NHAT – STOCKHOLM – TAN SON NHAT

Hãng AIR FRANCE: 720 USD Xuất vé từ tháng 2/2020 Khởi hành từ 1/4/2020 về 2/5/2020 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0932113852 Tổng đài VN: (028)73031818 Tổng đài Mỹ : 7149278626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————-. 1 AF 253 01APR 3*SGNCDG 0835 1650 01APR E 0 2 AF1462 01APR 3*CDGARN 2050 2325 01APR E 0 3 AF1463 02MAY 6*ARNCDG 0605 0850 02MAY E 4 AF 258 02MAY 6*CDGSGN 1320 0635 03MAY E 0

Read More

TAN SON NHAT – LONDON – TAN SON NHAT

TAN SON NHAT – LONDON – TAN SON NHAT

Hãng AIR FRANCE: 720 USD Xuất vé từ tháng 2/2020 Khởi hành từ 1/4/2020 về 2/5/2020 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0932113852 Tổng đài VN: (028)73031818 Tổng đài Mỹ : 7149278626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————-. 1 AF 253 01APR 3*SGNCDG 0835 1650 01APR E 0 2 AF1080 01APR 3*CDGLHR 1815 1835 01APR E 0 3 AF1681 02MAY 6*LHRCDG 0900 1125 02MAY E 0 4 AF 258 02MAY 6*CDGSGN 1320 0635 03MAY E 0

Read More

TAN SON NHAT – ZURICH – TAN SON NHAT

TAN SON NHAT – ZURICH – TAN SON NHAT

Hãng AIR FRANCE: 790 USD Xuất vé từ tháng 2/2020 Khởi hành từ 1/4/2020 về 2/5/2020 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0932113852 Tổng đài VN: (028)73031818 Tổng đài Mỹ : 7149278626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————-. 1 AF5097 01APR 3*HANCDG 2325 0700 02APR E 0 2 AF1614 02APR 4*CDGZRH 1255 1410 02APR E 0 3 AF1115 02MAY 6*ZRHCDG 0935 1100 02MAY E 0 4 AF5096 02MAY 6*CDGHAN 1400 0625 03MAY E

Read More

MOSCOW _ DA NANG _ MOSCOW

MOSCOW _ DA NANG _ MOSCOW

Hãng QATAR AIRWAYS : 880 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 21/4/2019 về 14/5/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU——————————- 1 SU 290 05MAY SVO D HAN 2 1900 0810+1 VN 169 06MAY HAN 1 DAD 1 1100 1220 2 VN 154 05JUN DAD 1 HAN 1 0600 0720 SU 291 05JUN HAN 2 SVO D 1045 1635

Read More

MONTREAL, QUEBEC _ SAI GON _ MONTREAL, QUEBEC

MONTREAL, QUEBEC _ SAI GON _ MONTREAL, QUEBEC

Hãng QATAR AIRWAYS : 830 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 21/4/2019 về 14/5/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU——————————- 1 CA 880 21APR *YULPEK DK2 1520 1700 22APR 2 CA 903 22APR *PEKSGN DK2 2035 0040 23APR 3 CA 904 14MAY *SGNPEK DK2 0540 1135 14MAY 4 CA 879 14MAY *PEKYUL DK2 1240 1320 14MAY

Read More

OSLO _ DA NANG _ OSLO

OSLO _ DA NANG _ OSLO

Hãng QATAR AIRWAYS : 580 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 2/5/2019 về 2/6/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU——————————- 1 QR 180 02MAY OSL DOH 0850 1620 QR 996 02MAY DOH DAD 2 2025 0725+1 2 QR 995 02JUN DAD 2 DOH 0050 0410 QR 175 02JUN DOH OSL 0735 1315

Read More

ST PETERSBURG _ DA NANG _ ST PETERSBURG

ST PETERSBURG _ DA NANG _ ST PETERSBURG

Hãng QATAR AIRWAYS : 680 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 5/5/2019 về 5/6/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU—————————— 1 QR 282 05MAY LED 1 DOH 2300 0500+1 QR 994 06MAY DOH DAD 2 0825 1925 2 QR 997 05JUN DAD 2 DOH 0840 1200 QR 281 05JUN DOH LED 1 1540 2150

Read More

BELGRADE _ DA NANG _ BELGRADE

BELGRADE _ DA NANG _ BELGRADE

Hãng QATAR AIRWAYS : 750 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 2/5/2019 về 2/6/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————– 1 QR 232 02MAY BEG 1 DOH 1205 1830 QR 996 02MAY DOH DAD 2 2025 0725+1 2 QR 995 02JUN DAD 2 DOH 0050 0410 QR 231 02JUN DOH BEG 2 0655 1105

Read More

TAN SON NHAT _ VANCOUVER _ TAN SON NHAT 

TAN SON NHAT _ VANCOUVER _ TAN SON NHAT 

Hãng HongKong airlines : 640 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 26/5/2019 về 12/6/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————– 1 . HX 539 26MAY SGNHKG 0500 0830 O SU 2 . HX 80 26MAY HKGYVR 1230 1010 O SU 3 . HX 81 12JUN YVRHKG 1200 #1625 O WE/TH 4 . HX 538 13JUN HKGSGN 2220 #0030 O TH/FR

Read More

SEATLE _ HA NOI _ SEATLE

SEATLE _ HA NOI _ SEATLE

SEATLE – HA NOI – SEATLE Hãng DELTA : 800 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 7/5/2019 về 6/6/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————– 1 DL 199 07MAY SEA ICN 1133 1515+1 KE:DL7923 08MAY ICN HAN 1905 2150 2KE:DL9048 06JUN HAN ICN 1215 1835 DL 198 06JUN ICN SEA 1920 1400

Read More

JOHN F KENNEDY – HANNOI – JOHN F KENNEDY 

JOHN F KENNEDY – HANNOI – JOHN F KENNEDY 

Hãng DELTA : 680 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 7/5/2019 về 6/6/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————– 1 CA 982 07MAY JFKPEK 1650 1820 08MAY 2 CA 741 09MAY PEKHAN 0125 0415 09MAY 3 CA 742 07JUN HANPEK 0545 1025 07JUN 4 CA 981 07JUN PEKJFK 1300 1420 07JUN

Read More

TORONTO _ HA NOI _ TORONTO

TORONTO _ HA NOI _ TORONTO

Hãng AIR CANADA : 960 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 24/6/2019 về 24/9/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————– 1 AC 061 02SEP 1 YYZICN 1335 1620 03SEP ABCD123 2 VN 415 03SEP 2 ICNHAN 1805 2015 03SEP 3 KA 296 01OCT 2 HANHKG 1025 1335 01OCT 4 AC 016 01OCT 2 HKGYYZ 1510 1815 01OCT

Read More

TAN SON NHAT – SYDNEY – TAN SON NHAT

TAN SON NHAT – SYDNEY – TAN SON NHAT

Hãng ALL NIPPON AIRWAYS : 550 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 5/9/2019 về 19/9/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————– 5 NH 001 05SEP 4*IADNRT 1220 1525 06SEP E 6 NH 833 06SEP 5*NRTSGN 1855 2330 06SEP E 7 NH 832 19SEP 4*SGNNRT 2230 0635 20SEP E 8 NH 002 20SEP 5*NRTIAD 1100 1040 20SEP E

Read More

WASHINGTON – TAN SON NHAT – WASHINGTON

WASHINGTON – TAN SON NHAT – WASHINGTON

Hãng ALL NIPPON AIRWAYS : 550 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 5/9/2019 về 19/9/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————– 5 NH 001 05SEP 4*IADNRT 1220 1525 06SEP E 6 NH 833 06SEP 5*NRTSGN 1855 2330 06SEP E 7 NH 832 19SEP 4*SGNNRT 2230 0635 20SEP E 8 NH 002 20SEP 5*NRTIAD 1100 1040 20SEP E

Read More

OTTAWA–>TAN SON NHAT–>OTTAWA 900 USD

OTTAWA–>TAN SON NHAT–>OTTAWA 900 USD

Hãng KOREAN AIR: 900 USD Xuất vé từ tháng 7/2018 Khởi hành từ 15/1/2019 về 20/4/2019 ————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————— HotLine: +84948277761 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU——————————– 1 . KE 6542 15JAN YOWYYZ 0845 1005 O 2 . KE 74 15JAN YYZICN 1200 #1525 O 3 . KE 683 16JAN ICNSGN 1810 2145 O 4 . KE 684 20APR SGNICN 2330 #0640 O 5 . KE 73 21APR ICNYYZ 0935 0945 O…

Read More

TAN SON NHAT – VANCOUVER – TAN SON NHAT

TAN SON NHAT – VANCOUVER – TAN SON NHAT

TAN SON NHAT – VANCOUVER – TAN SON NHAT Hãng EVA AIRLINES : 760 USD Khứ hồi / Đã bao gồm thuế Xuất vé từ tháng 6/2018 Khởi hành từ tháng 3/10/2018 về 5/11/2018 ————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————— HotLine: +84948277761 Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818 Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU——————————– BR 396 03OCT SGNTPE 1555 2020 BR 10 03OCT TPEYVR 2355 1925 BR 15 05NOV LAXTPE 2330 *0605 BR 395 07NOV TPESGN 0720 0950

Read More