TAN SON NHAT _ VANCOUVER _ TAN SON NHAT 840 USD

TAN SON NHAT – VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – TAN SON NHAT
Hãng Eva Air: 840 USD
Xuất vé từ ngày 4/2018
khởi hành từ ngày 5/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 BR 396 21MAY *SGNTPE ‎‎1555 2020 21MAY
2 BR 010 21MAY *TPEYVR ‎‎2355 1940 21MAY
3 BR 009 15JUN *YVRTPE ‎‎0200 0500 16JUN
4 BR 391 16JUN *TPESGN ‎‎0920 1140 16JUN

Xem Thêm

TAN SON NHAT _ TORONTO, ONTARIO _ TAN SON NHAT 950 USD

TAN SON NHAT – TORONTO, ONTARIO – TAN SON NHAT
Hãng CHINA EASTERN AIRLINES: 950 USD
Xuất vé từ tháng 4/208
Khới hành từ tháng 6/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 . MU 282 07JUN SGNPVG 0235 0745

2 . MU 207 07JUN PVGYYZ 1200 1425

3 . MU 208 05JUL YYZPVG 1625 #1855

4 . MU 281 06JUL PVGSGN 2200 #0135

Xem Thêm

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES 590 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES
Hãng HongKong Airlines: 590 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
khởi hành từ tháng 10/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
HX 69 04OCT LAX B HKG 1 1210P 620P+1 E0/359
HX 538 05OCT HKG 1 SGN 2 1105P 1250A+1 E0/320
HX 539 21OCT SGN 2 HKG 1 445A 830A E0/320
HX 68 21OCT HKG 1 LAX B 1200P 1025A E0/359 194

Xem Thêm

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES 680 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES
Hãng CHINA AIRLINES: 680 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
khởi hành từ tháng 10/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
6 CI 007 04OCT 4 LAXTPE ‎0005 0500 05OCT
7 CI 781 05OCT 5 TPESGN ‎0730 0950 05OCT
8 CI 784 21OCT 7 SGNTPE ‎1745 2210 21OCT
9 CI 008 21OCT 7 TPELAX ‎2350 2050 21OC

Xem Thêm

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES 700 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES
Hãng Eva Air: 700 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
khởi hành từ tháng 10/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
6 BR 015 04OCT 4*LAXTPE ‎0050 0545 05OCT
7 BR 395 05OCT 5*TPESGN ‎0720 0945 05OCT
8 BR 392 21OCT 7*SGNTPE ‎1250 1715 21OCT
9 BR 012 21OCT 7*TPELAX ‎1920 1620 21OCT

Xem Thêm

CEDAR RAPIDS, IOWA _ TAN SON NHAT _ CEDAR RAPIDS 980 USD

CEDAR RAPIDS, IOWA – TAN SON NHAT – CEDAR RAPIDS, IOWA
Hãng United Airlines: 980 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 10/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 UA4828 05OCT 5 CIDORD 930A1035A CRJ E0
2 UA 881 05OCT 5 ORDNRT 1 1245P 355P+1
3 UA7973 06OCT 6 NRTSGN 1 445P 910P 763
4 UA7904 05NOV 1 SGNNRT 2 730A 310P 788
5 UA 882 05NOV 1 NRTORD 1 645P 330P
6 UA4482 05NOV 1 ORDCID 1 730P 835P

Xem Thêm

HARLINGEN, TEXAS _ TAN SON NHAT _ HARLINGEN 850 USD

HARLINGEN, TEXAS – TAN SON NHAT – HARLINGEN, TEXAS
Hãng United Airlines: 850 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 10/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 UA4331 08OCT 1 HRLIAH 531A 645A ERJ
2 UA 007 08OCT 1 IAHNRT E 1025A 200P+1 777
3 UA7973 09OCT 2 NRTSGN 1 445P 910P 763
4 UA7904 09NOV 5 SGNNRT 2 730A 310P 788
5 UA 006 09NOV 5 NRTIAH 1 515P 200P
6 UA4317 09NOV 5 IAHHRL B 950P1104P

Xem Thêm

MISSOULA, MONTANA _ TAN SON NHAT _ MISSOULA 980 USD

MISSOULA, MONTANA – TAN SON NHAT – MISSOULA, MONTANA
Hãng United Airlines: 980 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 UA1609 01SEP 6 MSODEN 700A 901A 319
2 UA 143 01SEP 6 DENNRT 1235P 320P+1 788
3 UA7973 02SEP 7 NRTSGN 1 445P 910P 763
4 UA7904 01OCT 1 SGNNRT 2 700A 305P 763
5 UA 142 01OCT 1 NRTDEN 1 515P1235P 788
6 UA5721 01OCT 1 DENMSO 200P 400P CRJ

Xem Thêm

GRAND JUNCTION, COLORADO _ TAN SON NHAT _ GRAND JUNCTION 970 USD

GRAND JUNCTION, COLORADO _ TAN SON NHAT _ GRAND JUNCTION
Hãng United Airlines: 970 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 UA5852 04SEP 2 GJTDEN 935A1036A CRJ
2 UA 143 04SEP 2 DENNRT 1235P 320P+1 788
3 UA7973 05SEP 3 NRTSGN 1 445P 910P 763
4 UA7904 04NOV 7 SGNNRT 2 730A 310P 788
5 UA 142 04NOV 7 NRTDEN 1 615P1235P 78

Xem Thêm

TAN SON NHAT _ WASHINGTON _ TAN SON NHAT 950 USD

TAN SON NHAT – WASHINGTON – TAN SON NHAT
Hãng Air China: 950 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 6/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 . CA 904 20JUN SGNPEK ‎0540 1135
2 . CA 817 20JUN PEKIAD ‎1325 1435
3 . CA 818 13JUL IADPEK 1635 #1825
4 . CA 903 14JUL PEKSGN 2035 #0040

Xem Thêm

SAN FRANCISCO _ TAN SON NHAT _ SAN FRANCISCO 756 USD

SAN FRANCISCO – TAN SON NHAT – SAN FRANCISCO
Hãng Eva Air: 756 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
BR 027 20SEP 4*SFOTPE 0120 0550 21SEP E 0 77W M
BR 395 21SEP 5*TPESGN 0720 0945 21SEP E 0 77W
BR 392 05OCT 5*SGNTPE 1250 1715 05OCT E 0 77W M
BR 018 05OCT 5*TPESFO 1940 1600 05OCT E 0 77W M

Xem Thêm

INDIANAPOLIS, INDIANA – TAN SON NHAT – INDIANAPOLIS 950 USD

INDIANAPOLIS, INDIANA – TAN SON NHAT – INDIANAPOLI

Hãng American Airlines: 950 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 AA 306 10MAY 4 INDDFW 1054A1217P M80 E0
2 AA 061 10MAY 4 DFWNRT 0 110P 430P+1 772
3 AA8422 11MAY 5 NRTSGN 2 555P1000P 788
4 AA8419 10SEP 1 SGNNRT 2 810A 400P 788
5 AA 154 10SEP 1 NRTORD 2 555P 340P 788
6 AA3605 10SEP 1 ORDIND 3 650P 854P CR
Xem Thêm

TAN SON NHAT _ CHENNAI _ TAN SON NHAT 550 USD

TAN SON NHAT – CHENNAI – TAN SON NHAT
Hãng Jet Airways: 550 USD
Xuất vé từ tháng 4/208
Khởi hành từ tháng 6/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 . 9W 4328 20JUN SGNBKK 1135 1310
2 . 9W 69 20JUN BKKBOM 1515 1825
3 . 9W 487 20JUN BOMMAA 2050 2255
4 . 9W 780 22JUL MAABLR 0650 0800
5 . 9W 24 22JUL BLRSIN 1045 1755
6 . 9W 4323 22JUL SINSGN 2025 2135

Xem Thêm

TAN SON NHAT _ PERTH _ TAN SON NHAT 534 USD

TAN SON NHAT – PERTH – TAN SON NHAT
Hãng Malaysia Airlines: 534 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 6/218
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 . MH 751 27JUN SGNKUL 1100 1355
2 . MH 127 27JUN KULPER 1930 #0120
3 . MH 126 28JUL PERKUL 0210 0800
4 . MH 750 28JUL KULSGN 0900 1000

Xem Thêm

TAN SON NHAT _ MELBOURNE _ TAN SON NHAT 704 USD

TAN SON NHAT – MELBOURNE – TAN SON NHAT
Hãng Malaysia Airlines: 704 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 6/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 . MH 759 20JUN SGNKUL 1640 1935

2 . MH 149 20JUN KULMEL 2210 #0750

3 . MH 128 25JUL MELKUL 2325 #0600

4 . MH 750 26JUL KULSGN 0900 1000

Xem Thêm

TAN SON NHAT _ ADELAIDE _ TAN SON NHAT 815 USD

TAN SON NHAT – ADELAIDE – TAN SON NHAT
Hãng Malaysia Airlines: 815 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 6/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 . MH 759 23JUN SGNKUL 1640 1935

2 . MH 139 23JUN KULADL 2220 #0700

3 . MH 136 24JUL ADLKUL 0815 1430

4 . MH 766 24JUL KULSGN 1750 1845

Xem Thêm

ADELAIDE – TAN SON NHAT – ADELAIDE 771 USD

ADELAIDE – TAN SON NHAT – ADELAIDE
Hãng Singapore Airlines: 771 USD
Xuất vé từ tháng 4\2018
Khởi hành từ tháng 9\2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 . SQ 278 03SEP ADLSIN 0910 1510

2 . SQ 186 03SEP SINSGN 1725 1835

3 . SQ 183 06OCT SGNSIN 1555 1855

4 . SQ 279 06OCT SINADL 2310 #0830

Xem Thêm

LOS ANGELES, CALIFORNIA – DA NANG – LOS ANGELES 770 USD

LOS ANGELES, CALIFORNIA – DA NANG – LOS ANGELES, CALIFORNIA
Hãng Cathay Pacfic: 770 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 CX 883 N 02MAY 3*LAXHKG 2330 0545 04MAY E 0
2 CX5224 N 04MAY 5*HKGDAD 1740 1840 04MAY E
3 CX5225 O 14MAY 1*DADHKG 2010 2305 14MAY E
4 CX 880 O 15MAY 2*HKGLAX 0005 2155 14MAY E 0

Xem Thêm

BATON ROUGE, LOUISIANA – TAN SON NHAT – BATON ROUGE 940 USD

BATON ROUGE, LOUISIANA – TAN SON NHAT – BATON ROUGE, LOUISIANA
Hãng American Airlines: 940 USD
xuất vé từ tháng 4/2018
khời hánh từ tháng 5/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
————————–— lịch bay mẫu ————————–——-
1 AA2897 01MAY 2*BTRDFW 0956 1127 01MAY E 0
2 AA 061 01MAY 2*DFWNRT 1310 1630 02MAY E 0
3 AA8422 02MAY 3*NRTSGN 1755 2200 02MAY E 0
4 AA8419 01SEP 6*SGNNRT 0810 1600 01SEP E 0
5 AA 060 01SEP 6*NRTDFW 1830 1615 01SEP E 0
6 AA2872 01SEP 6*DFWBTR 1840 2003 01SEP E

Xem Thêm

JACKSONVILLE, FLORIDA – TAN SON NHAT – JACKSONVILLE 850 USD

JACKSONVILLE, FLORIDA – TAN SON NHAT – JACKSONVILLE, FLORIDA
Hãng American Airlines: 850 USD
Xuất vé từ tháng 4-2018
Khởi hàng từ tháng 5-2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
————————–— lịch bay mẫu ————————–——-
1 AA 346 07MAY 1*JAXDFW 0815 1007 07MAY E 0
2 AA 061 07MAY 1*DFWNRT 1310 1630 08MAY E 0
3 AA8422 08MAY 2*NRTSGN 1755 2200 08MAY E 0
4 AA8419 04SEP 2*SGNNRT 0810 1600 04SEP E 0
5 AA 060 04SEP 2*NRTDFW 1830 1615 04SEP E 0
6 AA2449 04SEP 2*DFWJAX 1830 2156 04SEP E 0

Xem Thêm
Gọi ngay