MOSCOW _ DA NANG _ MOSCOW

MOSCOW _ DA NANG _ MOSCOW

Hãng QATAR AIRWAYS : 880 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 21/4/2019 về 14/5/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU——————————- 1 SU 290 05MAY SVO D HAN 2 1900 0810+1 VN 169 06MAY HAN 1 DAD 1 1100 1220 2 VN 154 05JUN DAD 1 HAN 1 0600 0720 SU 291 05JUN HAN 2 SVO D 1045 1635

Read More

MONTREAL, QUEBEC _ SAI GON _ MONTREAL, QUEBEC

MONTREAL, QUEBEC _ SAI GON _ MONTREAL, QUEBEC

Hãng QATAR AIRWAYS : 830 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 21/4/2019 về 14/5/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU——————————- 1 CA 880 21APR *YULPEK DK2 1520 1700 22APR 2 CA 903 22APR *PEKSGN DK2 2035 0040 23APR 3 CA 904 14MAY *SGNPEK DK2 0540 1135 14MAY 4 CA 879 14MAY *PEKYUL DK2 1240 1320 14MAY

Read More

OSLO _ DA NANG _ OSLO

OSLO _ DA NANG _ OSLO

Hãng QATAR AIRWAYS : 580 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 2/5/2019 về 2/6/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU——————————- 1 QR 180 02MAY OSL DOH 0850 1620 QR 996 02MAY DOH DAD 2 2025 0725+1 2 QR 995 02JUN DAD 2 DOH 0050 0410 QR 175 02JUN DOH OSL 0735 1315

Read More

ST PETERSBURG _ DA NANG _ ST PETERSBURG

ST PETERSBURG _ DA NANG _ ST PETERSBURG

Hãng QATAR AIRWAYS : 680 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 5/5/2019 về 5/6/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU—————————— 1 QR 282 05MAY LED 1 DOH 2300 0500+1 QR 994 06MAY DOH DAD 2 0825 1925 2 QR 997 05JUN DAD 2 DOH 0840 1200 QR 281 05JUN DOH LED 1 1540 2150

Read More

BELGRADE _ DA NANG _ BELGRADE

BELGRADE _ DA NANG _ BELGRADE

Hãng QATAR AIRWAYS : 750 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 2/5/2019 về 2/6/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————– 1 QR 232 02MAY BEG 1 DOH 1205 1830 QR 996 02MAY DOH DAD 2 2025 0725+1 2 QR 995 02JUN DAD 2 DOH 0050 0410 QR 231 02JUN DOH BEG 2 0655 1105

Read More

TAN SON NHAT _ VANCOUVER _ TAN SON NHAT 

TAN SON NHAT _ VANCOUVER _ TAN SON NHAT 

Hãng HongKong airlines : 640 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 26/5/2019 về 12/6/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————– 1 . HX 539 26MAY SGNHKG 0500 0830 O SU 2 . HX 80 26MAY HKGYVR 1230 1010 O SU 3 . HX 81 12JUN YVRHKG 1200 #1625 O WE/TH 4 . HX 538 13JUN HKGSGN 2220 #0030 O TH/FR

Read More

SEATLE _ HA NOI _ SEATLE

SEATLE _ HA NOI _ SEATLE

SEATLE – HA NOI – SEATLE Hãng DELTA : 800 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 7/5/2019 về 6/6/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————– 1 DL 199 07MAY SEA ICN 1133 1515+1 KE:DL7923 08MAY ICN HAN 1905 2150 2KE:DL9048 06JUN HAN ICN 1215 1835 DL 198 06JUN ICN SEA 1920 1400

Read More

JOHN F KENNEDY – HANNOI – JOHN F KENNEDY 

JOHN F KENNEDY – HANNOI – JOHN F KENNEDY 

Hãng DELTA : 680 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 7/5/2019 về 6/6/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————– 1 CA 982 07MAY JFKPEK 1650 1820 08MAY 2 CA 741 09MAY PEKHAN 0125 0415 09MAY 3 CA 742 07JUN HANPEK 0545 1025 07JUN 4 CA 981 07JUN PEKJFK 1300 1420 07JUN

Read More

TORONTO _ HA NOI _ TORONTO

TORONTO _ HA NOI _ TORONTO

Hãng AIR CANADA : 960 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 24/6/2019 về 24/9/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————– 1 AC 061 02SEP 1 YYZICN 1335 1620 03SEP ABCD123 2 VN 415 03SEP 2 ICNHAN 1805 2015 03SEP 3 KA 296 01OCT 2 HANHKG 1025 1335 01OCT 4 AC 016 01OCT 2 HKGYYZ 1510 1815 01OCT

Read More

TAN SON NHAT – SYDNEY – TAN SON NHAT

TAN SON NHAT – SYDNEY – TAN SON NHAT

Hãng ALL NIPPON AIRWAYS : 550 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 5/9/2019 về 19/9/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————– 5 NH 001 05SEP 4*IADNRT 1220 1525 06SEP E 6 NH 833 06SEP 5*NRTSGN 1855 2330 06SEP E 7 NH 832 19SEP 4*SGNNRT 2230 0635 20SEP E 8 NH 002 20SEP 5*NRTIAD 1100 1040 20SEP E

Read More

WASHINGTON – TAN SON NHAT – WASHINGTON

WASHINGTON – TAN SON NHAT – WASHINGTON

Hãng ALL NIPPON AIRWAYS : 550 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 5/9/2019 về 19/9/2019 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————– 5 NH 001 05SEP 4*IADNRT 1220 1525 06SEP E 6 NH 833 06SEP 5*NRTSGN 1855 2330 06SEP E 7 NH 832 19SEP 4*SGNNRT 2230 0635 20SEP E 8 NH 002 20SEP 5*NRTIAD 1100 1040 20SEP E

Read More

OTTAWA–>TAN SON NHAT–>OTTAWA 900 USD

OTTAWA–>TAN SON NHAT–>OTTAWA 900 USD

Hãng KOREAN AIR: 900 USD Xuất vé từ tháng 7/2018 Khởi hành từ 15/1/2019 về 20/4/2019 ————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————— HotLine: +84948277761 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU——————————– 1 . KE 6542 15JAN YOWYYZ 0845 1005 O 2 . KE 74 15JAN YYZICN 1200 #1525 O 3 . KE 683 16JAN ICNSGN 1810 2145 O 4 . KE 684 20APR SGNICN 2330 #0640 O 5 . KE 73 21APR ICNYYZ 0935 0945 O…

Read More

TAN SON NHAT – VANCOUVER – TAN SON NHAT

TAN SON NHAT – VANCOUVER – TAN SON NHAT

TAN SON NHAT – VANCOUVER – TAN SON NHAT Hãng EVA AIRLINES : 760 USD Khứ hồi / Đã bao gồm thuế Xuất vé từ tháng 6/2018 Khởi hành từ tháng 3/10/2018 về 5/11/2018 ————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————— HotLine: +84948277761 Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818 Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU——————————– BR 396 03OCT SGNTPE 1555 2020 BR 10 03OCT TPEYVR 2355 1925 BR 15 05NOV LAXTPE 2330 *0605 BR 395 07NOV TPESGN 0720 0950

Read More

KALISPELL , MONTANA – TAN SON NHAT – KALISPELL , MONTANA

KALISPELL , MONTANA – TAN SON NHAT – KALISPELL , MONTANA

KALISPELL , MONTANA – TAN SON NHAT – KALISPELL , MONTANA Hãng United Airlines : 980 USD (Khứ hồi / Đã bao gồm thuế) Xuất vé từ tháng 6/2018 Khởi hành từ tháng 2/2/2019 về 1/4/2019 ————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————— HotLine: +84948277761 Tổng đài VN : ( 028 ) 7303181 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU——————————– 1 UA5946 02FEB 6 FCADEN 710A 920A CRJ E0 G 2 UA 143 02FEB 6 DENNRT 1210P 430P+1 788 E0 L 3 UA7913 03FEB…

Read More

ASPEN, COLORADO – TAN SON NHAT – ASPEN, COLORADO

ASPEN, COLORADO – TAN SON NHAT – ASPEN, COLORADO

Hãng United Airlines : 980 USD (Khứ hồi / Đã bao gồm thuế) Xuất vé từ tháng 6/2018 Khởi hành từ tháng 5/2/2019 về 5/4/2019 ————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————— HotLine: +84948277761 Tổng đài VN : ( 028 ) 7303181 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ————————–LỊCH BAY MẪU————————— 1 UA5981 05FEB 2*ASELAX 0720 0856 05FEB E 0 CR7 2 UA 032 05FEB 2*LAXNRT 1040 1530 06FEB E 0 789 3 UA7973 06FEB 3*NRTSGN 1645 2145 06FEB E 0 763 4 UA7904 05APR 5*SGNNRT…

Read More

TAN SON NHAT _ VANCOUVER _ TAN SON NHAT 840 USD

TAN SON NHAT _ VANCOUVER _ TAN SON NHAT 840 USD

TAN SON NHAT – VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – TAN SON NHAT Hãng Eva Air: 840 USD Xuất vé từ ngày 4/2018 khởi hành từ ngày 5/2018 ————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————— HotLine: 0928845777 Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818 Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 —————————- lịch bay mẫu ——————————— 1 BR 396 21MAY *SGNTPE ‎‎1555 2020 21MAY 2 BR 010 21MAY *TPEYVR ‎‎2355 1940 21MAY 3 BR 009 15JUN *YVRTPE ‎‎0200 0500 16JUN 4 BR 391 16JUN *TPESGN ‎‎0920 1140 16JUN

Read More

TAN SON NHAT _ TORONTO, ONTARIO _ TAN SON NHAT 950 USD

TAN SON NHAT _ TORONTO, ONTARIO _ TAN SON NHAT  950 USD

TAN SON NHAT – TORONTO, ONTARIO – TAN SON NHAT Hãng CHINA EASTERN AIRLINES: 950 USD Xuất vé từ tháng 4/208 Khới hành từ tháng 6/2018 ————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————— HotLine: 0928845777 Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818 Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 —————————- lịch bay mẫu ——————————— 1 . MU 282 07JUN SGNPVG 0235 0745 2 . MU 207 07JUN PVGYYZ 1200 1425 3 . MU 208 05JUL YYZPVG 1625 #1855 4 . MU 281 06JUL PVGSGN 2200 #0135

Read More

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES 590 USD

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES 590 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES Hãng HongKong Airlines: 590 USD Xuất vé từ tháng 4/2018 khởi hành từ tháng 10/2018 ————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————— HotLine: 0928845777 Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818 Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 —————————- lịch bay mẫu ——————————— HX 69 04OCT LAX B HKG 1 1210P 620P+1 E0/359 HX 538 05OCT HKG 1 SGN 2 1105P 1250A+1 E0/320 HX 539 21OCT SGN 2 HKG 1 445A 830A E0/320 HX 68 21OCT HKG 1…

Read More

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES 680 USD

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES 680 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES Hãng CHINA AIRLINES: 680 USD Xuất vé từ tháng 4/2018 khởi hành từ tháng 10/2018 ————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————— HotLine: 0928845777 Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818 Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 —————————- lịch bay mẫu ——————————— 6 CI 007 04OCT 4 LAXTPE ‎0005 0500 05OCT 7 CI 781 05OCT 5 TPESGN ‎0730 0950 05OCT 8 CI 784 21OCT 7 SGNTPE ‎1745 2210 21OCT 9 CI 008 21OCT 7 TPELAX ‎2350 2050…

Read More

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES 700 USD

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES 700 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES Hãng Eva Air: 700 USD Xuất vé từ tháng 4/2018 khởi hành từ tháng 10/2018 ————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————— HotLine: 0928845777 Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818 Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 —————————- lịch bay mẫu ——————————— 6 BR 015 04OCT 4*LAXTPE ‎0050 0545 05OCT 7 BR 395 05OCT 5*TPESGN ‎0720 0945 05OCT 8 BR 392 21OCT 7*SGNTPE ‎1250 1715 21OCT 9 BR 012 21OCT 7*TPELAX ‎1920 1620 21OCT

Read More