Vé khứ hồi đi PERTH 315USD

Hãng #MALAYSIA AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #315USD
Xuất vé từ tháng 9/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
———————– —lịch bay mẫu————————————
1 MH 751 23OCT 1 SGNKUL 1100 1355 23OCT E 0
2 MH 127 23OCT 1 KULPER 1930 0120 24OCT E 0
3 MH 126 28OCT 6 PERKUL 0210 0800 28OCT E 0
4 MH 750 28OCT 6 KULSGN 0900 1000 28OCT E 0

Xem Thêm

Vé khứ hồi đi PHUKET

Hãng #MASKargo giá khứ hồi bao gồm thuế từ#235USD
Xuất vé từ tháng 9/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
———————– —lịch bay mẫu———————–————-
1 MH 751 06OCT 5 SGNKUL 1100 1355 06OCT E 0
2 MH 790 06OCT 5 KULHKT 1710 1725 06OCT E 0
3 MH 795 10OCT 2 HKTKUL 1405 1640 10OCT E 0
4 MH 766 10OCT 2 KULSGN 1750 1845 10OCT E

Xem Thêm

Vé khứ hồi đi JAKARTA 162USD

Vé khứ hồi đi JAKARTA
Hãng #MASKargo giá khứ hồi bao gồm thuế từ #162USD
Xuất vé từ tháng 9/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
———————– —lịch bay mẫu————————————
1 MH 759 10OCT 2 SGNKUL 1640 1935 10OCT E 0
2 MH 727 10OCT 2 KULCGK 2200 2305 10OCT E 0
3 MH 712 15OCT 7 CGKKUL 0955 1255 15OCT E 0
4 MH 758 15OCT 7 KULSGN 1445 1540 15OCT E 0

Xem Thêm

Vé khứ hồi đi SINGAPORE

Vé khứ hồi đi SINGAPORE
Hãng #MASKargo giá khứ hồi bao gồm thuế từ#140USD
Xuất vé từ tháng 9/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
———————– —lịch bay mẫu———————–————-
1 MH 751 10OCT 2 SGNKUL 1100 1355 10OCT E 0
2 MH 605 10OCT 2 KULSIN 1630 1730 10OCT E 0
3 MH 624 15OCT 7 SINKUL 1535 1635 15OCT E 0
4 MH 766 15OCT 7 KULSGN 1750 1845 15OCT E

Xem Thêm

Vé khứ hồi đi KUALA LUMPUR 90USD

Hãng #MASKargo giá khứ hồi bao gồm thuế từ #90USD
Xuất vé từ tháng 9/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
———————– —lịch bay mẫu————————————
1 MH 759 23SEP 6 SGNKUL DK1 1640 1935 23SEP E 0
2 MH 750 28SEP 4 KULSGN DK1 0900 1000 28SEP E 0

Xem Thêm

Vé khứ hồi đi London 941USD

Vé khứ hồi đi London
Hãng #QATAR_AIRWAYS giá khứ hồi bao gồm thuế từ #941USD
Xuất vé từ tháng 9/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
———————– —lịch bay mẫu———————–———-
1 . QR 971 20OCT SGNDOH 1930 2335 O FR
2 . QR 9 21OCT DOHLHR 0145 0705 O SA
3 . QR 8 10NOV LHRDOH 1505 #0040 O
4 . QR 970 11NOV DOHSGN 0220 1325 O SA

Xem Thêm

khứ hồi Từ PENSACOLA, FLORIDA về TAN SON NHAT

vé máy bay
Giá tham khảo gồm thuế từ 720 USD
Hãng #American_Airlines
Xuất vé từ tháng 7/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–lịch bay mẫu——————————-
1 AA3805 04OCT 3 PNSDFW 925A1129A
2 AA 061 04OCT 3 DFWNRT D 100P 430P+1
3 AA8422 05OCT 4 NRTSGN 2 600P1000P
4 AA8419 08NOV 3 SGNNRT 2 800A 325P
5 AA 060 08NOV 3 NRTDFW 2 625P 255P
6 AA5774 08NOV 3 DFWPNS B 430P 624P

Xem Thêm

khứ hồi Từ SALT LAKE CITY, UTAH về TAN SON NHAT

vé máy bay
Giá tham khảo gồm thuế từ 720 USD
Hãng #American_Airlines
Xuất vé từ tháng 7/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–lịch bay mẫu——————————-
1 AA3153 28SEP 4 SLCLAX 1 840A 959A CR7 E0
2 AA 169 28SEP 4 LAXNRT 0 1145A 325P+1 789 E0
3 AA8422 29SEP 5 NRTSGN 2 600P1000P 788 E0
4 AA8419 28NOV 2 SGNNRT 2 800A 325P 788 E0
5 AA 170 28NOV 2 NRTLAX 2 645P1145A 772 E0
6 AA2888 28NOV 2 LAXSLC 5 325P 605P CR7 E0

Xem Thêm

khứ hồi Từ GULFPORT, MISSISSIPPI về VIETNAM

vé máy bay
Giá tham khảo gồm thuế từ 750 USD
Hãng #American_Airlines
Xuất vé từ tháng 7/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–lịch bay mẫu——————————-
1 AA5799 02OCT 1 GPTDFW 600A 745A CR9 E0
2 AA 175 02OCT 1 DFWNRT D 1035A 210P+1 772
3 AA8422 03OCT 2 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 05NOV 7 SGNNRT 2 800A 325P 788 E0
5 AA 060 05NOV 7 NRTDFW 2 625P 255P 772
6 AA5794 05NOV 7 DFWGPT B 815P 957P CR9

Xem Thêm

khứ hồi Từ GULFPORT, MISSISSIPPI về VIETNAM

vé máy bay
Giá tham khảo gồm thuế từ 750 USD
Hãng #American_Airlines
Xuất vé từ tháng 7/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–lịch bay mẫu——————————-
1 AA5799 02OCT 1 GPTDFW 600A 745A CR9
2 AA 175 02OCT 1 DFWNRT D 1035A 210P+1 772
3 AA8422 03OCT 2 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 05NOV 7 SGNNRT 2 800A 325P 788
5 AA 060 05NOV 7 NRTDFW 2 625P 255P 772
6 AA5794 05NOV 7 DFWGPT B 815P 957P CR9

Xem Thêm

khứ hồi Từ BUFFALO, NEW YORK về VIETNAM

vé máy bay
Giá tham khảo gồm thuế từ 790 USD
Hãng #American_Airlines
Xuất vé từ tháng 7/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–lịch bay mẫu——————————-
1 AA3530 29SEP 5 BUFORD 825A 917A CR7
2 AA 153 29SEP 5 ORDNRT 3 1245P 355P+1 788
3 AA8422 30SEP 6 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 29OCT 7 SGNNRT 2 800A 325P 788
5 AA 154 29OCT 7 NRTORD 2 520P 305P 788
6 AA2937 29OCT 7 ORDBUF 3 631P 908P CR7

Xem Thêm

khứ hồi Từ MINNEAPOLIS/ST PAUL, MINNESOTA về VIETNAM

Giá tham khảo gồm thuế từ 820 USD
Hãng #American_Airlines
Xuất vé từ tháng 7/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–lịch bay mẫu——————————-
1 AA2999 20OCT 5 MSPORD 1 925A1053A
2 AA 153 20OCT 5 ORDNRT 3 1245P 355P+1
3 AA8422 21OCT 6 NRTSGN 2 600P1000P
4 AA8419 20NOV 1 SGNNRT 2 800A 325P
5 AA 154 20NOV 1 NRTORD 2 620P 305P
6 AA1387 20NOV 1 ORDMSP 3 450P 634P

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi từ MADRID, SPAIN đến TAN SON NHAT INTL

Giá gồm thuế từ 636 USD
Hãng #ETIHAD_AIRWAYS
Xuất vé từ tháng 4/2017
Khởi hành từ tháng 4/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
——————————————
lịch bay mẫu
1 EY 76U 20AUG 7 MADAUH 1000 1935 /DCEY /E
2 EY 441U 21AUG 1 AUHSGN 0815 1905 /DCEY /E
3 EY 440U 10SEP 7 SGNAUH 2025 0055 11SEP 1 /DCEY /E
4 EY 75U 11SEP 1 AUHMAD 0215 0840 /DCEY /E

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi từ FRANKFURT, GERMANY đến TAN SON NHAT INTL

Giá gồm thuế từ 629 USD
Hãng #ETIHAD_AIRWAYS
Xuất vé từ tháng 4/2017
Khởi hành từ tháng 4/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
——————————————
lịch bay mẫu
1 EY 8T 21AUG 1 FRAAUH 2145 0620 22AUG 2 /DCEY /E
2 EY 441T 22AUG 2 AUHSGN 0815 1905 /DCEY /E
3 EY 440E 19SEP 2 SGNAUH 2025 0055 20SEP 3 /DCEY /E
4 EY 1E 20SEP 3 AUHFRA 0200 0705 /DCEY /E

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi từ ATHENS, GREECE đến TAN SON NHAT INTL

Giá gồm thuế từ 866 USD
Hãng #ETIHAD_AIRWAYS
Xuất vé từ tháng 4/2017
Khởi hành từ tháng 4/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–—————-
lịch bay mẫu
1 EY 90U 07SEP 4 ATHAUH 1425 2020 /DCEY /E
2 EY 441U 08SEP 5 AUHSGN 0815 1905 /DCEY /E
3 EY 440U 03OCT 2 SGNAUH 2025 0055 04OCT 3 /DCEY /E
4 EY 91U 04OCT 3 AUHATH 0845 1300 /DCEY /E

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi từ AMSTERDAM, NETHERLANDS đến TAN SON NHAT INTL

Giá gồm thuế từ 1016 USD
Hãng #ETIHAD_AIRWAYS
Xuất vé từ tháng 4/2017
Khởi hành từ tháng 4/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
——————————————
lịch bay mẫu
1 EY 78 20AUG 7 AMSAUH 2125 0620 21AUG 1 /DCEY /E
2 EY 441 21AUG 1 AUHSGN 0815 1905 /DCEY /E
3 EY 440 19SEP 2 SGNAUH 2025 0055 20SEP 3 /DCEY /E
4 EY 77 20SEP 3 AUHAMS 0915 1445 /DCEY /E

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi từ ZURICH, SWITZERLAND đến TAN SON NHAT INTL

Giá gồm thuế từ 723 USD
Hãng #ETIHAD_AIRWAYS
Xuất vé từ tháng 4/2017
Khởi hành từ tháng 4/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
——————————————
lịch bay mẫu
1 EY 74 20AUG 7 ZRHAUH*SS1 1120 1925 /DCEY /E
2 EY 441 21AUG 1 AUHSGN*SS1 0815 1905 /DCEY /E
3 EY 440 19SEP 2 SGNAUH*SS1 2025 0055 20SEP 3 /DCEY /E
4 EY 73 20SEP 3 AUHZRH*SS1 0220 0655 /DCEY /E

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi từ GENEVA, SWITZERLAND đến TAN SON NHAT INTL

Giá gồm thuế từ 753 USD
Hãng #ETIHAD_AIRWAYS
Xuất vé từ tháng 4/2017
Khởi hành từ tháng 4/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
——————————————
lịch bay mẫu
1 EY 52 21AUG 1 GVAAUH 2130 0610 22AUG 2 /DCEY /E
2 EY 441 22AUG 2 AUHSGN 0815 1905 /DCEY /E
3 EY 440 17SEP 7 SGNAUH 2025 0055 18SEP 1 /DCEY /E
4 EY 51 18SEP 1 AUHGVA 0900 1415 /DCEY /E

Xem Thêm

ORLANDO ( FLORIDA ) _ TAN SON NHAT INTL _ ORLANDO ( FLORIDA )

Hãng #CHINA_AIRLINES
Giá khứ hồi bao gồm thuế từ : 880 USD
Xuất vé từ tháng 2/2017
Khởi hành từ tháng 2/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————————————————————–
lịch bay mẫu

1 B6 690 O 28FEB 2 MCOJFK 2133 2354 28FEB E 0 321
2 CI 011 01MAR 3 JFKTPE 0020 0550 02MAR E 0 77W M
3 CI 781 02MAR 4 TPESGN 0730 1005 02MAR E 0 333 M
4 CI 782 01MAY 1 SGNTPE 1050 1515 01MAY E 0 333 M
5 CI 012 01MAY 1 TPEJFK 1730 2015 01MAY E 0 77W M
6 B61983 02MAY 2 JFKMCO 0700 1001 02MAY E 0 321

Xem Thêm

NEW YORK _ TAN SON NHAT INTL _ NEW YORK

Hãng #CHINA_AIRLINES
Giá khứ hồi bao gồm thuế từ : 680 USD
Xuất vé từ tháng 2/2017
Khởi hành từ tháng 2/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————————————————————–
lịch bay mẫu
1 CI 011 01MAR 3 JFKTPE 0020 0550 02MAR E 0 77W M
2 CI 781 02MAR 4 TPESGN 0730 1005 02MAR E 0 333 M
3 CI 782 01MAY 1 SGNTPE 1050 1515 01MAY E 0 333 M
4 CI 012 01MAY 1 TPEJFK 1730 2015 01MAY E 0 77W M

Xem Thêm