OTTAWA–>TAN SON NHAT–>OTTAWA 900 USD

Hãng KOREAN AIR: 900 USD
Xuất vé từ tháng 7/2018
Khởi hành từ 15/1/2019 về 20/4/2019
————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————
HotLine: +84948277761
Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
————————–LỊCH BAY MẪU——————————–
1 . KE 6542 15JAN YOWYYZ 0845 1005 O
2 . KE 74 15JAN YYZICN 1200 #1525 O
3 . KE 683 16JAN ICNSGN 1810 2145 O
4 . KE 684 20APR SGNICN 2330 #0640 O
5 . KE 73 21APR ICNYYZ 0935 0945 O

 

Xem Thêm

TAN SON NHAT – VANCOUVER – TAN SON NHAT

TAN SON NHAT – VANCOUVER – TAN SON NHAT
Hãng EVA AIRLINES : 760 USD
Khứ hồi / Đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 6/2018
Khởi hành từ tháng 3/10/2018 về 5/11/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: +84948277761
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
————————–LỊCH BAY MẪU——————————–
BR 396 03OCT SGNTPE 1555 2020
BR 10 03OCT TPEYVR 2355 1925
BR 15 05NOV LAXTPE 2330 *0605
BR 395 07NOV TPESGN 0720 0950

Xem Thêm

KALISPELL , MONTANA – TAN SON NHAT – KALISPELL , MONTANA

KALISPELL , MONTANA – TAN SON NHAT – KALISPELL , MONTANA
Hãng United Airlines : 980 USD (Khứ hồi / Đã bao gồm thuế)
Xuất vé từ tháng 6/2018
Khởi hành từ tháng 2/2/2019 về 1/4/2019
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: +84948277761
Tổng đài VN : ( 028 ) 7303181 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
————————–LỊCH BAY MẪU——————————–
1 UA5946 02FEB 6 FCADEN 710A 920A CRJ E0 G
2 UA 143 02FEB 6 DENNRT 1210P 430P+1 788 E0 L
3 UA7913 03FEB 7 NRTSGN 1 705P1205A+1 788 E0
4 UA7904 01APR 1 SGNNRT 2 700A 300P 788 E0
5 UA 142 01APR 1 NRTDEN 1 515P1235P 788 E0
6 UA5305 K 01APR 1 DENFCA HK1 222P 440P

Xem Thêm

ASPEN, COLORADO – TAN SON NHAT – ASPEN, COLORADO

Hãng United Airlines : 980 USD (Khứ hồi / Đã bao gồm thuế)
Xuất vé từ tháng 6/2018
Khởi hành từ tháng 5/2/2019 về 5/4/2019
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: +84948277761
Tổng đài VN : ( 028 ) 7303181 – Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
————————–LỊCH BAY MẪU—————————
1 UA5981 05FEB 2*ASELAX 0720 0856 05FEB E 0 CR7
2 UA 032 05FEB 2*LAXNRT 1040 1530 06FEB E 0 789
3 UA7973 06FEB 3*NRTSGN 1645 2145 06FEB E 0 763
4 UA7904 05APR 5*SGNNRT 0700 1500 05APR E 0 788
5 UA 142 05APR 5*NRTDEN 1715 1235 05APR
6 UA5500 05APR 5*DENASE 1535 1627 05APR

Xem Thêm

TAN SON NHAT _ VANCOUVER _ TAN SON NHAT 840 USD

TAN SON NHAT – VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – TAN SON NHAT
Hãng Eva Air: 840 USD
Xuất vé từ ngày 4/2018
khởi hành từ ngày 5/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 BR 396 21MAY *SGNTPE ‎‎1555 2020 21MAY
2 BR 010 21MAY *TPEYVR ‎‎2355 1940 21MAY
3 BR 009 15JUN *YVRTPE ‎‎0200 0500 16JUN
4 BR 391 16JUN *TPESGN ‎‎0920 1140 16JUN

Xem Thêm

TAN SON NHAT _ TORONTO, ONTARIO _ TAN SON NHAT 950 USD

TAN SON NHAT – TORONTO, ONTARIO – TAN SON NHAT
Hãng CHINA EASTERN AIRLINES: 950 USD
Xuất vé từ tháng 4/208
Khới hành từ tháng 6/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 . MU 282 07JUN SGNPVG 0235 0745

2 . MU 207 07JUN PVGYYZ 1200 1425

3 . MU 208 05JUL YYZPVG 1625 #1855

4 . MU 281 06JUL PVGSGN 2200 #0135

Xem Thêm

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES 590 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES
Hãng HongKong Airlines: 590 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
khởi hành từ tháng 10/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
HX 69 04OCT LAX B HKG 1 1210P 620P+1 E0/359
HX 538 05OCT HKG 1 SGN 2 1105P 1250A+1 E0/320
HX 539 21OCT SGN 2 HKG 1 445A 830A E0/320
HX 68 21OCT HKG 1 LAX B 1200P 1025A E0/359 194

Xem Thêm

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES 680 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES
Hãng CHINA AIRLINES: 680 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
khởi hành từ tháng 10/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
6 CI 007 04OCT 4 LAXTPE ‎0005 0500 05OCT
7 CI 781 05OCT 5 TPESGN ‎0730 0950 05OCT
8 CI 784 21OCT 7 SGNTPE ‎1745 2210 21OCT
9 CI 008 21OCT 7 TPELAX ‎2350 2050 21OC

Xem Thêm

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES 700 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES
Hãng Eva Air: 700 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
khởi hành từ tháng 10/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
6 BR 015 04OCT 4*LAXTPE ‎0050 0545 05OCT
7 BR 395 05OCT 5*TPESGN ‎0720 0945 05OCT
8 BR 392 21OCT 7*SGNTPE ‎1250 1715 21OCT
9 BR 012 21OCT 7*TPELAX ‎1920 1620 21OCT

Xem Thêm

CEDAR RAPIDS, IOWA _ TAN SON NHAT _ CEDAR RAPIDS 980 USD

CEDAR RAPIDS, IOWA – TAN SON NHAT – CEDAR RAPIDS, IOWA
Hãng United Airlines: 980 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 10/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 UA4828 05OCT 5 CIDORD 930A1035A CRJ E0
2 UA 881 05OCT 5 ORDNRT 1 1245P 355P+1
3 UA7973 06OCT 6 NRTSGN 1 445P 910P 763
4 UA7904 05NOV 1 SGNNRT 2 730A 310P 788
5 UA 882 05NOV 1 NRTORD 1 645P 330P
6 UA4482 05NOV 1 ORDCID 1 730P 835P

Xem Thêm

HARLINGEN, TEXAS _ TAN SON NHAT _ HARLINGEN 850 USD

HARLINGEN, TEXAS – TAN SON NHAT – HARLINGEN, TEXAS
Hãng United Airlines: 850 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 10/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 UA4331 08OCT 1 HRLIAH 531A 645A ERJ
2 UA 007 08OCT 1 IAHNRT E 1025A 200P+1 777
3 UA7973 09OCT 2 NRTSGN 1 445P 910P 763
4 UA7904 09NOV 5 SGNNRT 2 730A 310P 788
5 UA 006 09NOV 5 NRTIAH 1 515P 200P
6 UA4317 09NOV 5 IAHHRL B 950P1104P

Xem Thêm

MISSOULA, MONTANA _ TAN SON NHAT _ MISSOULA 980 USD

MISSOULA, MONTANA – TAN SON NHAT – MISSOULA, MONTANA
Hãng United Airlines: 980 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 UA1609 01SEP 6 MSODEN 700A 901A 319
2 UA 143 01SEP 6 DENNRT 1235P 320P+1 788
3 UA7973 02SEP 7 NRTSGN 1 445P 910P 763
4 UA7904 01OCT 1 SGNNRT 2 700A 305P 763
5 UA 142 01OCT 1 NRTDEN 1 515P1235P 788
6 UA5721 01OCT 1 DENMSO 200P 400P CRJ

Xem Thêm

GRAND JUNCTION, COLORADO _ TAN SON NHAT _ GRAND JUNCTION 970 USD

GRAND JUNCTION, COLORADO _ TAN SON NHAT _ GRAND JUNCTION
Hãng United Airlines: 970 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 UA5852 04SEP 2 GJTDEN 935A1036A CRJ
2 UA 143 04SEP 2 DENNRT 1235P 320P+1 788
3 UA7973 05SEP 3 NRTSGN 1 445P 910P 763
4 UA7904 04NOV 7 SGNNRT 2 730A 310P 788
5 UA 142 04NOV 7 NRTDEN 1 615P1235P 78

Xem Thêm

TAN SON NHAT _ WASHINGTON _ TAN SON NHAT 950 USD

TAN SON NHAT – WASHINGTON – TAN SON NHAT
Hãng Air China: 950 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 6/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 . CA 904 20JUN SGNPEK ‎0540 1135
2 . CA 817 20JUN PEKIAD ‎1325 1435
3 . CA 818 13JUL IADPEK 1635 #1825
4 . CA 903 14JUL PEKSGN 2035 #0040

Xem Thêm

SAN FRANCISCO _ TAN SON NHAT _ SAN FRANCISCO 756 USD

SAN FRANCISCO – TAN SON NHAT – SAN FRANCISCO
Hãng Eva Air: 756 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
BR 027 20SEP 4*SFOTPE 0120 0550 21SEP E 0 77W M
BR 395 21SEP 5*TPESGN 0720 0945 21SEP E 0 77W
BR 392 05OCT 5*SGNTPE 1250 1715 05OCT E 0 77W M
BR 018 05OCT 5*TPESFO 1940 1600 05OCT E 0 77W M

Xem Thêm

INDIANAPOLIS, INDIANA – TAN SON NHAT – INDIANAPOLIS 950 USD

INDIANAPOLIS, INDIANA – TAN SON NHAT – INDIANAPOLI

Hãng American Airlines: 950 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 AA 306 10MAY 4 INDDFW 1054A1217P M80 E0
2 AA 061 10MAY 4 DFWNRT 0 110P 430P+1 772
3 AA8422 11MAY 5 NRTSGN 2 555P1000P 788
4 AA8419 10SEP 1 SGNNRT 2 810A 400P 788
5 AA 154 10SEP 1 NRTORD 2 555P 340P 788
6 AA3605 10SEP 1 ORDIND 3 650P 854P CR
Xem Thêm

TAN SON NHAT _ CHENNAI _ TAN SON NHAT 550 USD

TAN SON NHAT – CHENNAI – TAN SON NHAT
Hãng Jet Airways: 550 USD
Xuất vé từ tháng 4/208
Khởi hành từ tháng 6/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 . 9W 4328 20JUN SGNBKK 1135 1310
2 . 9W 69 20JUN BKKBOM 1515 1825
3 . 9W 487 20JUN BOMMAA 2050 2255
4 . 9W 780 22JUL MAABLR 0650 0800
5 . 9W 24 22JUL BLRSIN 1045 1755
6 . 9W 4323 22JUL SINSGN 2025 2135

Xem Thêm

TAN SON NHAT _ PERTH _ TAN SON NHAT 534 USD

TAN SON NHAT – PERTH – TAN SON NHAT
Hãng Malaysia Airlines: 534 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 6/218
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 . MH 751 27JUN SGNKUL 1100 1355
2 . MH 127 27JUN KULPER 1930 #0120
3 . MH 126 28JUL PERKUL 0210 0800
4 . MH 750 28JUL KULSGN 0900 1000

Xem Thêm

TAN SON NHAT _ MELBOURNE _ TAN SON NHAT 704 USD

TAN SON NHAT – MELBOURNE – TAN SON NHAT
Hãng Malaysia Airlines: 704 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 6/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 . MH 759 20JUN SGNKUL 1640 1935

2 . MH 149 20JUN KULMEL 2210 #0750

3 . MH 128 25JUL MELKUL 2325 #0600

4 . MH 750 26JUL KULSGN 0900 1000

Xem Thêm

TAN SON NHAT _ ADELAIDE _ TAN SON NHAT 815 USD

TAN SON NHAT – ADELAIDE – TAN SON NHAT
Hãng Malaysia Airlines: 815 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 6/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 . MH 759 23JUN SGNKUL 1640 1935

2 . MH 139 23JUN KULADL 2220 #0700

3 . MH 136 24JUL ADLKUL 0815 1430

4 . MH 766 24JUL KULSGN 1750 1845

Xem Thêm
Gọi ngay