Vé máy bay khứ hồi SEATTLE về TAN SON NHAT 621USD

Vé máy bay khứ hồi
SEATTLE-TÂN SƠN NHẤT –SEATTLE
Hãng #All_nippon_airways giá khứ hồi bao gồm thuế từ #621USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 12/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài VN: (028) 73031818
————————–lịch bay mẫu———————————–
1 NH 177 04FEB 7*SEANRT 1220 1540 05FEB E 0
2 NH 833 05FEB 1*NRTSGN 1905 0005 06FEB E 0
3 NH 834 03MAR 6*SGNNRT 0730 1510 03MAR E 0
4 NH 178 03MAR 6*NRTSEA 1815 1020 03MAR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi HOUSTON – TAN SON NHAT INTL 682USD

Vé máy bay khứ hồi
HOUSTON – TAN SON NHAT INTL – HOUSTON
Hãng #All_nippon_airways giá khứ hồi bao gồm thuế từ #682USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 12/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài VN: (028) 73031818
————————–lịch bay mẫu———————————–
1 NH 173 31JAN 3*IAHNRT 1015 1515 01FEB E 0
2 NH 833 01FEB 4*NRTSGN 1905 0005 02FEB E 0
3 NH 832 01MAR 4*SGNNRT 2305 0645 02MAR E 0
4 NH 174 02MAR 5*NRTIAH 1050 0745 02MAR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi ​ORLANDO về TAN SON NHAT INTL 667USD

Vé máy bay khứ hồi
ORLANDO – TAN SON NHAT INTL – ORLANDO
Hãng #All_nippon_airways giá khứ hồi bao gồm thuế từ #667USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 12/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài VN: (028) 73031818
————————-Lịch bay mẫu——————————-
1 NH6497 02FEB 5 MCOIAH 0701 0840 02FEB E 0
2 NH 173 02FEB 5*IAHNRT 1015 1515 03FEB E 0
3 NH 831 03FEB 6*NRTSGN 1645 2145 03FEB E 0
4 NH 834 04MAR 7*SGNNRT 0730 1510 04MAR E 0
5 NH 012 04MAR 7*NRTORD 1705 1345 04MAR E 0
6 NH7726 04MAR 7 ORDMCO 1555 1937 04MAR E

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi BOSTON về TAN SON NHAT INTL 647USD

BOSTON – TAN SON NHAT INTL – BOSTON
Hãng #All_nippon_airways giá khứ hồi bao gồm thuế từ #647USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 12/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài VN: (028) 73031818
——————————————————————————
2 NH 011 31JAN 3*ORDNRT 1025 1445 01FEB E 0
3 NH 831 01FEB 4*NRTSGN 1645 2145 01FEB E 0
4 NH 834 07MAR 3*SGNNRT 0730 1510 07MAR E 0
5 NH 012 07MAR 3*NRTORD 1705 1345 07MAR E 0
6 NH7786 07MAR 3 ORDBOS 1550 1912 07MAR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi MINNEAPOLIS về TAN SON NHAT INTL

MINNEAPOLIS – TAN SON NHAT INTL – MINNEAPOLIS
Hãng #All_nippon_airways giá khứ hồi bao gồm thuế từ #899USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 12/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 01273277777
Tổng đài VN: (028) 73031818
————————–lịch bay mẫu——————————–
1 NH7399 06FEB 2 MSPORD 0720 0853 06FEB E 0
2 NH 011 06FEB 2*ORDNRT 1025 1445 07FEB E 0
3 NH 831 07FEB 3*NRTSGN 1645 2145 07FEB E 0
4 NH 834 07MAR 3*SGNNRT 0730 1510 07MAR E 0
5 NH 012 07MAR 3*NRTORD 1705 1345 07MAR E 0
6 NH7398 07MAR 3 ORDMSP 1550 1716 07MAR E

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi ​SAN DIEGO về TAN SON NHAT INTL 678USD

SAN DIEGO – TAN SON NHAT INTL – SAN DIEGO
Hãng #All_nippon_airways giá khứ hồi bao gồm thuế từ #678USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 12/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 01273277777
Tổng đài VN: (028) 73031818
————————–lịch bay mẫu——————————–
1 NH7511 04FEB 7 SANLAX 0740 0851 04FEB E 0
2 NH 175 04FEB 7*LAXNRT 1045 1545 05FEB E 0
3 NH 831 05FEB 1*NRTSGN 1645 2145 05FEB E 0
4 NH 834 07MAR 3*SGNNRT 0730 1510 07MAR E 0
5 NH 006 07MAR 3*NRTLAX 1700 0945 07MAR E 0
6 NH7512 07MAR 3 LAXSAN 1300 1353 07MAR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi TORONTO về TAN SON NHAT INTL 800USD

Vé máy bay khứ hồi
TORONTO – TAN SON NHAT INTL – TORONTO
Hãng #Cathay giá khứ hồi bao gồm thuế từ #800USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 12/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 01273277777
Tổng đài VN: (028) 73031818
————————–lịch bay mẫu——————————–
1 CX 829 06MAR 2*YYZHKG 0120 0600 07MAR E
2 CX 767 07MAR 3*HKGSGN 0825 1020 07MAR E
3 CX 766 06APR 5*SGNHKG 1115 1510 06APR E
4 CX 826 06APR 5*HKGYYZ 1710 2025 06APR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi TAN SON NHAT INTL Đến PARIS 820USD

Hãng #SINGAPORE_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #820USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 11/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 SQ 185 11MAR 7*SGNSIN 1950 2255 11MAR E 0
2 SQ 334 12MAR 1*SINCDG 0230 0930 12MAR E 0
3 SQ 335 10APR 2*CDGSIN 1200 0650 11APR E 0
4 SQ 178 11APR 3*SINSGN 0945 1055 11APR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi TAN SON NHAT INTL Đến BRISBANE 800USD

Hãng #SINGAPORE_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #800USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 11/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 SQ 185 20MAR 2*SGNSIN 1950 2255 20MAR E 0
2 SQ 255 21MAR 3*SINBNE 0045 1045 21MAR E 0
3 SQ 256 23APR 1*BNESIN 0910 1530 23APR E 0
4 SQ 186 23APR 1*SINSGN 1725 1835 23APR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi TAN SON NHAT INTL Đến MELBOURNE

Hãng #SINGAPORE_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #700USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 11/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 SQ 185 20MAR 2*SGNSIN 1950 2255 20MAR E 0
2 SQ 237 20MAR 2*SINMEL 2345 1010 21MAR E 0
3 SQ 238 18APR 3*MELSIN 1030 1620 18APR E 0
4 SQ 186 18APR 3*SINSGN 1725 1835 18APR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi TAN SON NHAT INTL Đến SYDNEY

Hãng #SINGAPORE_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #710USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 11/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 SQ 185 20MAR 2*SGNSIN 1950 2255 20MAR E
2 SQ 231 21MAR 3*SINSYD 0045 1140 21MAR E
3 SQ 212 23APR 1*SYDSIN 0755 1415 23APR E
4 SQ 186 23APR 1*SINSGN 1725 1835 23APR E

Xem Thêm

Tết sum vầy 2018 WICHITA, KANSAS Về TAN SON NHAT INTL 880 USD

Vé máy bay khứ hồi WICHITA, KANSAS Về TAN SON NHAT INTL
Hãng #AMERICAN_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #880USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————––lịch bay mẫu———————–———–
1 AA2753 18JAN 4*ICTDFW 0815 0935 18JAN E 0
2 AA 175 18JAN 4*DFWNRT 1050 1525 19JAN E 0
3 AA8422 19JAN 5*NRTSGN 1745 2225 19JAN E 0
4 AA8419 20MAR 2*SGNNRT 0800 1525 20MAR E 0
5 AA 060 20MAR 2*NRTDFW 1725 1505 20MAR E 0
6 AA275 20MAR 2*DFWICT 1840 2006 20MAR E 0

Xem Thêm

Tết sum vầy 2018 KNOXVILLE, TENNESSEE Về TAN SON NHAT INTL

Hãng #AMERICAN_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #930USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————––lịch bay mẫu———————–———–
1 AA3139 14JAN 7*TYSORD 0701 0745 14JAN E 0
2 AA 153 14JAN 7*ORDNRT 1200 1615 15JAN E 0
3 AA8422 15JAN 1*NRTSGN 1745 2225 15JAN E 0
4 AA8419 01APR 7*SGNNRT 0820 1600 01APR E 0
5 AA 154 01APR 7*NRTORD 1755 1555 01APR E 0
6 AA3138 01APR 7*ORDTYS 1825 2059 01APR E 0

Xem Thêm

Tết sum vầy 2018 LAFAYETTE, LOUISIANA Về TAN SON NHAT INTL 920USD

Hãng #AMERICAN_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #920USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA5847 13JAN 6*LFTDFW 0615 0744 13JAN E 0
2 AA 175 13JAN 6*DFWNRT 1050 1525 14JAN E 0
3 AA8422 14JAN 7*NRTSGN 1745 2225 14JAN E 0
4 AA8419 10APR 2*SGNNRT 0820 1600 10APR E 0
5 AA 060 10APR 2*NRTDFW 1830 1625 10APR E 0
6 AA5762 10APR 2*DFWLFT 2040 2201 10APR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi PENSACOLA, FLORIDA Về TAN SON NHAT INTL

Hãng #AMERICAN_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #880USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA2770 20JAN 6*PNSDFW 0730 0936 20JAN E 0
2 AA 175 20JAN 6*DFWNRT 1050 1525 21JAN E 0
3 AA8422 21JAN 7*NRTSGN 1745 2225 21JAN E 0
4 AA8419 20MAR 2*SGNNRT 0800 1525 20MAR E 0
5 AA 060 20MAR 2*NRTDFW 1725 1505 20MAR E 0
6 AA2698 20MAR 2*DFWPNS 2030 2220 20MAR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi TAN SON NHAT INTL đi JAKARTA 200USD

Hãng #SINGAPORE_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #200USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 . SQ 177 15OCT SGNSIN 1230 1530 O SU
2 . SQ 964 15OCT SINCGK 1720 1805 O SU
3 . SQ 955 05NOV CGKSIN 0920 1205 O SU
4 . SQ 184 05NOV SINSGN 1355 1505 O SU

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi TAN SON NHAT INTL đi BEIJING 444USD

Hãng #SINGAPORE_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #444USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————––lịch bay mẫu———————–———–
1 . SQ 177 25OCT SGNSIN 1230 1530 O WE 1
2 . SQ 806 25OCT SINPEK 1650 2300 O WE 1
3 . SQ 805 20NOV PEKSIN 0845 1520 O MO 2
4 . SQ 186 20NOV SINSGN 1735 1845 O MO 2

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi TAN SON NHAT INTL đi SHANHAI

Hãng #SINGAPORE_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #394USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————––lịch bay mẫu———————–———–
1 . SQ 185 K 16OCT SGNSIN HS1 1940 2240 O MO
2 . SQ 826 K 17OCT SINPVG HS1 0115 0635 O TU
3 . SQ 827 K 11NOV PVGSIN HS1 0820 1410 O SA
4 . SQ 186 K 11NOV SINSGN HS1 1735 1845 O SA

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi CHICAGO về TAN SON NHAT INTL

Hãng AMERICAN AIRLINES, giá vé 648 USD usd
Hãng Korean Air, giá vé 675 usd
Hãng Cathay PACIFIC, giá vé 602 usd
Hãng EVA AIR, giá vé 725 usd
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————––lịch bay mẫu———————–———–
1 AA 153 M 30OCT 1*ORDNRT 1205 1520 31OCT E 0 788
2 AA8422 M 31OCT 2*NRTSGN 1745 2225 31OCT E 0 788
3 AA8419 M 30NOV 4*SGNNRT 0800 1525 30NOV E 0 788
4 AA 154 M 30NOV 4*NRTORD 1820 1505 30NOV E 0 788
===========================
1 BR 055 28OCT 6*ORDTPE 0030 0445 29OCT E 0
2 BR 395 29OCT 7*TPESGN 0720 0950 29OCT E 0
3 BR 392 28NOV 2*SGNTPE 1245 1700 28NOV E 0
4 BR 056 28NOV 2*TPEORD 2005 1945 28NOV E 0
=========================
1 KE 038 30OCT 1 ORDICN 1230 1630 31OCT E 0
2 KE 683 31OCT 2 ICNSGN 1810 2145 31OCT E 0
3 KE 684 30NOV 4 SGNICN 2305 0555 01DEC E 0
4 KE 037 01DEC 5 ICNORD 1040 0820 01DEC E 0
=========================
1 CX 807 30OCT 1*ORDHKG 1505 1955 31OCT E 0
2 CX 721 31OCT 2*HKGSGN 2225 0005 01NOV E 0
3 CX 772 29NOV 3*SGNHKG 0635 1020 29NOV E 0
4 CX 806 29NOV 3*HKGORD 1150 1225 29NOV E 0

 

Xem Thêm

TẾT DOÀN VIÊN LOS ANGELES về TAN SON NHAT INTL

Hãng EVA quá cảnh Đài Loan,giá vé 615 usd
Hãng Korean Air-quá cảnh Hàn Quốc,giá vé 710 usd
Hãng China Airlines-quá cảnh Đài Loan,giá vé 595 usd
Hãng All Nippon Airways, giá vé 545 usd
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 1/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 011 15JAN 1 LAXTPE H 1105P 540A+2
2 BR 395 17JAN 3 TPESGN 720A 950A
3 BR 396 03APR 2 SGNTPE 355P 820P
4 BR 016 03APR 2 TPELAX 1155P 835P
———————————————————
1 KE 018 15JAN 1 LAXICN HK1 1100A 540P+1
2 KE 685 16JAN 2 ICNSGN HK1 700P1035P
3 KE 686 01APR 7 SGNICN HK1 830A 350P
4 KE 011 01APR 7 ICNLAX HK1 800P 310P
———————————————————

1 CI 009 18JAN 4 LAXTPE HK1 1125P 550A+2 C
2 CI 781 20JAN 6 TPESGN HK1 730A1005A
3 CI 782 03APR 2 SGNTPE HK1 1050A 315P
4 CI 006 03APR 2 TPELAX HK1 510P 210P
———————————————————————-
1 NH 005 15JAN 1 LAXNRT HK1 1125A 425P+1
2 NH 833 16JAN 2 NRTSGN HK1 705P1205A+1
3 NH 834 06APR 5 SGNNRT HK1 700A 300P
4 NH 176 06APR 5 NRTLAX HK1 405P 950A

Xem Thêm