ADELAIDE – TAN SON NHAT – ADELAIDE 771 USD

ADELAIDE – TAN SON NHAT – ADELAIDE
Hãng Singapore Airlines: 771 USD
Xuất vé từ tháng 4\2018
Khởi hành từ tháng 9\2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 . SQ 278 03SEP ADLSIN 0910 1510

2 . SQ 186 03SEP SINSGN 1725 1835

3 . SQ 183 06OCT SGNSIN 1555 1855

4 . SQ 279 06OCT SINADL 2310 #0830

Xem Thêm

LOS ANGELES, CALIFORNIA – DA NANG – LOS ANGELES 770 USD

LOS ANGELES, CALIFORNIA – DA NANG – LOS ANGELES, CALIFORNIA
Hãng Cathay Pacfic: 770 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 CX 883 N 02MAY 3*LAXHKG 2330 0545 04MAY E 0
2 CX5224 N 04MAY 5*HKGDAD 1740 1840 04MAY E
3 CX5225 O 14MAY 1*DADHKG 2010 2305 14MAY E
4 CX 880 O 15MAY 2*HKGLAX 0005 2155 14MAY E 0

Xem Thêm

BATON ROUGE, LOUISIANA – TAN SON NHAT – BATON ROUGE 940 USD

BATON ROUGE, LOUISIANA – TAN SON NHAT – BATON ROUGE, LOUISIANA
Hãng American Airlines: 940 USD
xuất vé từ tháng 4/2018
khời hánh từ tháng 5/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
————————–— lịch bay mẫu ————————–——-
1 AA2897 01MAY 2*BTRDFW 0956 1127 01MAY E 0
2 AA 061 01MAY 2*DFWNRT 1310 1630 02MAY E 0
3 AA8422 02MAY 3*NRTSGN 1755 2200 02MAY E 0
4 AA8419 01SEP 6*SGNNRT 0810 1600 01SEP E 0
5 AA 060 01SEP 6*NRTDFW 1830 1615 01SEP E 0
6 AA2872 01SEP 6*DFWBTR 1840 2003 01SEP E

Xem Thêm

JACKSONVILLE, FLORIDA – TAN SON NHAT – JACKSONVILLE 850 USD

JACKSONVILLE, FLORIDA – TAN SON NHAT – JACKSONVILLE, FLORIDA
Hãng American Airlines: 850 USD
Xuất vé từ tháng 4-2018
Khởi hàng từ tháng 5-2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
————————–— lịch bay mẫu ————————–——-
1 AA 346 07MAY 1*JAXDFW 0815 1007 07MAY E 0
2 AA 061 07MAY 1*DFWNRT 1310 1630 08MAY E 0
3 AA8422 08MAY 2*NRTSGN 1755 2200 08MAY E 0
4 AA8419 04SEP 2*SGNNRT 0810 1600 04SEP E 0
5 AA 060 04SEP 2*NRTDFW 1830 1615 04SEP E 0
6 AA2449 04SEP 2*DFWJAX 1830 2156 04SEP E 0

Xem Thêm

HA NOI _ HOUSTON, TEXAS _ HANOI 880 USD

HA NOI – HOUSTON, TEXAS – HANOI
Hãng American Airlines: 880 USD
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ 11/4/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
2 AA8421 11APR 3*HANNRT 0005 0710 11APR E
3 AA 176 11APR 3*NRTDFW 1040 0820 11APR E
4 AA2353 11APR 3*DFWIAH 1233 1345 11APR E
5 AA1653 10JUL 2*IAHLAX 0710 0850 10JUL E
6 AA 169 10JUL 2*LAXNRT 1230 1555 11JUL E
7 AA8420 11JUL 3*NRTHAN 1825 2215 11JUL E

Xem Thêm

TAN SON NHAT – LOS ANGELES – TAN SON NHAT 700 USD

TAN SON NHAT – LOS ANGELES – TAN SON NHAT
Hãng American Airlines: 700 USD
Xuất vé tháng 3/2018
Khởi hành 22/4/2018

————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————

1 AA8419Y 22APR SGNNRT 810A 400P /DCAA /E
2 AA 170Y 22APR NRTLAX 605P 1225P /DCAA /E
3 AA 169Y 19JUN LAXNRT 1225P 355P 20JUN W
4 AA8422Y 20JUN NRTSGN 555P 1000P /DCAA /E

Xem Thêm

LETHBRIDGE, ALBERTA _ TAN SON NHAT _ LETHBRIDGE, ALBERTA 950 USD

LETHBRIDGE, ALBERTA – TAN SON NHAT – LETHBRIDGE, ALBERTA
Hãng Air Canada: 950 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 AC7214 K 11SEP 2 YQLYYC HK1 1005A1057A BEH
2 AC 009 K 11SEP 2 YYCNRT HK1 1250P 235P+1 763
3 AC6283 K 12SEP 3 NRTSGN HK1 1 445P 910P 763
4 NH 834 L 03OCT 3 SGNNRT HK1 2 700A 305P 788
5 AC 010 L 03OCT 3 NRTYYC HK1 1 415P1055A 763
6 AC7213 L 03OCT 3 YYCYQL HK1 1215P 106P

Xem Thêm

MONT-JOLI, QUEBEC _ TAN SON NHAT _ MONT-JOLI, QUEBEC 890 USD

MONT-JOLI, QUEBEC – TAN SON NHAT – MONT-JOLI, QUEBEC
Hãng Air Canada: 890 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 AC8962 04SEP 2 YYYYUL 1150A 125P DH1 E0
2 AC 005 04SEP 2 YULNRT 205P 350P+1 788
3 AC6283 05SEP 3 NRTSGN 1 445P 910P 763
4 NH 834 11NOV 7 SGNNRT 2 730A 310P 788
5 AC 006 11NOV 7 NRTYUL 1 410P 200P 788
6 AC8964 11NOV 7 YULYYY 400P 532P DH1 E0

Xem Thêm

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES 660 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES
Hãng Cathay Pacific: 660 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 CX 885 14MAY 1*LAXHKG 1230 1855 15MAY E 0
2 CX 721 15MAY 2*HKGSGN 2230 0010 16MAY E 0
3 CX 764 28MAY 1*SGNHKG 1905 2240 28MAY E 0
4 CX 880 29MAY 2*HKGLAX 0005 2155 28MAY E 0

Xem Thêm

MELBOURNE _ TAN SON NHAT _ MELBOURNE 17.046.000 VND

MELBOURNE – TAN SON NHAT – MELBOURNE
Hãng Vietnam Airlines: 17.046.000 VND
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 VN 780N 27MAY S MELSGN 1035 1610 /E
2 VN 781N 26JUN T SGNMEL 2120 0835 27JUN W /E

Xem Thêm

MELBOURNE – TAN SON NHAT – MELBOURNE 781 USD

MELBOURNE – TAN SON NHAT – MELBOURNE
Hãng Singapore Airlines: 781 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine:
0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 . SQ 238 27MAY MELSIN 0935 1525
2 . SQ 186 27MAY SINSGN 1725 1835
3 . SQ 185 26JUN SGNSIN 1940 2240
4 . SQ 237 27JUN SINMEL 0025 0950

Xem Thêm

MELBOURNE _ TAN SON NHAT _ MELBOURNE 679 USD

MELBOURNE – TAN SON NHAT – MELBOURNE
Hãng Malaysia Airlines: 679 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 . MH 128 27MAY MELKUL 2325 #0600

2 . MH 750 28MAY KULSGN 0900 1000

3 . MH 759 25JUN SGNKUL 1640 1935

4 . MH 149 25JUN KULMEL 2210 #0750

Xem Thêm

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES 766 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES
Hãng ALL NIPPON AIRWAYS: 766 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
NH 005 06MAY 7*LAXNRT 1245 1625 07MAY E 0
NH 833 07MAY 1*NRTSGN 1855 2330 07MAY E 0
NH 834 06JUN 3*SGNNRT 0700 1500 06JUN E 0 788
NH 006 06JUN 3*NRTLAX 1705 1100 06JUN E 0 77W

Xem Thêm

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES 766 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES
Hãng EVA AIR: 766 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
BR 011 04MAY 5*LAXTPE 0015 0510 05MAY E 0
BR 395 05MAY 6*TPESGN 0720 0945 05MAY E 0
BR 396 06JUN 3*SGNTPE 1555 2020 06JUN E 0
BR 016 06JUN 3*TPELAX 2355 2055 06JUN E 0

Xem Thêm

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES 787 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES
Hãng ASIANA AIRLINES: 787 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
OZ 201 04MAY 5 LAXICN 1210 1735 05MAY
OZ 735 05MAY 6 ICNSGN 1925 2240 05MAY
OZ 732 06JUN 3 SGNICN 1205 1925 06JUN
OZ 204 06JUN 3 ICNLAX 2040 1600 06JUN

Xem Thêm

WINNIPEG, MANITOBA _ TAN SON NHAT _ WINNIPEG 1080 USD

WINNIPEG, MANITOBA – TAN SON NHAT – WINNIPEG
Hãng AIR CHINA: 1080 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 CA7474 16SEP 7 YWGYUL 830A1207P 320 E0
2 CA 880 16SEP 7 YULPEK 410P 500P+1 789
3 CA 903 17SEP 1 PEKSGN 3 835P1240A+1 738
4 CA 904 02NOV 5 SGNPEK 2 540A1130A 738
5 CA 879 02NOV 5 PEKYUL 3 130P 210P 789
6 CA7471 02NOV 5 YULYWG 600P 803P CR9

Xem Thêm

AMARILLO, TEXAS _ TAN SON NHAT _ AMARILLO 960 USD

AMARILLO, TEXAS – TAN SON NHAT – AMARILLO
Hãng American Airlines: 960 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 8/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 AA3400 03AUG 5 AMADFW 810A 930A E75
2 AA 061 03AUG 5 DFWNRT 0 130P 430P+1 772
3 AA8422 04AUG 6 NRTSGN 2 555P1000P 788
4 AA8419 15SEP 6 SGNNRT 2 810A 400P 788
5 AA 060 15SEP 6 NRTDFW 2 630P 415P 772
6 AA3718 15SEP 6 DFWAMA 0 640P 756P

Xem Thêm

SAN FRANCISCO _ HA NOI _ SAN FRANCISCO 720 USD

SAN FRANCISCO – HA NOI – SAN FRANCISCO
Hãng Korean Air: 720 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 KE 024 26MAR 1 SFOICN I 1245P 525P+1 77W
2 KE 679 27MAR 2 ICNHAN 2 645P 930P 77W
3 KE 480 11APR 3 HANICN 2 1215P 635P 77W
4 KE 025 11APR 3 ICNSFO 2 800P 240P 789 E0

Xem Thêm

TAN SON NHAT _ WASHINGTON _ LOS ANGELES _ TAN SON NHAT 850 USD

TAN SON NHAT – WASHINGTON – LOS ANGELES – TAN SON NHAT
Hãng AIR CHIA: 850 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 6/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 . CA 904 23JUN SGNPEK ‎‎0540 1135 O SA 2 .
2 CA 817 23JUN PEKIAD ‎‎1325 1435 O SA
3 . CA 988 15JUL LAXPEK 1420 #1810 O
4 . CA 903 16JUL PEKSGN 2035 #0040 O

Xem Thêm

TAN SON NHAT _ PARIS, FRANCE _ TAN SON NHAT 740 USD

TAN SON NHAT – PARIS, FRANCE – TAN SON NHAT
Hãng VIETNAM AIRLINES: 740 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 VN2107P 20MAY S SGNCDG 0830 1645 /E
2 VN2106P 24MAY Q CDGSGN 1320 0630 25MAY

Xem Thêm
Gọi ngay