BALTIMORE / WASH TAN SON NHAT INTL BALTIMORE 820 USD

BALTIMORE / WASH – TAN SON NHAT INTL – BALTIMORE
Hãng United Airlines : 820 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0919093293
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA 566 12APR 4 BWIORD 1045A1147A 320 E0
2 UA 881 12APR 4 ORDNRT 1 1245P 355P+1
3 UA7973 13APR 5 NRTSGN 1 440P 905P 763
4 UA7904 02MAY 3 SGNNRT 2 700A 300P 788

Xem Thêm

OKLAHOMA TAN SON NHAT INTL OKLAHOMA 860 USD

OKLAHOMA – TAN SON NHAT INTL – OKLAHOMA
Hãng United Airlines : 860 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0919093293
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA6038 10APR 2 TULIAH 710A 850A E7W E0
2 UA 007 10APR 2 IAHNRT E 1025A 200P+1 777
3 UA7973 11APR 3 NRTSGN 1 440P 905P 763
4 UA7904 10MAY 4 SGNNRT 2 700A 300P 788
5 UA 142 10MAY 4 NRTDEN 1 515P1235P 788
6 UA5844 10MAY 4 DENTUL 200P 430P

Xem Thêm

CHICAGO TAN SON NHAT INTL CHICAGO 680 USD

CHICAGO – TAN SON NHAT INTL – CHICAGO
Hãng ASIANA AIRLINES : 680 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 01273277777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 OZ 235 02MAR 5 ORDICN 5 1155P 500A+2 77L E0
2 OZ 731 04MAR 7 ICNSGN 730A1100A 333
3 OZ 736 29APR 7 SGNICN 2 1210A 710A 77W
4 OZ 236 29APR 7 ICNORD 700P 620P 77L E0

Xem Thêm

TORONTO TAN SON NHAT INTL TORONTO 947 USD

TORONTO – TAN SON NHAT INTL – TORONTO
Hãng Korean Air : 947 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 01273277777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 KE 074 11MAR 7 YYZICN 1300 1525 12MAR E 0 789 DL
2 KE 683 12MAR 1 ICNSGN 1810 2145 12MAR E 0 77W
3 KE 684 11APR 3 SGNICN 2330 0635 12APR E 0 333 B
4 KE 073 12APR 4 ICNYYZ 0935 0940 12APR E 0 789 LM

Xem Thêm

CHICAGO TAN SON NHAT INTL CHICAGO 689 USD

CHICAGO – TAN SON NHAT INTL – CHICAGO
Hãng EVA AIR : 689USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0919093293
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 055 21MAR ORDTPE 5 1220A 500A+1 77W
2 BR 395 22MAR TPESGN 2 720A 950A 77W E0
3 BR 392 10APR SGNTPE 2 1250P 515P 77W E0
4 BR 056 10APR TPEORD 2 800P 900P 77W E0

Xem Thêm

LOS ANGELES TAN SON NHAT LOS ANGELES 650 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES
Hãng EVA AIR : 650 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 01273277777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 015 06MAR 2*LAXTPE DK1 2330 0605 08MAR E 0
2 BR 395 08MAR 4*TPESGN DK1 0720 0950 08MAR E 0
3 BR 392 06APR 5*SGNTPE DK1 1250 1715 06APR E 0
4 BR 012 06APR 5*TPELAX DK1 1920 1600 06APR E 0

Xem Thêm

CHICAGO TAN SON NHAT INTL CHICAGO 670 USD

CHICAGO – TAN SON NHAT INTL – CHICAGO
Hãng EVA AIR : 670 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 1/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 01273277777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 055 31JAN ORDTPE ‎0020 0600 01FEB E
3 BR 395 01FEB TPESGN H ‎0720 0950 01FEB E
4 BR 392 13MAR SGNTPE ‎1245 1700 13MAR E
5 BR 056 13MAR TPEORD ‎2005 2045 13MAR E

Xem Thêm

SAN FRANCISCO TAN SON NHAT INTL SAN FRANCISCO 720 USD

SAN FRANCISCO – TAN SON NHAT INTL – SAN FRANCISCO
Hãng EVA AIR : 720 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0919093293
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 027 07MAR 3*SFOTPE 0020 0610 08MAR E 0
2 BR 395 08MAR 4*TPESGN 0720 0950 08MAR E 0
3 BR 396 26MAR 1*SGNTPE 1555 2020 26MAR E 0
4 BR 028 26MAR 1*TPESFO 2330 1940 26MAR E 0

Xem Thêm

NEW YORK TAN SON NHAT NEW YORK 714 USD

NEW YORK – TAN SON NHAT – NEW YORK
Hãng EVA AIR : 714 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 01273277777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 031 20MAR JFKTPE 1 120A 530A+1 77W E0
2 BR 395 21MAR TPESGN 2 720A 950A 77W E0
3 BR 392 13APR SGNTPE 2 1250P 515P 77W E0
4 BR 032 13APR TPEJFK 2 710P1005P 77W E0

Xem Thêm

SEATTLE TAN SON NHAT INTL SEATTLE 784 USD

SEATTLE – TAN SON NHAT INTL – SEATTLE
Hãng EVA AIR : 784 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 01273277777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 025 20MAR SEATPE 120A 520A+1 77W E0
2 BR 395 21MAR TPESGN 2 720A 950A 77W E0
3 BR 396 11APR SGNTPE 2 355P 820P 77W E0
1 BR 025 20MAR SEATPE 120A 520A+1 77W E0
2 BR 395 21MAR TPESGN 2 720A 950A 77W E0
3 BR 396 11APR SGNTPE 2 355P 820P 77W E0
4 BR 026 11APR TPESEA 2 1140P 730P 77W E0

Xem Thêm

HOUSTON TAN SON NHAT INTL HOUSTON 804 USD

HOUSTON – TAN SON NHAT INTL – HOUSTON
Hãng EVA AIR : 804USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 01273277777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 051 20MAR IAHTPE D 1240A 610A+1 77W
2 BR 395 21MAR TPESGN 2 720A 950A 77W E0
3 BR 396 11APR SGNTPE 2 355P 820P 77W E0
4 BR 052 11APR TPEIAH 2 1000P1030P 77W E0

Xem Thêm

ALBUQUERQUE TAN SON NHAT INTL ALBUQUERQUE 950 USD

ALBUQUERQUE – TAN SON NHAT INTL – ALBUQUERQUE
Hãng AMERICAN AIRLINES : 950 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
————-📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 01273277777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
2 AA5929 12FEB 1*ABQDFW 0645 0932 12FEB E
3 AA 175 12FEB 1*DFWNRT 1050 1525 13FEB E
4 AA8422 13FEB 2*NRTSGN 1750 2230 13FEB E
5 AA8419 12MAR 1*SGNNRT 0800 1525 12MAR E
6 AA 060 12MAR 1*NRTDFW 1730 1510 12MAR E
7 AA2568 12MAR 1*DFWABQ 1904 2002 12MAR E

Xem Thêm

SAN FRANCISCO TAN SON NHAT INTL SAN FRANCISCO 705 USD

SAN FRANCISCO – TAN SON NHAT INTL – SAN FRANCISCO
Hãng EVA AIRLINES : 705 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0919093293
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 015 20MAR LAXTPE B 1230A 605A+1 77W
2 BR 395 21MAR TPESGN 2 720A 950A 77W E0
3 BR 392 15MAY SGNTPE 2 1250P 515P 77W
4 BR 012 15MAY TPELAX 2 720P 420P 77W E0

Xem Thêm

VANCOUVER TAN SON NHAT INTL VANCOUVER 660 USD

VANCOUVER – TAN SON NHAT INTL – VANCOUVER
Hãng CHINA AIRLINES : 660 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 01273277777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CI 031 05MAR YVRTPE 0040 0530 06MAR E 0 359
2 CI 781 06MAR TPESGN 0730 1005 06MAR E 0
3 CI 784 06APR SGNTPE 1745 2210 06APR E 0
4 CI 032 06APR TPEYVR 2325 1855 06APR E 0

Xem Thêm

LOS ANGELES TAN SON NHAT INTL LOS ANGELES 610 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT INTL – LOS ANGELES
Hãng EVA AIRLINES : 610 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————-  Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
 HotLine: 01273277777
 Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
 Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-

1 BR 015 20MAR LAXTPE HK1 B 1230A 605A+1 77W
2 BR 395 21MAR TPESGN HK1 2 720A 950A 77W E0
3 BR 392 15MAY SGNTPE HK1 2 1250P 515P 77W
4 BR 012 15MAY TPELAX HK1 2 720P 420P 77W E0

Xem Thêm

NEW YORK TAN SON NHAT INTL NEW YORK 685 USD

NEW YORK – TAN SON NHAT INTL – NEW YORK
Hãng EVA AIR : 685 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————-📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0919093293
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 031 20MAR JFKTPE 1 120A 530A+1 77W E0
2 BR 395 21MAR TPESGN 2 720A 950A 77W E0
3 BR 392 13APR SGNTPE 2 1250P 515P 77W E0
4 BR 032 13APR TPEJFK 2 710P1005P 77W E0

Xem Thêm

SAN FRANCISCO TAN SON NHAT INTL SAN FRANCISCO 583 USD

SAN FRANCISCO – TAN SON NHAT INTL – SAN FRANCISCO
Hãng KOREAN AIRLINES : 583 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————-📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 01273277777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CA 986 10MAR 6*SFOPEK 1350 1755 11MAR E 0
2 CA 903 11MAR 7*PEKSGN 2020 0100 12MAR E 0
3 CA 904 10APR 2*SGNPEK 0540 1135 10APR E 0
4 CA 985 10APR 2*PEKSFO 1540 1220 10APR E 0

Xem Thêm

EDMONTON TAN SON NHAT INTL EDMONTON 821 USD

EDMONTON – TAN SON NHAT INTL – EDMONTON
Hãng KOREAN AIRLINES : 821 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————-📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0966899767
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 KE6512 05MAR 1 YEGYVR 1015 1052 05MAR E 0
2 KE 072 05MAR 1 YVRICN 1305 1735 06MAR E 0
3 KE 685 06MAR 2 ICNSGN 1900 2235 06MAR E 0
4 KE 686 05APR 4 SGNICN 0830 1550 05APR E 0
5 KE 071 05APR 4 ICNYVR 1850 1235 05APR E 0
6 KE6509 05APR 4 YVRYEG 1500 1727 05APR E 0

Xem Thêm

LOS ANGELES TAN SON NHAT INTL LOS ANGELES 465 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT INTL – LOS ANGELES
Hãng CHINA EASTERN AIRLINES: 465 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 MU 586 10MAR 6*LAXPVG DK1 1130 1750 11MAR E 0
2 MU 281 11MAR 7*PVGSGN DK1 2200 0110 12MAR E 0
3 MU 282 05MAY 6*SGNPVG DK1 0225 0705 05MAY E
4 MU 583 05MAY 6*PVGLAX DK1 1300 1005 05MAY E 0

Xem Thêm

BOISE, IDAHO – TAN SON NHAT INTL – BOISE, IDAHO 890 USD

BOISE, IDAHO – TAN SON NHAT INTL – BOISE, IDAHO
Hãng AMERICAN AIRLINES: 890 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 1/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA2179 19JAN 5 BOIDFW 717A1134A 738 E0 F
2 AA 061 19JAN 5 DFWNRT 0 1215P 445P+1 772
3 AA8422 20JAN 6 NRTSGN 2 550P1030P 788
4 AA8494 22APR 7 SGNHND 2 1125P 655A+1
5 AA 176 23APR 1 NRTDFW 2 1040A 825A 772
6 AA2645 23APR 1 DFWBOI 0 435P 707P 319

Xem Thêm
Gọi ngay