LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES 680 USD

Vui tết 2019
LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES
Hãng China Airlines: 680 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 1/2019
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 CI 007 19JAN 6 LAXTPE 2245 0510 21JAN E 0 77W
2 CI 781 21JAN 1 TPESGN 0730 1005 21JAN E 0
3 CI 784 18FEB 1 SGNTPE 1750 2205 18FEB E 0
4 CI 008 18FEB 1 TPELAX 2350 1925 18FEB E 0

Xem Thêm

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES 700 USD

Vui tết 2019
LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES
Hãng Eva Airlines: 700 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 1/2019
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 BR 015 19JAN 6*LAXTPE 2330 0605 21JAN E 0 77W
2 BR 395 21JAN 1*TPESGN 0720 0950 21JAN E 0
3 BR 392 20FEB 3*SGNTPE 1245 1700 20FEB E 0
4 BR 012 20FEB 3*TPELAX 1920 1450 20FEB E 0

Xem Thêm

CHARLESTON, SOUTH CAROLINA _ TAN SON NHAT _ CHARLESTON 870 USD

CHARLESTON, SOUTH CAROLINA – TAN SON NHAT – CHARLESTON, SOUTH CAROLINA
Hãng UNITED AIRLINES: 870 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 11/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA3916 07NOV 3*CRWIAD 0615 0743 07NOV E 0
2 UA 803 07NOV 3*IADNRT 1230 1630 08NOV E 0
3 UA7913 08NOV 4*NRTSGN 1905 0005 09NOV E
4 UA7974 08DEC 6 SGNNRT 2305 0645 09DEC E 0
5 UA7912 09DEC 7 HNDORD 1035 0725 09DEC E 0
6 UA3929 09DEC 7 ORDCRW 1400 1632 09DEC

Xem Thêm

CHARLESTON, SOUTH CAROLINA _ TAN SON NHAT _ CHARLESTON 920 USD

CHARLESTON, SOUTH CAROLINA – TAN SON NHAT – CHARLESTON, SOUTH CAROLINA
Hãng UNITED AIRLINES: 920 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA5262 04OCT 4*CHSORD 0730 0850 04OCT E 0
2 UA 881 04OCT 4*ORDNRT 1245 1555 05OCT E 0
3 UA7973 05OCT 5*NRTSGN 1645 2110 05OCT E 0
4 UA7904 01DEC 6*SGNNRT 0730 1510 01DEC E 0
5 UA 804 01DEC 6*NRTIAD 1655 1520 01DEC
6 UA6062 01DEC 6*IADCHS 1705 1849

Xem Thêm

ROAMOKE _ TAN SON NHAT _ ROAMOKE 900 USD

ROAMOKE – TAN SON NHAT – ROAMOKE
Hãng UNITED AIRLINES: 900 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA3908 03SEP 1*ROAORD 1103 1152 03SEP E 0
2 UA 881 03SEP 1*ORDNRT 1245 1555 04SEP E 0
3 UA7973 04SEP 2*NRTSGN 1645 2110 04SEP E 0
4 UA7904 04OCT 4*SGNNRT 0700 1505 04OCT E 0

Xem Thêm

BOZEMAN, MONTANA _ TAN SON NHAT _ BOZEMAN 930 USD

BOZEMAN, MONTANA – TAN SON NHAT – BOZEMAN
Hãng UNITED AIRLINES: 930 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA 491 10SEP 1*BZNDEN 0707 0839 10SEP E 0 738
2 UA 143 10SEP 1*DENNRT 1210 1520 11SEP E 0
3 UA7973 11SEP 2*NRTSGN 1645 2110 11SEP E 0
4 UA7904 01NOV 4*SGNNRT 0730 1510 01NOV E
5 UA 142 01NOV 4*NRTDEN 1815 1335 01NOV E 0
6 UA5934 01NOV 4*DENBZN 1510 1654 01NOV E 0

Xem Thêm

HOUSTON _ TAN SON NHAT _ HOUSTON 700 USD

HOUSTON – TAN SON NHAT – HOUSTON
Hãng EVA AIR: 700 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 051 25APR 3*IAHTPE ‎0050 0600 26APR E 0
2 BR 395 26APR 4*TPESGN ‎0720 0945 26APR E 0
3 BR 396 15MAY 2*SGNTPE ‎1555 2020 15MAY E 0
4 BR 052 15MAY 2*TPEIAH ‎2200 2300 15MAY E 0

Xem Thêm

SPOKANE, WASHINGTON _ TAN SON NHAT _ SPOKANE 890 USD

SPOKANE, WASHINGTON – TAN SON NHAT – SPOKANE
Hãng UNITED AIRLINES: 890 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 10/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA5319 04OCT 4*GEGSFO 0600 0804 04OCT E 0
2 UA 837 04OCT 4*SFONRT 1120 1435 05OCT E 0
4 UA7904 01DEC 6*SGNNRT 0730 1510 01DEC E 0
5 UA 142 01DEC 6*NRTDEN 1815 1235 01DEC E 0
6 UA 486 K 01DEC 6*DENGEG DK1 1900 2024

Xem Thêm

APPLETON, WISCONSIN _ TAN SON NHAT _ APPLETON 930 USD

APPLETON, WISCONSIN – TAN SON NHAT – APPLETON
Hãng UNITED AIRLINES: 930 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA3932 04SEP 2*ATWDEN 0835 1005 04SEP E 0
2 UA 143 04SEP 2*DENNRT 1235 1520 05SEP E 0
3 UA7973 05SEP 3*NRTSGN 1645 2110 05SEP E 0
4 UA7974 03NOV 6 SGNNRT 2305 0645 04NOV E 0
5 UA7912 04NOV 7 HNDORD 1035 0725 04NOV E
6 UA3923 04NOV 7 ORDATW 1010 1112 04NOV E 0

Xem Thêm

JACKSON, WYOMING _ TAN SON NHAT _ JACKSON 920 USD

JACKSON, WYOMING – TAN SON NHAT – JACKSON
Hãng UNITED AIRLINES: 920 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA 210 08SEP 6*JACDEN 0732 0855 08SEP E 0
3 UA7973 09SEP 7*NRTSGN 1645 2110 09SEP E 0
4 UA7904 01NOV 4*SGNNRT 0730 1510 01NOV E
5 UA 142 01NOV 4*NRTDEN 1815 1335 01NOV E 0
6 UA5905 01NOV 4*DENJAC 1845 2015 01NOV E 0

Xem Thêm

CLEVELAND, OHIO – TAN SON NHAT – CLEVELAND 900 USD

CLEVELAND, OHIO – TAN SON NHAT – CLEVELAND
Hãng UNITED AIRLINES: 900 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA 785 01SEP 6*CLEORD 1100 1133 01SEP E 0
2 UA 881 01SEP 6*ORDNRT 1245 1555 02SEP E 0
3 UA7973 02SEP 7*NRTSGN 1645 2110 02SEP E 0
4 UA7904 01OCT 1*SGNNRT 0700 1505 01OCT E 0
5 UA 804 01OCT 1*NRTIAD 1610 1545 01OCT E 0
6 UA6065 01OCT 1*IADCLE 1715 1836 01OCT E 0

Xem Thêm

SAN JOSE _ TAN SON NHAT _ SAN JOSE 730 USD

SAN JOSE – TAN SON NHAT – SAN JOSE
Hãng ALL NIPPON AIRWAYS: 730 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 NH 171 04APR 3*SJCNRT 1245 1545 05APR E 0 789 M
2 NH 831 05APR 4*NRTSGN 1645 2110 05APR E 0 763 M
3 NH 834 08MAY 2*SGNNRT 0700 1500 08MAY E 0
4 NH 172 08MAY 2*NRTSJC 1735 1100 08MAY E 0 789

Xem Thêm

NEW YORK – TAN SON NHAT – NEW YORK 580 USD

NEW YORK  – TAN SON NHAT –  NEW YORK
Hãng CHINA SOUTHERN AIRLINES: 580 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-

CZ 300 R 05APR 4 JFKCAN DK1 1115 1520 06APR E 0 77W D
SEE RTSVC
2 CZ 367 R 06APR 5 CANSGN DK1 2005 2150 06APR E 0 320 C
SEE RTSVC
3 CZ3070 R 07SEP 5 SGNCAN DK1 1155 1545 07SEP E 0 738 L
SEE RTSVC
4 CZ 699 R 07SEP 5 CANJFK DK1 1935 2300 07SEP E 0 77W D
SEE RTSVC

Xem Thêm

WASHINGTON – TAN SON NHAT INTL – WASHINGTON 583 USD

WASHINGTON – TAN SON NHAT INTL – WASHINGTON
Hãng AIR CHIA: 583 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CA 818 29MAR 4*IADPEK ‎‎1635 1825 30MAR E
2 CA 903 30MAR 5*PEKSGN ‎‎2035 0040 31MAR E
3 CA 904 26JUN 2*SGNPEK ‎‎0540 1135 26JUN E
4 CA 817 26JUN 2*PEKIAD ‎‎1325 1435 26JUN E

Xem Thêm

LOS ANGELES – TAN SON NHAT INTL – LOS ANGELES 680 USD

LOS ANGELES, CALIFORNIA – TAN SON NHAT INTL – LOS ANGELES
Hãng EVA AIR: 680 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 005 16MAR 5*LAXTPE ‎1140 1720 17MAR E 0
2 BR2381 17MAR 6*TPESGN ‎1930 2200 17MAR E 0
3 BR 392 16MAY 3*SGNTPE ‎1250 1715 16MAY E 0
4 BR 012 16MAY 3*TPELAX ‎1920 1620 16MAY E 0 77W

Xem Thêm

PARIS , FRANCE – TAN SON NHAT – PARIS, FRANCE 680 USD

PARIS , FRANCE – TAN SON NHAT – PARIS, FRANCE
Hãng ETIHAD AIRWAYS: 680 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 EY 038 04MAR 7*CDGAUH 2045 0645 05MAR E 0
2 EY 441 05MAR 1*AUHSGN 0815 1830 05MAR E 0
3 EY 440 04APR 3*SGNAUH 2025 0055 05APR E 0
4 EY 031 05APR 4*AUHCDG 0215 0750 05APR E 0

Xem Thêm

TAN SON NHAT – MONTREAL, QUEBEC – TAN SON NHAT 960 USD

TAN SON NHAT – MONTREAL, QUEBEC – TAN SON NHAT
Hãng AIR CHINA: 960 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 . CA 904 28MAR SGNPEK 0540 1135 O* WE
2 . CA 879 28MAR PEKYUL 1330 1410 O* WE
3 . CA 880 09APR YULPEK 1610 #1700 O*
4 . CA 903 10APR PEKSGN 2035 #0040 O*

Xem Thêm

SAN FRANCISCO – TAN SON NHAT – SAN FRANCISCO 540 USD

SAN FRANCISCO – TAN SON NHAT – SAN FRANCISCO
Hãng HONG KONG AIRLINES: 540 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 QR 184 04SEP 2 VIEDOH 630P1240A+1 788 E0
2 QR 970 05SEP 3 DOHSGN 155A 155P 333
3 QR 973 03NOV 6 SGNDOH 2 855A 150P 332
4 QR 185 03NOV 6 DOHVIE 400P 755P 788

Xem Thêm

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES 740 USD

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT _ LOS ANGELES
Hãng SINGAPORE AIRLINES: 740 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 SQ 007 02SEP 7 LAXSIN B 550P 555A+2 77W E1
2 SQ 178 04SEP 2 SINSGN 2 945A1055A 333
3 SQ 185 03OCT 3 SGNSIN 2 740P1040P 333
4 SQ 008 04OCT 4 SINLAX 3 225A 640A 77W

Xem Thêm

NEW YORK _ TAN SON NHAT _ NEW YORK 810 USD

NEW YORK _ TAN SON NHAT _ NEW YORK
Hãng SINGAPORE AIRLINES: 810 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 SQ 025 02SEP 7 JFKSIN 4 855P 650A+2 388 E1 M
2 SQ 178 04SEP 2 SINSGN 2 945A1055A 333 E0 M
3 SQ 185 10NOV 6 SGNSIN 2 750P1055P 333 E0 M
4 SQ 026 10NOV 6 SINJFK 3 1155P1115A+1 388 E1 M

Xem Thêm
Gọi ngay