PARIS, FRANCE – TAN SON NHAT – PARIS 620 USD

PARIS, FRANCE – TAN SON NHAT – PARIS
Hãng QATAR AIRWAYS: 620 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 QR 040 03SEP 1 CDGDOH 1 400P1130P 388
2 QR 970 04SEP 2 DOHSGN 155A 155P 333
3 QR 971 03OCT 3 SGNDOH 2 715P1120P 333
4 QR 041 04OCT 4 DOHCDG 135A 740A 77W

Xem Thêm

COPENHAGEN – TAN SON NHAT – COPENHAGEN 580 USD

COPENHAGEN – TAN SON NHAT – COPENHAGEN
Hãng QATAR AIRWAYS: 580 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 R 160 03SEP 1 CPHDOH 2 540P1245A+1 359
2 QR 970 04SEP 2 DOHSGN 155A 155P 333
3 QR 973 03NOV 6 SGNDOH 2 855A 150P 332
4 QR 163 03NOV 6 DOHCPH 355P 840P 788

Xem Thêm

OSLO, NORWAY TAN SON NHAT OSLO 580 USD

OSLO, NORWAY – TAN SON NHAT – OSLO
Hãng QATAR AIRWAYS: 580 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 QR 176 01OCT 1 OSLDOH 435P1205A+1 788 E0
2 QR 970 02OCT 2 DOHSGN 155A 155P 333
3 QR 971 01NOV 4 SGNDOH 2 725P1220A+1 3
4 QR 175 02NOV 5 DOHOSL 825A 125P 788

Xem Thêm

MADRID, SPAIN – TAN SON NHAT – MADRID 730 USD

MADRID, SPAIN – TAN SON NHAT – MADRID
Hãng QATAR AIRWAYS: 730 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 QR 150 03OCT 3 MADDOH 4S 510P1255A+1
2 QR 970 04OCT 4 DOHSGN 155A 155P 333
3 QR 971 04NOV 7 SGNDOH 2 725P1220A+1
4 QR 149 05NOV 1 DOHMAD 800A 155P 359

Xem Thêm

SAN FRANCISCO – TAN SON NHAT – SAN FRANCISCO 590 USD

SAN FRANCISCO – TAN SON NHAT – SAN FRANCISCO
Hãng PHILIPPINES AIRLINES: 590 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 PR 105 13SEP 4 SFOMNL I 1235A 540A+1 773 E0
2 PR 597 14SEP 5 MNLSGN 2 1250P 230P 321
3 PR 592 01DEC 6 SGNMNL 2 935A 115P 321
4 PR 104 01DEC 6 MNLSFO 2 1000P 720P 773

Xem Thêm

SARASOTA, FLORIDA – TAN SON NHAT – SARASOTA 920 USD

SARASOTA, FLORIDA – TAN SON NHAT – SARASOTA
Hãng DELTA AIR LINES: 920 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 DL 716 04SEP 2 SRQATL 643P 823P M88
2 DL 027 05SEP 3 ATLICN I 1215A 400A+1 359
3 DL7934 06SEP 4 ICNSGN 2 920A1250P 333
4 DL7920 02NOV 5 SGNICN 2 825A 315P 333
5 DL 026 02NOV 5 ICNATL 2 640P 700P
6 DL1600 X 02NOV 5 ATLSRQ S 950P1124P

Xem Thêm

LEXINGTON , KENTUCKY – TAN SON NHAT – LEXINGTON 940 USD

LEXINGTON , KENTUCKY – TAN SON NHAT – LEXINGTON
LEXINGTON
Hãng DELTA AIR LINES: 940 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018 
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 DL3280 23SEP 7 LEXDTW 620A 740A CR9 E0
2 DL 159 23SEP 7 DTWICN EM 154P 430P+1
3 DL7925 24SEP 1 ICNSGN 2 620P 935P 333
4 DL7920 02DEC 7 SGNICN 2 825A 315P 333
5 DL 026 02DEC 7 ICNATL 2 640P 600P 359 E0
6 DL1928 02DEC 7 ATLLEX H S 828P 945P

Xem Thêm

SPOKANE, WASHINGTON – TAN SON NHAT – SPOKANE 930 USD

SPOKANE, WASHINGTON – TAN SON NHAT – SPOKANE
Hãng DELTA AIR LINES: 930 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 DL5815 03SEP 1 GEGSEA 926A1052A E75 E0
2 DL 199 03SEP 1 SEAICN 1139A 345P+1 76W
3 DL7925 04SEP 2 ICNSGN 2 620P 935P 333
4 DL7920 20NOV 2 SGNICN 2 825A 315P 333
5 DL 198 20NOV 2 ICNSEA 2 715P1240P
6 DL5703 20NOV 2 SEAGEG 310P 421P

Xem Thêm

LEXINGTON , KENTUCKY – TAN SON NHAT – LEXINGTON LEXINGTON 940 USD

LEXINGTON , KENTUCKY – TAN SON NHAT – LEXINGTON
LEXINGTON
Hãng DELTA AIR LINES: 940 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018 
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
DL3280 23SEP 7 LEXDTW 620A 740A CR9 E0
1 DELTA CONX/QUOTE AS ENDEAVOR AIR
2 DL 159 23SEP 7 DTWICN HK1 EM 154P 430P+1
3 DL7925 24SEP 1 ICNSGN HK1 2 620P 935P 333
4 DL7920 V 02DEC 7 SGNICN HK1 2 825A 315P 333
5 DL 026 02DEC 7 ICNATL HK1 2 640P 600P 359 E0

Xem Thêm

SPOKANE, WASHINGTON – TAN SON NHAT – SPOKANE 930 USD

SPOKANE, WASHINGTON – TAN SON NHAT – SPOKANE
Hãng DELTA AIR LINES: 930 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 DL5815 03SEP 1 GEGSEA 926A1052A E75 E0
2 DL 199 03SEP 1 SEAICN 1139A 345P+1 76W
3 DL7925 04SEP 2 ICNSGN 2 620P 935P 333
4 DL7920 20NOV 2 SGNICN 2 825A 315P 333
5 DL 198 20NOV 2 ICNSEA 2 715P1240P
6 DL5703 20NOV 2 SEAGEG 310P 421P

Xem Thêm

SOUTH BEND – TAN SON NHAT – SOUTH BEND 930 USD

SOUTH BEND – TAN SON NHAT – SOUTH BEND
Hãng DELTA AIR LINES: 930 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 DL4724 10SEP 1 SBNDTW 1010A1112A CRJ
2 DL 159 10SEP 1 DTWICN EM 154P 430P+1
3 DL7919 11SEP 2 ICNSGN 2 735P1045P 73H
4 DL7920 13NOV 2 SGNICN 2 825A 315P 333
5 DL 026 13NOV 2 ICNATL 2 640P 600P 359 E0

Xem Thêm

MELBOURNE – TAN SON NHAT – MELBOURNE 720 USD

MELBOURNE – TAN SON NHAT – MELBOURNE
Hãng China Southern Airlines: 720 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 322 R 04OCT 4 MELCAN 2 1030P 600A+1 330 E0
2 CZ3069 R 05OCT 5 CANSGN 905A1100A 738
3 CZ 374 T 03NOV 6 SGNCAN 2 340P 730P 321
4 CZ 321 T 03NOV 6 CANMEL 920P 945A+1 330

Xem Thêm

SYDNEY – TAN SON NHAT – SYDNEY 660 USD

SYDNEY – TAN SON NHAT – SYDNEY
Hãng China Southern Airlines: 660 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 326 N 02SEP 7 SYDCAN 1 1005A 550P 330 E0
2 CZ 367 N 02SEP 7 CANSGN 800P 950P 73L
3 CZ6090 R 03OCT 3 SGNCAN 2 225A 620A 320
4 CZ 301 R 03OCT 3 CANSYD 825A 740P 330

Xem Thêm

BRISBANE – TAN SON NHAT – BRISBANE 690 USD

BRISBANE – TAN SON NHAT – BRISBANE
Hãng China Southern Airlines: 690 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 382 01SEP 6 BNECAN 955A 500P 330 E0 D
2 CZ 367 01SEP 6 CANSGN 800P 950P 73L
3 CZ 374 03NOV 6 SGNCAN 2 340P 730P 321
4 CZ 381 03NOV 6 CANBNE 910P 830A+1 330

Xem Thêm

AUCKLAND – TAN SON NHAT – AUCKLAND 770 USD

AUCKLAND, NEW ZEALAND – TAN SON NHAT – AUCKLAND
Hãng China Southern Airlines: 770 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 306 T 01SEP 6 AKLCAN 1000P 600A+1 332 E0
2 CZ3069 T 02SEP 7 CANSGN 905A1100A 738
3 CZ 368 R 04OCT 4 SGNCAN 2 800A1150A 73L
4 CZ 335 R 04OCT 4 CANAKL 225P 700A+1 332

Xem Thêm

TORONTO, ONTARIO – HA NOI – TORONTO 740 USD

TORONTO, ONTARIO – HA NOI – TORONTO
Hãng China Southern Airlines: 740 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626

—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 312 R 03OCT 3 YYZCAN 3 130A 500A+1 77W E0
2 CZ3049 R 04OCT 4 CANHAN 955A1045A E90
3 CZ 372 R 04NOV 7 HANCAN 2 835A1110A 319
4 CZ 311 R 04NOV 7 CANYYZ 230P 430P 77W

Xem Thêm

VANCOUVER – HA NOI – VANCOUVER 690 USD

VANCOUVER – HA NOI – VANCOUVER
Hãng China Southern Airlines: 690 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777

Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818

Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 330 R 05SEP 3 YVRCAN M 110P 515P+1 787 E0
2 CZ 371 R 06SEP 4 CANHAN 1025P1115P 319
3 CZ 372 N 03OCT 3 HANCAN 2 835A1115A 319
4 CZ 329 N 03OCT 3 CANYVR 200P1105A 787

Xem Thêm

LOS ANGELES – HA NOI – LOS ANGELES 490 USD

LOS ANGELES – HA NOI – LOS ANGELES
Hãng China Southern Airlines: 490 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 328 R 04SEP 2 LAXCAN B 1150P 540A+2 380 E0
2 CZ3049 R 06SEP 4 CANHAN 955A1045A E90
3 CZ8316 R 04DEC 2 HANCAN 2 345P 630P 319
4 CZ 327 R 04DEC 2 CANLAX 930P 610P 380

Xem Thêm

SAN FRANCISCO – HA NOI – SAN FRANCISCO 590 USD

SAN FRANCISCO – HA NOI – SAN FRANCISCO
Hãng China Southern Airlines: 590 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 658 04SEP 2 SFOCAN I 1155P 515A+2 77W E0
2 CZ3049 6SEP 4 CANHAN 955A1045A E90
3 CZ8316 05NOV 1 HANCAN 2 345P 630P 319
4 CZ 657 05NOV 1 CANSFO 1000P 610P 7

Xem Thêm

TORONTO – TAN SON NHAT – TORONTO 690 USD

TORONTO – TAN SON NHAT – TORONTO
Hãng China Southern Airlines: 690 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 312 26SEP 3 YYZCAN 3 130A 500A+1 77W E0
2 CZ3069 27SEP 4 CANSGN 905A1100A 738
3 CZ 368 04NOV 7 SGNCAN 2 800A1145A 321
4 CZ 311 04NOV 7 CANYYZ 230P 430P 77W

Xem Thêm
Gọi ngay