TORONTO _ TAN SON NHAT INTL _ TORONTO 942 USD

TORONTO – TAN SON NHAT INTL – TORONTO
Hãng KOREAN AIR: 942 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 KE 074 06MAR 2 YYZICN 3 1200P 325P+1 789
2 KE 683 07MAR 3 ICNSGN 610P 945P 77W
3 KE 684 05APR 4 SGNICN 2 1130P 635A+1
4 KE 073 06APR 5 ICNYYZ 935A 940A 789

Xem Thêm

TORONTO _ TAN SON NHAT INTL _ TORONTO 945 USD

TORONTO – TAN SON NHAT INTL – TORONTO
Hãng EVA AIR: 945 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 KE 020 06MAR 2 SEAICN 1255P 545P+1 77W E0 L
2 KE 685 07MAR 3 ICNSGN 700P1035P 333 E0 D
3 KE 686 06APR 5 SGNICN 2 830A 350P 73H E0 B
4 KE 019 06APR 5 ICNSEA 620P1220P 77W E0 D

Xem Thêm

SEATTLE – TAN SON NHAT INTL – SEATTLE 695 USD

SEATTLE – TAN SON NHAT INTL – SEATTLE
Hãng KOREAN AIR: 695 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 KE 020 06MAR 2 SEAICN 1255P 545P+1 77W E0 L
2 KE 685 07MAR 3 ICNSGN 700P1035P 333 E0 D
3 KE 686 06APR 5 SGNICN 2 830A 350P 73H E0 B
4 KE 019 06APR 5 ICNSEA 620P1220P 77W E0 D

Xem Thêm

SAN FRANCISCO _ TAN SON NHAT INTL _ SAN FRANCISCO 578 USD

SAN FRANCISCO- TAN SON NHAT INTL – SAN FRANCISCO
Hãng ASIANA AIRLINES: 578 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 OZ 211 06MAR 2 SFOICN I 1130P 530A+2 359
2 OZ 731 08MAR 4 ICNSGN 730A1100A 333
3 OZ 732 06APR 5 SGNICN 2 1205P 725P 321
4 OZ 212 06APR 5 ICNSFO 840P 300P 359

Xem Thêm

SAN FRANCISCO _ TAN SON NHAT _ SAN FRANCISCO 675 USD

SAN FRANCISCO- TAN SON NHAT INTL – SAN FRANCISCO
Hãng China Airlines: 675 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CI 003 L 16MAR 5 SFOTPE I 105A 555A+1 77W
2 CI 781 L 17MAR 6 TPESGN 1 730A1005A 333
3 CI 784 L 16APR 1 SGNTPE 2 545P1010P 333
4 CI 004 L 16APR 1 TPESFO 2 1135P 800P 77W

Xem Thêm

SAN FRANCISCO _ TAN SON NHAT INTL _ SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO- TAN SON NHAT INTL – SAN FRANCISCO
Hãng Eva AIR : 720 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 025 07MAR 3 SEATPE 1220A 520A+1 77W E0 M
2 BR 395 08MAR 4 TPESGN 2 720A 950A 77W E0 M
3 BR 396 04APR 3 SGNTPE 2 355P 820P 77W E0 M
4 BR 026 04APR 3 TPESEA 2 1140P 730P 77W E0 M

Xem Thêm

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT INTL _ LOS ANGELES 695 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT INTL – LOS ANGELES
Hãng KOREAN AIR : 695 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CI 009 06MAR 2 LAXTPE B 1125P 550A+2 77W
2 CI 781 08MAR 4 TPESGN 1 730A1005A 333
3 CI 784 06APR 5 SGNTPE 2 545P1010P 333
4 CI 008 06APR 5 TPELAX 2 1150P 850P 77W

Xem Thêm

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT INTL _ LOS ANGELES 617 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT INTL – LOS ANGELES
Hãng China Airlines: 617 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CI 009 06MAR 2 LAXTPE B 1125P 550A+2 77W
2 CI 781 08MAR 4 TPESGN 1 730A1005A 333
3 CI 784 06APR 5 SGNTPE 2 545P1010P 333
4 CI 008 06APR 5 TPELAX 2 1150P 850P 77W

Xem Thêm

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT INTL _ LOS ANGELES 650 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT INTL – LOS ANGELES
Hãng EVA AIR: 650 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 015 06MAR 2 LAXTPE B 1130P 605A+2
2 BR 395 08MAR 4 TPESGN 2 720A 950A
3 BR 392 06APR 5 SGNTPE 2 1250P 515P
4 BR 012 06APR 5 TPELAX 2 720P 400P 77W

Xem Thêm

​VANCOUVER _ TAN SON NHAT INTL _ VANCOUVER 773 USD

​VANCOUVER _ TAN SON NHAT INTL _ VANCOUVER
Hãng Air CANADA: 773 USD (Khứ hồi/ đã bao gồm thuế)
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AC8619 01MAR 4 YWGYVR 1000A1105A
2 AC 063 01MAR 4 YVRICN M 1215P 420P+1
3 KE 683 02MAR 5 ICNSGN 610P 945P 77W
4 KE 686 05MAY 6 SGNICN 2 830A 350P
5 AC 062 05MAY 6 ICNYYZ 600P 555P
6 AC 271 05MAY 6 YYZYWG 1 855P1032P

Xem Thêm

WINNIPEG – TAN SON NHAT INTL – WINNIPEG 809 USD

WINNIPEG – TAN SON NHAT INTL – WINNIPEG
Hãng Air CANADA: 809 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AC8619 01MAR 4 YWGYVR 1000A1105A
2 AC 063 01MAR 4 YVRICN M 1215P 420P+1
3 KE 683 02MAR 5 ICNSGN 610P 945P 77W
4 KE 686 05MAY 6 SGNICN 2 830A 350P
5 AC 062 05MAY 6 ICNYYZ 600P 555P
6 AC 271 05MAY 6 YYZYWG 1 855P1032P

Xem Thêm

​CALGARY _ TAN SON NHAT INTL _ CALGARY 781 USD

​CALGARY – TAN SON NHAT INTL – CALGARY
Hãng Air CANADA: 781 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
——————–lịch bay mẫu—————————————-
1 AC 009 01MAR 4 YYCNRT 1145A 240P+1 763
2 NH 833 02MAR 5 NRTSGN 1 705P1205A+1
3 NH 834 01MAY 2 SGNNRT 2 700A 300P 788
4 AC 010 01MAY 2 NRTYYC 1 415P1100A 763

Xem Thêm

​SAN DIEGO _ TAN SON NHAT INTL _ SAN DIEGO 790 USD

Hãng ALL NIPPON AIRWAYS: 651 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
———————-lịch bay mẫu—————————————-
1 NH 171 01MAR 4 SJCNRT A 1125A 340P+1
2 NH 831 02MAR 5 NRTSGN 1 445P 945P
3 NH 834 20APR 5 SGNNRT 2 700A 300P
4 NH 172 20APR 5 NRTSJC 1 530P1055A

Xem Thêm

​SAN JOSE – TAN SON NHAT INTL – ​SAN JOSE 651 USD

Vé máy bay khứ hồi
​SAN JOSE – TAN SON NHAT INTL – ​SAN JOSE
Hãng ALL NIPPON AIRWAYS: 651 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
———————-lịch bay mẫu—————————————-
1 NH 171 01MAR 4 SJCNRT A 1125A 340P+1
2 NH 831 02MAR 5 NRTSGN 1 445P 945P
3 NH 834 20APR 5 SGNNRT 2 700A 300P
4 NH 172 20APR 5 NRTSJC 1 530P1055A

Xem Thêm

​DENVER – TAN SON NHAT INTL – ​DENVER 916 USD

Vé máy bay khứ hồi
​DENVER – TAN SON NHAT INTL – ​DENVER
Hãng ALL NIPPON AIRWAYS: 916 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
———————-lịch bay mẫu—————————————-
2 NH7033 01MAR 4 DENNRT 1220P 430P+1
3 NH 833 02MAR 5 NRTSGN 1 705P1205A+1
4 NH 834 11MAY 5 SGNNRT 2 700A 300P
5 NH7032 11MAY 5 NRTDEN 1 500P1235P

Xem Thêm

LOS ANGELES – TAN SON NHAT INTL – LOS ANGELES 546 USD

Vé máy bay khứ hồi
LOS ANGELES – TAN SON NHAT INTL – LOS ANGELES
Hãng ALL NIPPON AIRWAYS: 546 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
———————-lịch bay mẫu—————————————-
1 NH 175 01MAR 4 LAXNRT B 1045A 345P+1
2 NH 831 02MAR 5 NRTSGN 1 445P 945P 763
3 NH 834 10APR 2 SGNNRT 2 700A 300P 788
4 NH 176 10APR 2 NRTLAX 1 405P 950A 77W

Xem Thêm

SEATTLE – TAN SON NHAT INTL – SEATTLE 571 USD

Vé máy bay khứ hồi

Hãng ALL NIPPON AIRWAYS: 571 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
———————-lịch bay mẫu—————————————-
1 NH 177 01MAR 4 SEANRT 1220P 340P+1 789
2 NH 831 02MAR 5 NRTSGN 1 445P 945P 763
3 NH 834 10APR 2 SGNNRT 2 700A 300P 788
4 NH 178 10APR 2 NRTSEA 1 605P1125A 789

Xem Thêm

HOUSTON – TAN SON NHAT INTL – HOUSTON 785 USD

Vé máy bay khứ hồi
​HOUSTON – TAN SON NHAT INTL – HOUSTON
Hãng ALL NIPPON AIRWAYS: 785 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 7149278626
———————-lịch bay mẫu—————————————-
1 NH 173 01MAR 4 IAHNRT D 1015A 315P+1
2 NH 831 02MAR 5 NRTSGN 1 445P 945P 763
3 NH 832 05APR 4 SGNNRT 2 1025P 625A+1
4 NH 174 06APR 5 NRTIAH 1 1115A 930A 77W

Xem Thêm

NEW YORK – TAN SON NHAT INTL – NEW YORK 800 USD

Vé máy bay khứ hồi
NEW YORK – TAN SON NHAT INTL – NEW YORK
Giá từ: 800 USD ( Khứ hồi/ đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 7149278626
———————-lịch bay mẫu—————————————-
2 EK 204 15FEB 4*JFKDXB 1040A 810A 16FEB E
3 EK 392 16FEB 5*DXBSGN 940A 735P 16FEB E
4 EK 393 28FEB 3*SGNDXB 1155P 425A 01MAR E
5 EK 201 01MAR 4*DXBJFK 830A 155P 01MAR E

Xem Thêm

[ TẾT ] MEMPHIS – TAN SON NHAT INTL – MEMPHIS 930 USD

Tết việt nam
Vé máy bay khứ hồi
MEMPHIS – TAN SON NHAT INTL – MEMPHIS
Giá từ: 930 USD ( Khứ hồi/ đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 7149278626
———————-lịch bay mẫu—————————————-
2 AA2273 03FEB 6*MEMDFW ‎0800 0952 03FEB E
3 AA 061 03FEB 6*DFWNRT ‎1215 1645 04FEB E
4 AA8422 04FEB 7*NRTSGN ‎1750 2230 04FEB E
5 AA8419 28FEB 3*SGNNRT ‎0800 1525 28FEB E
6 AA 060 28FEB 3*NRTDFW ‎1825 1515 28FEB E
7 AA2485 28FEB 3*DFWMEM ‎1825 1952 28FEB E

Xem Thêm
Gọi ngay