AUCKLAND – TAN SON NHAT – AUCKLAND 770 USD

AUCKLAND, NEW ZEALAND – TAN SON NHAT – AUCKLAND
Hãng China Southern Airlines: 770 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 306 T 01SEP 6 AKLCAN 1000P 600A+1 332 E0
2 CZ3069 T 02SEP 7 CANSGN 905A1100A 738
3 CZ 368 R 04OCT 4 SGNCAN 2 800A1150A 73L
4 CZ 335 R 04OCT 4 CANAKL 225P 700A+1 332

Xem Thêm

TORONTO, ONTARIO – HA NOI – TORONTO 740 USD

TORONTO, ONTARIO – HA NOI – TORONTO
Hãng China Southern Airlines: 740 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626

—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 312 R 03OCT 3 YYZCAN 3 130A 500A+1 77W E0
2 CZ3049 R 04OCT 4 CANHAN 955A1045A E90
3 CZ 372 R 04NOV 7 HANCAN 2 835A1110A 319
4 CZ 311 R 04NOV 7 CANYYZ 230P 430P 77W

Xem Thêm

VANCOUVER – HA NOI – VANCOUVER 690 USD

VANCOUVER – HA NOI – VANCOUVER
Hãng China Southern Airlines: 690 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777

Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818

Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 330 R 05SEP 3 YVRCAN M 110P 515P+1 787 E0
2 CZ 371 R 06SEP 4 CANHAN 1025P1115P 319
3 CZ 372 N 03OCT 3 HANCAN 2 835A1115A 319
4 CZ 329 N 03OCT 3 CANYVR 200P1105A 787

Xem Thêm

LOS ANGELES – HA NOI – LOS ANGELES 490 USD

LOS ANGELES – HA NOI – LOS ANGELES
Hãng China Southern Airlines: 490 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 328 R 04SEP 2 LAXCAN B 1150P 540A+2 380 E0
2 CZ3049 R 06SEP 4 CANHAN 955A1045A E90
3 CZ8316 R 04DEC 2 HANCAN 2 345P 630P 319
4 CZ 327 R 04DEC 2 CANLAX 930P 610P 380

Xem Thêm

SAN FRANCISCO – HA NOI – SAN FRANCISCO 590 USD

SAN FRANCISCO – HA NOI – SAN FRANCISCO
Hãng China Southern Airlines: 590 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 658 04SEP 2 SFOCAN I 1155P 515A+2 77W E0
2 CZ3049 6SEP 4 CANHAN 955A1045A E90
3 CZ8316 05NOV 1 HANCAN 2 345P 630P 319
4 CZ 657 05NOV 1 CANSFO 1000P 610P 7

Xem Thêm

TORONTO – TAN SON NHAT – TORONTO 690 USD

TORONTO – TAN SON NHAT – TORONTO
Hãng China Southern Airlines: 690 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 312 26SEP 3 YYZCAN 3 130A 500A+1 77W E0
2 CZ3069 27SEP 4 CANSGN 905A1100A 738
3 CZ 368 04NOV 7 SGNCAN 2 800A1145A 321
4 CZ 311 04NOV 7 CANYYZ 230P 430P 77W

Xem Thêm

VANCOUVER – TAN SON NHAT – VANCOUVER 630 USD

VANCOUVER – TAN SON NHAT – VANCOUVER
Hãng China Southern Airlines: 630 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————- Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 330 R 03SEP 1 YVRCAN M 110P 515P+1 787 E0
2 CZ 367 R 04SEP 2 CANSGN 800P 950P 73L
3 CZ 368 V 03NOV 6 SGNCAN 2 800A1145A 321
4 CZ 329 V 03NOV 6 CANYVR 155P1040A 787

Xem Thêm

NEW YORK – TAN SON NHAT – NEW YORK 530 USD

NEW YORK – TAN SON NHAT – NEW YORK
Hãng China Southern Airlines: 530 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 600 T 02SEP 7 JFKCAN 4 145A 545A+1 77W
2 CZ3069 T 03SEP 1 CANSGN 905A1100A 738
3 CZ3070 R 02OCT 2 SGNCAN 2 1155A 345P 738
4 CZ 699 R 02OCT 2 CANJFK 735P1100P 77W

Xem Thêm

LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES 470 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES
Hãng China Southern Airlines: 470 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 10/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 328 20OCT 6 LAXCAN B 1150P 540A+2 380 E0
2 CZ3069 22OCT 1 CANSGN 905A1100A 738
3 CZ 374 01NOV 4 SGNCAN 2 340P 730P 321
4 CZ 327 01NOV 4 CANLAX 930P 710P 380

Xem Thêm

SOUTH BEND – TAN SON NHAT – SOUTH BEND 940 USD

SOUTH BEND – TAN SON NHAT – SOUTH BEND
Hãng American Airlines: 940 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————lịch bay mẫu—————————
1 AA2905 04SEP 2 SBNDFW 700A 803A CR7 E0
2 AA 061 04SEP 2 DFWNRT 0 105P 430P+1 772
3 AA8422 05SEP 3 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 04OCT 4 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 060 04OCT 4 NRTDFW 2 630P 415P 772
6 AA2909 04OCT 4 DFWSBN E 650P 953P

Xem Thêm

APPLETON, WISCONSIN – TAN SON NHAT – APPLETON 910 USD

APPLETON, WISCONSIN – TAN SON NHAT – APPLETON
Hãng American Airlines: 910 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA3238 05APR 4 ATWORD 516A 622A CR7 E0
2 AA 153 05APR 4 ORDNRT 3 100P 355P+1 788
3 AA8422 06APR 5 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 02SEP 7 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 154 02SEP 7 NRTORD 2 555P 340P 788
6 AA3920 02SEP 7 ORDATW 3 800P 853P

Xem Thêm

WAUSAU, WISCONSIN – TAN SON NHAT – WAUSAU 920 USD

WAUSAU, WISCONSIN – TAN SON NHAT – WAUSAU
Hãng American Airlines: 920 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA4006 03APR 2 CWAORD 957A1115A ER4 E0
2 AA 153 03APR 2 ORDNRT 3 100P 355P+1 788
3 AA8422 04APR 3 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8494 01SEP 6 SGNHND 2 1125P 655A+1
5 AA 154 02SEP 7 NRTORD 2 555P 340P 788
6 AA3401 02SEP 7 ORDCWA 3 950P1106P

Xem Thêm

WACO, TEXAS – TAN SON NHAT – WACO 850 USD

WACO, TEXAS – TAN SON NHAT – WACO
Hãng American Airlines: 850 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-

1 AA3795 02APR 1 ACTDFW 1020A1115A ERD E0
2 AA 061 02APR 1 DFWNRT 0 110P 430P+1 772
3 AA8422 03APR 2 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 10SEP 1 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 060 10SEP 1 NRTDFW 2 630P 415P 772
6 AA3852 10SEP 1 DFWACT 0 1000P1045P

Xem Thêm

ROANOKE – TAN SON NHAT – ROANOKE 950 USD

ROANOKE – TAN SON NHAT – ROANOKE
Hãng ALL NIPPON AIRWAYS: 950 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 NH7783 01APR 7 ROAORD 600A 705A CR7 E0
2 NH 011 01APR 7 ORDNRT 1 1150A 250P+1
3 NH 831 02APR 1 NRTSGN 1 440P 905P 763
4 NH 834 02SEP 7 SGNNRT 2 700A 305P 788
5 NH 012 02SEP 7 NRTORD 1 510P 255P 77W
6 NH7782 02SEP 7 ORDROA 2 555P 839P CRJ

Xem Thêm

WACO, TEXAS – TAN SON NHAT – WACO 921 USD

WACO, TEXAS – TAN SON NHAT – WACO
Hãng American Airlines: 921 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA4331 28APR 6 HRLIAH 535A 649A ERJ
2 UA 007 28APR 6 IAHNRT E 1025A 200P+1 777
3 UA7973 29APR 7 NRTSGN 1 440P 905P 763
4 UA7904 03SEP 1 SGNNRT 2 700A 305P 788
5 UA 006 03SEP 1 NRTIAH 1 435P 235P
6 UA4317 03SEP 1 IAHHRL B 950P1104P

Xem Thêm

HARLINGEN – TAN SON NHAT – HARLINGEN 860 USD

HARLINGEN – TAN SON NHAT – HARLINGEN
Hãng United Airlines: 860 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA4331 28APR 6 HRLIAH 535A 649A ERJ
2 UA 007 28APR 6 IAHNRT E 1025A 200P+1 777
3 UA7973 29APR 7 NRTSGN 1 440P 905P 763
4 UA7904 03SEP 1 SGNNRT 2 700A 305P 788
5 UA 006 03SEP 1 NRTIAH 1 435P 235P

Xem Thêm

ROSWELL, NEW MEXICO – TAN SON NHAT – ROSWELL 880 USD

ROSWELL, NEW MEXICO – TAN SON NHAT – ROSWELL
Hãng American Airlines: 880 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA4098 27APR 5 ROWDFW 700A 932A ER4 E0
2 AA 175 27APR 5 DFWNRT 0 1045A 200P+1
3 AA8422 28APR 6 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 03SEP 1 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 060 03SEP 1 NRTDFW 2 630P 415P 772
6 AA3710 03SEP 1 DFWROW 0 1000P1028

 

Xem Thêm

TOLEDO, OHIO – TAN SON NHAT – TOLEDO 890 USD

TOLEDO, OHIO – TAN SON NHAT – TOLEDO
Hãng American Airlines: 890 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA3923 18APR 3 TOLORD 1059A1114A ER4
2 AA 153 18APR 3 ORDNRT 3 100P 355P+1 788
3 AA8422 19APR 4 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 10SEP 1 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 154 10SEP 1 NRTORD 2 555P 340P 788
6 AA4008 10SEP 1 ORDTOL 3 1000P1203A+1

Xem Thêm

LEXINGTON – TAN SON NHAT – LEXINGTON 920 USD

LEXINGTON – TAN SON NHAT – LEXINGTON
Hãng American Airlines: 920 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA3221 03APR 2 LEXORD 1118A1159A CRJ E0
2 AA 153 03APR 2 ORDNRT 3 100P 355P+1 788
3 AA8422 04APR 3 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 02SEP 7 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 154 02SEP 7 NRTORD 2 555P 340P 788
6 AA3487 02SEP 7 ORDLEX 3 625P 848P CR7

Xem Thêm

BROWNSVILLE – TAN SON NHAT – BROWNSVILLE 870 USD

BROWNSVILLE – TAN SON NHAT – BROWNSVILLE
Hãng American Airlines: 870 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA5943 01APR 7 BRODFW 800A 940A CR9 E0
2 AA 061 01APR 7 DFWNRT 0 110P 430P+1 772
3 AA8422 02APR 1 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 01SEP 6 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 060 01SEP 6 NRTDFW 2 630P 415P 772
6 AA5938 01SEP 6 DFWBRO 0 810P 943P

Xem Thêm
Gọi ngay