VANCOUVER – TAN SON NHAT – VANCOUVER 630 USD

VANCOUVER – TAN SON NHAT – VANCOUVER
Hãng China Southern Airlines: 630 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————- Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 330 R 03SEP 1 YVRCAN M 110P 515P+1 787 E0
2 CZ 367 R 04SEP 2 CANSGN 800P 950P 73L
3 CZ 368 V 03NOV 6 SGNCAN 2 800A1145A 321
4 CZ 329 V 03NOV 6 CANYVR 155P1040A 787

Xem Thêm

NEW YORK – TAN SON NHAT – NEW YORK 530 USD

NEW YORK – TAN SON NHAT – NEW YORK
Hãng China Southern Airlines: 530 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 600 T 02SEP 7 JFKCAN 4 145A 545A+1 77W
2 CZ3069 T 03SEP 1 CANSGN 905A1100A 738
3 CZ3070 R 02OCT 2 SGNCAN 2 1155A 345P 738
4 CZ 699 R 02OCT 2 CANJFK 735P1100P 77W

Xem Thêm

LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES 470 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES
Hãng China Southern Airlines: 470 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 10/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 328 20OCT 6 LAXCAN B 1150P 540A+2 380 E0
2 CZ3069 22OCT 1 CANSGN 905A1100A 738
3 CZ 374 01NOV 4 SGNCAN 2 340P 730P 321
4 CZ 327 01NOV 4 CANLAX 930P 710P 380

Xem Thêm

SOUTH BEND – TAN SON NHAT – SOUTH BEND 940 USD

SOUTH BEND – TAN SON NHAT – SOUTH BEND
Hãng American Airlines: 940 USD
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 2/2018
Khởi hành từ tháng 9/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————lịch bay mẫu—————————
1 AA2905 04SEP 2 SBNDFW 700A 803A CR7 E0
2 AA 061 04SEP 2 DFWNRT 0 105P 430P+1 772
3 AA8422 05SEP 3 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 04OCT 4 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 060 04OCT 4 NRTDFW 2 630P 415P 772
6 AA2909 04OCT 4 DFWSBN E 650P 953P

Xem Thêm

APPLETON, WISCONSIN – TAN SON NHAT – APPLETON 910 USD

APPLETON, WISCONSIN – TAN SON NHAT – APPLETON
Hãng American Airlines: 910 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA3238 05APR 4 ATWORD 516A 622A CR7 E0
2 AA 153 05APR 4 ORDNRT 3 100P 355P+1 788
3 AA8422 06APR 5 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 02SEP 7 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 154 02SEP 7 NRTORD 2 555P 340P 788
6 AA3920 02SEP 7 ORDATW 3 800P 853P

Xem Thêm

WAUSAU, WISCONSIN – TAN SON NHAT – WAUSAU 920 USD

WAUSAU, WISCONSIN – TAN SON NHAT – WAUSAU
Hãng American Airlines: 920 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA4006 03APR 2 CWAORD 957A1115A ER4 E0
2 AA 153 03APR 2 ORDNRT 3 100P 355P+1 788
3 AA8422 04APR 3 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8494 01SEP 6 SGNHND 2 1125P 655A+1
5 AA 154 02SEP 7 NRTORD 2 555P 340P 788
6 AA3401 02SEP 7 ORDCWA 3 950P1106P

Xem Thêm

WACO, TEXAS – TAN SON NHAT – WACO 850 USD

WACO, TEXAS – TAN SON NHAT – WACO
Hãng American Airlines: 850 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-

1 AA3795 02APR 1 ACTDFW 1020A1115A ERD E0
2 AA 061 02APR 1 DFWNRT 0 110P 430P+1 772
3 AA8422 03APR 2 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 10SEP 1 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 060 10SEP 1 NRTDFW 2 630P 415P 772
6 AA3852 10SEP 1 DFWACT 0 1000P1045P

Xem Thêm

ROANOKE – TAN SON NHAT – ROANOKE 950 USD

ROANOKE – TAN SON NHAT – ROANOKE
Hãng ALL NIPPON AIRWAYS: 950 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 NH7783 01APR 7 ROAORD 600A 705A CR7 E0
2 NH 011 01APR 7 ORDNRT 1 1150A 250P+1
3 NH 831 02APR 1 NRTSGN 1 440P 905P 763
4 NH 834 02SEP 7 SGNNRT 2 700A 305P 788
5 NH 012 02SEP 7 NRTORD 1 510P 255P 77W
6 NH7782 02SEP 7 ORDROA 2 555P 839P CRJ

Xem Thêm

WACO, TEXAS – TAN SON NHAT – WACO 921 USD

WACO, TEXAS – TAN SON NHAT – WACO
Hãng American Airlines: 921 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA4331 28APR 6 HRLIAH 535A 649A ERJ
2 UA 007 28APR 6 IAHNRT E 1025A 200P+1 777
3 UA7973 29APR 7 NRTSGN 1 440P 905P 763
4 UA7904 03SEP 1 SGNNRT 2 700A 305P 788
5 UA 006 03SEP 1 NRTIAH 1 435P 235P
6 UA4317 03SEP 1 IAHHRL B 950P1104P

Xem Thêm

HARLINGEN – TAN SON NHAT – HARLINGEN 860 USD

HARLINGEN – TAN SON NHAT – HARLINGEN
Hãng United Airlines: 860 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA4331 28APR 6 HRLIAH 535A 649A ERJ
2 UA 007 28APR 6 IAHNRT E 1025A 200P+1 777
3 UA7973 29APR 7 NRTSGN 1 440P 905P 763
4 UA7904 03SEP 1 SGNNRT 2 700A 305P 788
5 UA 006 03SEP 1 NRTIAH 1 435P 235P

Xem Thêm

ROSWELL, NEW MEXICO – TAN SON NHAT – ROSWELL 880 USD

ROSWELL, NEW MEXICO – TAN SON NHAT – ROSWELL
Hãng American Airlines: 880 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA4098 27APR 5 ROWDFW 700A 932A ER4 E0
2 AA 175 27APR 5 DFWNRT 0 1045A 200P+1
3 AA8422 28APR 6 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 03SEP 1 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 060 03SEP 1 NRTDFW 2 630P 415P 772
6 AA3710 03SEP 1 DFWROW 0 1000P1028

 

Xem Thêm

TOLEDO, OHIO – TAN SON NHAT – TOLEDO 890 USD

TOLEDO, OHIO – TAN SON NHAT – TOLEDO
Hãng American Airlines: 890 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA3923 18APR 3 TOLORD 1059A1114A ER4
2 AA 153 18APR 3 ORDNRT 3 100P 355P+1 788
3 AA8422 19APR 4 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 10SEP 1 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 154 10SEP 1 NRTORD 2 555P 340P 788
6 AA4008 10SEP 1 ORDTOL 3 1000P1203A+1

Xem Thêm

LEXINGTON – TAN SON NHAT – LEXINGTON 920 USD

LEXINGTON – TAN SON NHAT – LEXINGTON
Hãng American Airlines: 920 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA3221 03APR 2 LEXORD 1118A1159A CRJ E0
2 AA 153 03APR 2 ORDNRT 3 100P 355P+1 788
3 AA8422 04APR 3 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 02SEP 7 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 154 02SEP 7 NRTORD 2 555P 340P 788
6 AA3487 02SEP 7 ORDLEX 3 625P 848P CR7

Xem Thêm

BROWNSVILLE – TAN SON NHAT – BROWNSVILLE 870 USD

BROWNSVILLE – TAN SON NHAT – BROWNSVILLE
Hãng American Airlines: 870 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA5943 01APR 7 BRODFW 800A 940A CR9 E0
2 AA 061 01APR 7 DFWNRT 0 110P 430P+1 772
3 AA8422 02APR 1 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 01SEP 6 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 060 01SEP 6 NRTDFW 2 630P 415P 772
6 AA5938 01SEP 6 DFWBRO 0 810P 943P

Xem Thêm

WASHINGTON – TAN SON NHAT – WASHINGTON 575 USD

WASHINGTON – TAN SON NHAT – WASHINGTON
Hãng Nippon Airways: 575 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
2 NH 001 07MAY 1*IADNRT 1220 1525 08MAY E
3 NH 831 08MAY 2*NRTSGN 1640 2105 08MAY E
4 NH 834 07JUN 4 SGNNRT 0700 1500 07JUN E
5 NH7028 07JUN 4 NRTIAD 1600 1535 07JUN E

Xem Thêm

Đường bay thẳng đi SYDNEY của VIETNAM AIRLINES 850 USD

Đường bay thẳng đi SYDNEY của VIETNAM AIRLINES
Giá Từ: 850 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 2/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 VN 773 06FEB SGNSYD ‎2115 0950 07FEB
2 VN 772 02MAR SYDSGN ‎1150 1615

Xem Thêm

SEATTLE – TAN SON NHAT – SEATTLE 785 USD

SEATTLE – TAN SON NHAT – SEATTLE
Hãng Eva Air: 785 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 025 11APR 3*SEATPE ‎0130 0510 12APR E
2 BR 395 12APR 4*TPESGN ‎0720 0945 12APR E
3 BR 396 11MAY 5*SGNTPE ‎1555 2020 11MAY E
4 BR 026 11MAY 5*TPESEA ‎2340 1930 11MAY E

Xem Thêm

SEATTLE – TAN SON NHAT – SEATTLE 756 USD

SEATTLE – TAN SON NHAT – SEATTLE
Hãng Korean Air: 756 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 KE 020 03APR 2 SEAICN ‎1415 1755 04APR E
2 KE 685 04APR 3 ICNSGN ‎1935 2245 04APR E
3 KE 686 03MAY 4 SGNICN ‎0830 1550 03MAY E
4 KE 019 03MAY 4 ICNSEA ‎1820 1220 03MAY E

Xem Thêm

HOUSTON, TEXAS – TAN SON NHAT – HOUSTON 890 USD

HOUSTON, TEXAS – TAN SON NHAT – HOUSTON
Hãng American Airlines: 890 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 2/2018
————- Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
2 AA2244 05FEB 1*IAHDFW 0630 0747 05FEB E
3 AA 175 05FEB 1*DFWNRT 1050 1525 06FEB E
4 AA8422 06FEB 2*NRTSGN 1750 2230 06FEB E
5 AA8419 20MAR 2*SGNNRT 0800 1525 20MAR E
6 AA 060 20MAR 2*NRTDFW 1730 1510 20MAR E
7 AA5784 20MAR 2*DFWIAH 1745 1851 20MAR E

Xem Thêm

TAN SON NHAT – CHICAGO – TAN SON NHAT 770 USD

TAN SON NHAT – CHICAGO – TAN SON NHAT
Hãng CATHAY PACIFIC: 770 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 . CX 772 16MAR SGNHKG 0635 1020 O* FR
2 . CX 806 16MAR HKGORD 1150 1325 O* FR
3 . CX 851 14APR SFOHKG 0100 #0640 O*
4 . CX 767 15APR HKGSGN 0835 1015 O* SU

Xem Thêm
Gọi ngay