TAN SON NHAT INTL _ SYDNEY _ TAN SON NHAT INTL 580 USD

Vé máy bay khứ hồi
TAN SON NHAT INTL – SYDNEY – TAN SON NHAT INTL
Hãng SINGAPORE AIRLINES: 580 USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 12/2017
——————–Đặt vé máy bay tại—————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 7149278626
———————–lịch bay mẫu——————
1 SQ 185 25DEC 1*SGNSIN 1950 2255 25DEC

2 SQ 231 26DEC 2*SINSYD 0045 1140 26DEC

3 SQ 212 22JAN 1*SYDSIN 0905 1415 22JAN

4 SQ 186 22JAN 1*SINSGN 1735 1845 22JAN

Xem Thêm

SAN FRANCISCO _ TAN SON NHAT INTL _ SAN FRANCISCO 720 USD

Vé máy bay khứ hồi
SAN FRANCISCO – TAN SON NHAT INTL – SAN FRANCISCO
Hãng American Airlines: 720 USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 7149278626
——————————lịch bay mẫu——————————-
1 BR 027 04MAR 7*SFOTPE ‎0020 0610 05MAR E 0
2 BR 395 05MAR 1*TPESGN ‎0720 0950 05MAR E 0
3 BR 396 04APR 3*SGNTPE ‎1555 2020 04APR E 0
4 BR 028 04APR 3*TPESFO ‎2330 1940 04APR E 0

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL _ SYDNEY _ TAN SON NHAT INTL 730 USD

Vé máy bay khứ hồi
TAN SON NHAT INTL – SYDNEY – TAN SON NHAT INTL
Hãng American Airlines: 730 USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 12/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 7149278626
——————————lịch bay mẫu——————————-
1 . SQ 183 24DEC SGNSIN ‎1615 1920 O SU 3
2 . SQ 221 24DEC SINSYD 2040 #0740 O SU/MO 3
3 . SQ 212 19JAN SYDSIN ‎0905 1415 O FR 2
4 . SQ 186 19JAN SINSGN ‎1735 1845 O FR 2

Xem Thêm

LAFAYETTE _ TAN SON NHAT INTL _ LAFAYETTE 880

Vé máy bay khứ hồi
LAFAYETTE – TAN SON NHAT INTL – LAFAYETTE
Hãng American Airlines: 880 USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài Mỹ : 7149278626
——————————lịch bay mẫu——————————-
1 AA3609 01FEB 4 LFTDFW 800A 940A ER4
2 AA 061 01FEB 4 DFWNRT 0 1215P 445P+1
3 AA8422 02FEB 5 NRTSGN 2 550P1030P 788
4 AA8419 28MAR 3 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 060 28MAR 3 NRTDFW 2 630P 425P 772
6 AA5762 28MAR 3 DFWLFT 0 840P1001P

Xem Thêm

CINCINNATI _ TAN SON NHAT INTL _ CINCINNATI 890

Vé máy bay khứ hồi
CINCINNATI – TAN SON NHAT INTL – CINCINNATI
Hãng American Airlines: 890 USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
HotLine: 0928845777
Tổng đài Mỹ : 7149278626
————————–—-lịch bay mẫu———————–——–
1 AA3784 09FEB 5 CVGORD 3 1025A1048A ER4
2 AA 153 09FEB 5 ORDNRT 3 1200P 415P+1
3 AA8422 10FEB 6 NRTSGN 2 550P1030P 788
4 AA8419 20MAR 2 SGNNRT 2 800A 325P 788
5 AA 154 20MAR 2 NRTORD 2 515P 310P 788
6 AA3105 20MAR 2 ORDCVG 3 515P 756P

Xem Thêm

INDIANAPOLIS – TAN SON NHAT INTL – INDIANAPOLIS 890

Vé máy bay khứ hồi
INDIANAPOLIS – TAN SON NHAT INTL – INDIANAPOLIS
Hãng American Airlines: 890 USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài Mỹ : 7149278626
——————————lịch bay mẫu——————————-
1 AA3802 02FEB 5 INDORD 1106A1118A CR7
2 AA 153 02FEB 5 ORDNRT 3 1200P 415P+1
3 AA8422 03FEB 6 NRTSGN 2 550P1030P 788
4 AA8419 10MAR 6 SGNNRT 2 800A 325P 788
5 AA 154 10MAR 6 NRTORD 2 615P 310P 788
6 AA3725 10MAR 6 ORDIND 3 620P 830P ER4

Xem Thêm

EVANSVILLE _ TAN SON NHAT INTL _ EVANSVILLE 930

Vé máy bay khứ hồi
Hãng American Airlines: 930 USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
HotLine: 0928845777
Tổng đài Mỹ : 7149278626
————————–—-lịch bay mẫu———————–——–
1 AA3802 02FEB 5 INDORD 1106A1118A CR7 E0
2 AA 153 02FEB 5 ORDNRT 3 1200P 415P+1
3 AA8422 03FEB 6 NRTSGN 2 550P1030P 788
4 AA8419 10MAR 6 SGNNRT 2 800A 325P 788
5 AA 154 10MAR 6 NRTORD 2 615P 310P 788
6 AA3725 10MAR 6 ORDIND 3 620P 830P ER4
Xem Thêm

GULFPORT – TAN SON NHAT INTL – GULFPORT 890 USD

Vé máy bay khứ hồi
GULFPORT – TAN SON NHAT INTL – GULFPORT
Hãng American Airlines: 890 USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài Mỹ : 7149278626
——————————lịch bay mẫu——————————-
1 AA5799 09FEB 5 GPTDFW 601A 753A CR9 E0
2 AA 061 09FEB 5 DFWNRT 0 1215P 445P+1
3 AA8422 10FEB 6 NRTSGN 2 550P1030P 788
4 AA8419 02APR 1 SGNNRT 2 820A 400P 788
6 AA5794 02APR 1 DFWGPT 0 815P 957P

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi SEATTLE về TAN SON NHAT 621USD

Vé máy bay khứ hồi
SEATTLE-TÂN SƠN NHẤT –SEATTLE
Hãng #All_nippon_airways giá khứ hồi bao gồm thuế từ #621USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 12/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài VN: (028) 73031818
————————–lịch bay mẫu———————————–
1 NH 177 04FEB 7*SEANRT 1220 1540 05FEB E 0
2 NH 833 05FEB 1*NRTSGN 1905 0005 06FEB E 0
3 NH 834 03MAR 6*SGNNRT 0730 1510 03MAR E 0
4 NH 178 03MAR 6*NRTSEA 1815 1020 03MAR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi HOUSTON – TAN SON NHAT INTL 682USD

Vé máy bay khứ hồi
HOUSTON – TAN SON NHAT INTL – HOUSTON
Hãng #All_nippon_airways giá khứ hồi bao gồm thuế từ #682USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 12/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài VN: (028) 73031818
————————–lịch bay mẫu———————————–
1 NH 173 31JAN 3*IAHNRT 1015 1515 01FEB E 0
2 NH 833 01FEB 4*NRTSGN 1905 0005 02FEB E 0
3 NH 832 01MAR 4*SGNNRT 2305 0645 02MAR E 0
4 NH 174 02MAR 5*NRTIAH 1050 0745 02MAR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi ​ORLANDO về TAN SON NHAT INTL 667USD

Vé máy bay khứ hồi
ORLANDO – TAN SON NHAT INTL – ORLANDO
Hãng #All_nippon_airways giá khứ hồi bao gồm thuế từ #667USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 12/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài VN: (028) 73031818
————————-Lịch bay mẫu——————————-
1 NH6497 02FEB 5 MCOIAH 0701 0840 02FEB E 0
2 NH 173 02FEB 5*IAHNRT 1015 1515 03FEB E 0
3 NH 831 03FEB 6*NRTSGN 1645 2145 03FEB E 0
4 NH 834 04MAR 7*SGNNRT 0730 1510 04MAR E 0
5 NH 012 04MAR 7*NRTORD 1705 1345 04MAR E 0
6 NH7726 04MAR 7 ORDMCO 1555 1937 04MAR E

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi BOSTON về TAN SON NHAT INTL 647USD

BOSTON – TAN SON NHAT INTL – BOSTON
Hãng #All_nippon_airways giá khứ hồi bao gồm thuế từ #647USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 12/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài VN: (028) 73031818
——————————————————————————
2 NH 011 31JAN 3*ORDNRT 1025 1445 01FEB E 0
3 NH 831 01FEB 4*NRTSGN 1645 2145 01FEB E 0
4 NH 834 07MAR 3*SGNNRT 0730 1510 07MAR E 0
5 NH 012 07MAR 3*NRTORD 1705 1345 07MAR E 0
6 NH7786 07MAR 3 ORDBOS 1550 1912 07MAR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi MINNEAPOLIS về TAN SON NHAT INTL

MINNEAPOLIS – TAN SON NHAT INTL – MINNEAPOLIS
Hãng #All_nippon_airways giá khứ hồi bao gồm thuế từ #899USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 12/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 01273277777
Tổng đài VN: (028) 73031818
————————–lịch bay mẫu——————————–
1 NH7399 06FEB 2 MSPORD 0720 0853 06FEB E 0
2 NH 011 06FEB 2*ORDNRT 1025 1445 07FEB E 0
3 NH 831 07FEB 3*NRTSGN 1645 2145 07FEB E 0
4 NH 834 07MAR 3*SGNNRT 0730 1510 07MAR E 0
5 NH 012 07MAR 3*NRTORD 1705 1345 07MAR E 0
6 NH7398 07MAR 3 ORDMSP 1550 1716 07MAR E

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi ​SAN DIEGO về TAN SON NHAT INTL 678USD

SAN DIEGO – TAN SON NHAT INTL – SAN DIEGO
Hãng #All_nippon_airways giá khứ hồi bao gồm thuế từ #678USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 12/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 01273277777
Tổng đài VN: (028) 73031818
————————–lịch bay mẫu——————————–
1 NH7511 04FEB 7 SANLAX 0740 0851 04FEB E 0
2 NH 175 04FEB 7*LAXNRT 1045 1545 05FEB E 0
3 NH 831 05FEB 1*NRTSGN 1645 2145 05FEB E 0
4 NH 834 07MAR 3*SGNNRT 0730 1510 07MAR E 0
5 NH 006 07MAR 3*NRTLAX 1700 0945 07MAR E 0
6 NH7512 07MAR 3 LAXSAN 1300 1353 07MAR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi TORONTO về TAN SON NHAT INTL 800USD

Vé máy bay khứ hồi
TORONTO – TAN SON NHAT INTL – TORONTO
Hãng #Cathay giá khứ hồi bao gồm thuế từ #800USD
Xuất vé từ tháng 11/2017
Khởi hành từ tháng 12/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 01273277777
Tổng đài VN: (028) 73031818
————————–lịch bay mẫu——————————–
1 CX 829 06MAR 2*YYZHKG 0120 0600 07MAR E
2 CX 767 07MAR 3*HKGSGN 0825 1020 07MAR E
3 CX 766 06APR 5*SGNHKG 1115 1510 06APR E
4 CX 826 06APR 5*HKGYYZ 1710 2025 06APR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi TAN SON NHAT INTL Đến PARIS 820USD

Hãng #SINGAPORE_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #820USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 11/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 SQ 185 11MAR 7*SGNSIN 1950 2255 11MAR E 0
2 SQ 334 12MAR 1*SINCDG 0230 0930 12MAR E 0
3 SQ 335 10APR 2*CDGSIN 1200 0650 11APR E 0
4 SQ 178 11APR 3*SINSGN 0945 1055 11APR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi TAN SON NHAT INTL Đến BRISBANE 800USD

Hãng #SINGAPORE_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #800USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 11/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 SQ 185 20MAR 2*SGNSIN 1950 2255 20MAR E 0
2 SQ 255 21MAR 3*SINBNE 0045 1045 21MAR E 0
3 SQ 256 23APR 1*BNESIN 0910 1530 23APR E 0
4 SQ 186 23APR 1*SINSGN 1725 1835 23APR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi TAN SON NHAT INTL Đến MELBOURNE

Hãng #SINGAPORE_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #700USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 11/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 SQ 185 20MAR 2*SGNSIN 1950 2255 20MAR E 0
2 SQ 237 20MAR 2*SINMEL 2345 1010 21MAR E 0
3 SQ 238 18APR 3*MELSIN 1030 1620 18APR E 0
4 SQ 186 18APR 3*SINSGN 1725 1835 18APR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi TAN SON NHAT INTL Đến SYDNEY

Hãng #SINGAPORE_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #710USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 11/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 SQ 185 20MAR 2*SGNSIN 1950 2255 20MAR E
2 SQ 231 21MAR 3*SINSYD 0045 1140 21MAR E
3 SQ 212 23APR 1*SYDSIN 0755 1415 23APR E
4 SQ 186 23APR 1*SINSGN 1725 1835 23APR E

Xem Thêm

Tết sum vầy 2018 WICHITA, KANSAS Về TAN SON NHAT INTL 880 USD

Vé máy bay khứ hồi WICHITA, KANSAS Về TAN SON NHAT INTL
Hãng #AMERICAN_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #880USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————––lịch bay mẫu———————–———–
1 AA2753 18JAN 4*ICTDFW 0815 0935 18JAN E 0
2 AA 175 18JAN 4*DFWNRT 1050 1525 19JAN E 0
3 AA8422 19JAN 5*NRTSGN 1745 2225 19JAN E 0
4 AA8419 20MAR 2*SGNNRT 0800 1525 20MAR E 0
5 AA 060 20MAR 2*NRTDFW 1725 1505 20MAR E 0
6 AA275 20MAR 2*DFWICT 1840 2006 20MAR E 0

Xem Thêm
Gọi ngay