CHICAGO – TAN SON NHAT – CHICAGO 650 USD

CHICAGO – TAN SON NHAT – CHICAGO
Hãng Eva Airlines: 650 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 055 04APR 3 ORDTPE 5 1230A 500A+1 77W
2 BR 395 05APR 4 TPESGN 2 720A 945A 77W
3 BR 392 02SEP 7 SGNTPE 2 1250P 515P 77W
4 BR 056 02SEP 7 TPEORD 2 800P 845P 77W

Xem Thêm

TORONTO – TAN SON NHAT – TORONTO 920 USD

TORONTO – TAN SON NHAT – TORONTO
Hãng Eva Airlines: 920 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-

1 BR 035 02SEP 7 YYZTPE 1 145A 505A+1 77W E0
2 BR 395 03SEP 1 TPESGN 2 720A 945A 77W
3 BR 392 10OCT 3 SGNTPE 2 1250P 515P 77W
4 BR 036 10OCT 3 TPEYYZ 2 740P 955P 77W

Xem Thêm

NEW YORK – TAN SON NHAT – NEW YORK 870 USD

NEW YORK – TAN SON NHAT – NEW YORK
Hãng China Airlines: 870 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CI 011 L 20APR 5 JFKTPE 4 135A 530A+1 77W E0
2 CI 781 L 21APR 6 TPESGN 1 730A 950A 333
3 CI 782 L 20SEP 4 SGNTPE 2 1050A 315P 333
4 CI 012 L 20SEP 4 TPEJFK 2 530P 835P 77W E0

Xem Thêm

BRISBANE – TAN SON NHAT – BRISBANE 690 USD

BRISBANE – TAN SON NHAT – BRISBANE
Hãng China Airlines: 690 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0966899767
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CI 054 20APR 5 BNETPE I 1100P 555A+1 359 E0
2 CI 781 21APR 6 TPESGN 1 730A 950A 333
3 CI 784 20SEP 4 SGNTPE 2 545P1010P 333
4 CI 053 20SEP 4 TPEBNE 2 1150P1045A+1 359

Xem Thêm

SYDNEY – TAN SON NHAT – SYDNEY 720 USD

SYDNEY – TAN SON NHAT – SYDNEY
Hãng China Airlines: 720 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CI 052 30APR 1 SYDTPE 1 1010P 555A+1 359 E
2 CI 781 01MAY 2 TPESGN 1 730A 950A 33
3 CI 784 19SEP 3 SGNTPE 2 545P1010P 333
4 CI 051 19SEP 3 TPESYD 2 1130P1045A+1 359

Xem Thêm

MELBOURNE – TAN SON NHAT – MELBOURNE 690 USD

MELBOURNE – TAN SON NHAT – MELBOURNE
Hãng China Airlines: 690 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CI 058 21APR 6 MELTPE 2 1010P 555A+1 359 E0
2 CI 781 22APR 7 TPESGN 1 730A 950A 333
3 CI 784 21OCT 7 SGNTPE 2 545P1010P 333
4 CI 057 21OCT 7 TPEMEL 2 1125P1145A+1 359

Xem Thêm

HOUSTON, TEXAS – TAN SON NHAT – HOUSTON 730 USD

HOUSTON, TEXAS – TAN SON NHAT – HOUSTON
Hãng China Airlines: 730 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 051 16APR 1 IAHTPE D 1250A 600A+1 77W
2 BR 391 17APR 2 TPESGN 2 920A1140A 77W
3 BR 396 20MAY 7 SGNTPE 2 355P 820P 77W
4 BR 052 20MAY 7 TPEIAH 2 1000P1100P 77W

Xem Thêm

KILLEEN FORT HOOD – TAN SON NHAT – KILLEEN FORT HOOD 860 USD

KILLEEN FORT HOOD, TEXAS – TAN SON NHAT – KILLEEN FORT HOOD
Hãng UNITED AIRLINES: 860 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA4203 04APR 3 GRKIAH 540A 648A ERJ E0
2 UA 007 04APR 3 IAHNRT E 1025A 200P+1 777
3 UA7973 05APR 4 NRTSGN 1 440P 905P 763
4 UA7904 01MAY 2 SGNNRT 2 700A 300P 788
5 UA 006 01MAY 2 NRTIAH 1 435P 235P 777

Xem Thêm

JACKSON, WYOMING – TAN SON NHAT – JACKSON 935 USD

JACKSON, WYOMING – TAN SON NHAT – JACKSON
Hãng UNITED AIRLINES: 935 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA5338 01APR 7 TVCORD 1000A1021A E7W
2 UA 881 01APR 7 ORDNRT 1 1245P 355P+1
3 UA7973 02APR 1 NRTSGN 1 440P 905P 763
4 UA7904 01MAY 2 SGNNRT 2 700A 300P 788
5 UA 882 01MAY 2 NRTORD 1 545P 345P 777

Xem Thêm

BUFFALO, NEW YORK TAN SON NHAT BUFFALO 840 USD

BUFFALO, NEW YORK – TAN SON NHAT – BUFFALO
Hãng UNITED AIRLINES: 840 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018 
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
UA3470 10APR 2 BUFORD 1110A1201P E70 E0
2 UA 881 10APR 2 ORDNRT 1 1245P 355P+1
3 UA7973 11APR 3 NRTSGN 1 440P 905P 763
4 UA7904 10MAY 4 SGNNRT 2 700A 300P 788
5 UA 804 10MAY 4 NRTIAD 1 400P 335P 777

Xem Thêm

FT LAUDERDALE TAN SON NHAT FT LAUDERDALE 850 USD

FT LAUDERDALE – TAN SON NHAT INTL – FT LAUDERDALE
Hãng UNITED AIRLINES: 850 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA1853 05MAR 1 FLLIAD 1 851A1116A 739 E0
2 UA 803 05MAR 1 IADNRT 1230P 445P+1 777
3 UA7913 06MAR 2 NRTSGN 1 705P1205A+1
4 UA7904 10APR 2 SGNNRT 2 700A 300P 788
5 UA 006 10APR 2 NRTIAH 1 435P 235P 777

Xem Thêm

PENSACOLA TAN SON NHAT INTL PENSACOLA 890 USD

PENSACOLA – TAN SON NHAT INTL – PENSACOLA
Hãng UNITED AIRLINES: 890 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA4140 01MAR 4 PNSIAH 705A 900A
2 UA 007 01MAR 4 IAHNRT E 1030A 330P+1
3 UA7973 02MAR 5 NRTSGN 1 445P 945P
4 UA7904 20APR 5 SGNNRT 2 700A 300P 788
5 UA 006 20APR 5 NRTIAH 1 435P 235P 777
6 UA6184 20APR 5 IAHPNS B 425P 603P E7W

Xem Thêm

ATLANTA TAN SON NHAT INTL ATLANTA 950 USD

ATLANTA – TAN SON NHAT INTL – ATLANTA
Hãng UNITED AIRLINES: 950 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA 778 05MAR 1 ATLIAD N 950A1130A 320 E0
2 UA 803 05MAR 1 IADNRT 1230P 445P+1 777
3 UA7913 06MAR 2 NRTSGN 1 705P1205A+1
4 UA7904 20APR 5 SGNNRT 2 700A 300P 788
5 UA 804 20APR 5 NRTIAD 1 400P 335P 777
6 UA6012 20APR 5 IADATL 505P 705P CR7

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL LOS ANGELES TAN SON NHAT INTL 595 USD

TAN SON NHAT INTL – LOS ANGELES – TAN SON NHAT INTL
Hãng ANA: 595 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018 
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-

1 . CZ 6090  25MAY SGNCAN  0225 0620 O* FR
2 . CZ 621  25MAY CANLAX  1230 1100 O* FR
3 . CZ 622  24AUG LAXCAN  1300 #1915 O* FR/SA
4 . CZ 6089  25AUG CANSGN  2330 #0125 O* SA/SU

Xem Thêm

RALEIGH DURHAM – TAN SON NHAT – RALEIGH DURHAM 830 USD

RALEIGH DURHAM – TAN SON NHAT – RALEIGH DURHAM
Hãng ANA: 830 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 NH7567 12MAR 1 RDUORD 2 745A 910A
2 NH 011 12MAR 1 ORDNRT 1 1055A 215P+1
3 NH 831 13MAR 2 NRTSGN 1 445P 945P
4 NH 834 12APR 4 SGNNRT 2 700A 300P
5 NH7006 12APR 4 NRTORD 1 545P 345P
6 NH7566 12APR 4 ORDRDU 1 610P 914P

Xem Thêm

LOUISVILLE – TAN SON NHAT INT – LOUISVILLE 820 USD

LOUISVILLE – TAN SON NHAT INT – LOUISVILLE
Hãng ANA: 820 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 NH7097 12MAR 1 SDFIAH 705A 845A
2 NH6451 12MAR 1 IAHNRT E 1130A 330P+1
3 NH 831 13MAR 2 NRTSGN 1 445P 945P
4 NH 834 13APR 5 SGNNRT 2 700A 300P
5 NH 012 13APR 5 NRTORD 1 510P 255P
6 NH7580 13APR 5 ORDSDF 1 550P 814P

Xem Thêm

DAYTON, OHIO – TAN SON NHAT INT – DAYTON 820 USD

DAYTON, OHIO – TAN SON NHAT INT – DAYTON
Hãng UNITED AIRLINES: 820 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA3834 12MAR 1 DAYORD 1120A1142A
2 UA 881 12MAR 1 ORDNRT 1 125P 455P+1
3 UA7913 13MAR 2 NRTSGN 1 705P1205A+1
4 UA7904 12APR 4 SGNNRT 2 700A 300P 788
5 UA 804 12APR 4 NRTIAD 1 400P 335P 777
6 UA3864 12APR 4 IADDAY 515P 655P CRJ

Xem Thêm

INDIANAPOLIS – TAN SON NHAT INT – INDIANAPOLIS 900 USD

INDIANAPOLIS – TAN SON NHAT INT – INDIANAPOLIS
Hãng ANA: 900 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————- Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0919093293
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-.

1 NH6521 12MAR 1 MSYIAH 705A 826A
2 NH6451 12MAR 1 IAHNRT E 1130A 330P+1
3 NH 831 13MAR 2 NRTSGN 1 445P 945P
4 UA7904 12APR 4 SGNNRT 2 700A 300P
5 UA 006 12APR 4 NRTIAH 1 435P 235P
6 UA1131 12APR 4 IAHMSY C 445P 601P

Xem Thêm

CHARLOTTE – TAN SON NHAT – CHARLOTTE 850 USD

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA – TAN SON NHAT – CHARLOTTE, NORTH CAROLINA
Hãng ANA: 850 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0919093293
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-.
1 NH7731 12MAR 1 CLTORD 745A 859A
2 NH 011 12MAR 1 ORDNRT 1 1055A 215P
3 NH 831 13MAR 2 NRTSGN 1 445P 945P
4 NH 834 12APR 4 SGNNRT 2 700A 300P
5 NH7028 12APR 4 NRTIAD 1 400P 335P
6 NH7152 12APR 4 IADCLT 515P 656P

Xem Thêm

CLEVELAND – TAN SON NHAT – CLEVELAND 860 USD

CLEVELAND , OHIO – TAN SON NHAT – CLEVELAND , OHIO
Hãng ANA: 860 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————- Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 NH7407 12MAR 1 CLEORD 825A 858A
2 NH7009 12MAR 1 ORDNRT 1 125P 455P+1
3 NH 833 13MAR 2 NRTSGN 705P1205A
4 NH 834 12APR 4 SGNNRT 700A 300P
5 NH7006 12APR 4 NRTORD 545P 34
6 NH7404 12APR 4 ORDCLE 608P 823P

Xem Thêm
Gọi ngay