WASHINGTON – TAN SON NHAT – WASHINGTON 575 USD

WASHINGTON – TAN SON NHAT – WASHINGTON
Hãng Nippon Airways: 575 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
2 NH 001 07MAY 1*IADNRT 1220 1525 08MAY E
3 NH 831 08MAY 2*NRTSGN 1640 2105 08MAY E
4 NH 834 07JUN 4 SGNNRT 0700 1500 07JUN E
5 NH7028 07JUN 4 NRTIAD 1600 1535 07JUN E

Xem Thêm

Đường bay thẳng đi SYDNEY của VIETNAM AIRLINES 850 USD

Đường bay thẳng đi SYDNEY của VIETNAM AIRLINES
Giá Từ: 850 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 2/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 VN 773 06FEB SGNSYD ‎2115 0950 07FEB
2 VN 772 02MAR SYDSGN ‎1150 1615

Xem Thêm

SEATTLE – TAN SON NHAT – SEATTLE 785 USD

SEATTLE – TAN SON NHAT – SEATTLE
Hãng Eva Air: 785 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 025 11APR 3*SEATPE ‎0130 0510 12APR E
2 BR 395 12APR 4*TPESGN ‎0720 0945 12APR E
3 BR 396 11MAY 5*SGNTPE ‎1555 2020 11MAY E
4 BR 026 11MAY 5*TPESEA ‎2340 1930 11MAY E

Xem Thêm

SEATTLE – TAN SON NHAT – SEATTLE 756 USD

SEATTLE – TAN SON NHAT – SEATTLE
Hãng Korean Air: 756 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 KE 020 03APR 2 SEAICN ‎1415 1755 04APR E
2 KE 685 04APR 3 ICNSGN ‎1935 2245 04APR E
3 KE 686 03MAY 4 SGNICN ‎0830 1550 03MAY E
4 KE 019 03MAY 4 ICNSEA ‎1820 1220 03MAY E

Xem Thêm

HOUSTON, TEXAS – TAN SON NHAT – HOUSTON 890 USD

HOUSTON, TEXAS – TAN SON NHAT – HOUSTON
Hãng American Airlines: 890 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 2/2018
————- Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
2 AA2244 05FEB 1*IAHDFW 0630 0747 05FEB E
3 AA 175 05FEB 1*DFWNRT 1050 1525 06FEB E
4 AA8422 06FEB 2*NRTSGN 1750 2230 06FEB E
5 AA8419 20MAR 2*SGNNRT 0800 1525 20MAR E
6 AA 060 20MAR 2*NRTDFW 1730 1510 20MAR E
7 AA5784 20MAR 2*DFWIAH 1745 1851 20MAR E

Xem Thêm

TAN SON NHAT – CHICAGO – TAN SON NHAT 770 USD

TAN SON NHAT – CHICAGO – TAN SON NHAT
Hãng CATHAY PACIFIC: 770 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 . CX 772 16MAR SGNHKG 0635 1020 O* FR
2 . CX 806 16MAR HKGORD 1150 1325 O* FR
3 . CX 851 14APR SFOHKG 0100 #0640 O*
4 . CX 767 15APR HKGSGN 0835 1015 O* SU

Xem Thêm

CHICAGO – TAN SON NHAT – CHICAGO 650 USD

CHICAGO – TAN SON NHAT – CHICAGO
Hãng Eva Airlines: 650 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 055 04APR 3 ORDTPE 5 1230A 500A+1 77W
2 BR 395 05APR 4 TPESGN 2 720A 945A 77W
3 BR 392 02SEP 7 SGNTPE 2 1250P 515P 77W
4 BR 056 02SEP 7 TPEORD 2 800P 845P 77W

Xem Thêm

TORONTO – TAN SON NHAT – TORONTO 920 USD

TORONTO – TAN SON NHAT – TORONTO
Hãng Eva Airlines: 920 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-

1 BR 035 02SEP 7 YYZTPE 1 145A 505A+1 77W E0
2 BR 395 03SEP 1 TPESGN 2 720A 945A 77W
3 BR 392 10OCT 3 SGNTPE 2 1250P 515P 77W
4 BR 036 10OCT 3 TPEYYZ 2 740P 955P 77W

Xem Thêm

NEW YORK – TAN SON NHAT – NEW YORK 870 USD

NEW YORK – TAN SON NHAT – NEW YORK
Hãng China Airlines: 870 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CI 011 L 20APR 5 JFKTPE 4 135A 530A+1 77W E0
2 CI 781 L 21APR 6 TPESGN 1 730A 950A 333
3 CI 782 L 20SEP 4 SGNTPE 2 1050A 315P 333
4 CI 012 L 20SEP 4 TPEJFK 2 530P 835P 77W E0

Xem Thêm

BRISBANE – TAN SON NHAT – BRISBANE 690 USD

BRISBANE – TAN SON NHAT – BRISBANE
Hãng China Airlines: 690 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0966899767
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CI 054 20APR 5 BNETPE I 1100P 555A+1 359 E0
2 CI 781 21APR 6 TPESGN 1 730A 950A 333
3 CI 784 20SEP 4 SGNTPE 2 545P1010P 333
4 CI 053 20SEP 4 TPEBNE 2 1150P1045A+1 359

Xem Thêm

SYDNEY – TAN SON NHAT – SYDNEY 720 USD

SYDNEY – TAN SON NHAT – SYDNEY
Hãng China Airlines: 720 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CI 052 30APR 1 SYDTPE 1 1010P 555A+1 359 E
2 CI 781 01MAY 2 TPESGN 1 730A 950A 33
3 CI 784 19SEP 3 SGNTPE 2 545P1010P 333
4 CI 051 19SEP 3 TPESYD 2 1130P1045A+1 359

Xem Thêm

MELBOURNE – TAN SON NHAT – MELBOURNE 690 USD

MELBOURNE – TAN SON NHAT – MELBOURNE
Hãng China Airlines: 690 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CI 058 21APR 6 MELTPE 2 1010P 555A+1 359 E0
2 CI 781 22APR 7 TPESGN 1 730A 950A 333
3 CI 784 21OCT 7 SGNTPE 2 545P1010P 333
4 CI 057 21OCT 7 TPEMEL 2 1125P1145A+1 359

Xem Thêm

HOUSTON, TEXAS – TAN SON NHAT – HOUSTON 730 USD

HOUSTON, TEXAS – TAN SON NHAT – HOUSTON
Hãng China Airlines: 730 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 051 16APR 1 IAHTPE D 1250A 600A+1 77W
2 BR 391 17APR 2 TPESGN 2 920A1140A 77W
3 BR 396 20MAY 7 SGNTPE 2 355P 820P 77W
4 BR 052 20MAY 7 TPEIAH 2 1000P1100P 77W

Xem Thêm

KILLEEN FORT HOOD – TAN SON NHAT – KILLEEN FORT HOOD 860 USD

KILLEEN FORT HOOD, TEXAS – TAN SON NHAT – KILLEEN FORT HOOD
Hãng UNITED AIRLINES: 860 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA4203 04APR 3 GRKIAH 540A 648A ERJ E0
2 UA 007 04APR 3 IAHNRT E 1025A 200P+1 777
3 UA7973 05APR 4 NRTSGN 1 440P 905P 763
4 UA7904 01MAY 2 SGNNRT 2 700A 300P 788
5 UA 006 01MAY 2 NRTIAH 1 435P 235P 777

Xem Thêm

JACKSON, WYOMING – TAN SON NHAT – JACKSON 935 USD

JACKSON, WYOMING – TAN SON NHAT – JACKSON
Hãng UNITED AIRLINES: 935 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA5338 01APR 7 TVCORD 1000A1021A E7W
2 UA 881 01APR 7 ORDNRT 1 1245P 355P+1
3 UA7973 02APR 1 NRTSGN 1 440P 905P 763
4 UA7904 01MAY 2 SGNNRT 2 700A 300P 788
5 UA 882 01MAY 2 NRTORD 1 545P 345P 777

Xem Thêm

BUFFALO, NEW YORK TAN SON NHAT BUFFALO 840 USD

BUFFALO, NEW YORK – TAN SON NHAT – BUFFALO
Hãng UNITED AIRLINES: 840 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 4/2018 
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
UA3470 10APR 2 BUFORD 1110A1201P E70 E0
2 UA 881 10APR 2 ORDNRT 1 1245P 355P+1
3 UA7973 11APR 3 NRTSGN 1 440P 905P 763
4 UA7904 10MAY 4 SGNNRT 2 700A 300P 788
5 UA 804 10MAY 4 NRTIAD 1 400P 335P 777

Xem Thêm

FT LAUDERDALE TAN SON NHAT FT LAUDERDALE 850 USD

FT LAUDERDALE – TAN SON NHAT INTL – FT LAUDERDALE
Hãng UNITED AIRLINES: 850 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA1853 05MAR 1 FLLIAD 1 851A1116A 739 E0
2 UA 803 05MAR 1 IADNRT 1230P 445P+1 777
3 UA7913 06MAR 2 NRTSGN 1 705P1205A+1
4 UA7904 10APR 2 SGNNRT 2 700A 300P 788
5 UA 006 10APR 2 NRTIAH 1 435P 235P 777

Xem Thêm

PENSACOLA TAN SON NHAT INTL PENSACOLA 890 USD

PENSACOLA – TAN SON NHAT INTL – PENSACOLA
Hãng UNITED AIRLINES: 890 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA4140 01MAR 4 PNSIAH 705A 900A
2 UA 007 01MAR 4 IAHNRT E 1030A 330P+1
3 UA7973 02MAR 5 NRTSGN 1 445P 945P
4 UA7904 20APR 5 SGNNRT 2 700A 300P 788
5 UA 006 20APR 5 NRTIAH 1 435P 235P 777
6 UA6184 20APR 5 IAHPNS B 425P 603P E7W

Xem Thêm

ATLANTA TAN SON NHAT INTL ATLANTA 950 USD

ATLANTA – TAN SON NHAT INTL – ATLANTA
Hãng UNITED AIRLINES: 950 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA 778 05MAR 1 ATLIAD N 950A1130A 320 E0
2 UA 803 05MAR 1 IADNRT 1230P 445P+1 777
3 UA7913 06MAR 2 NRTSGN 1 705P1205A+1
4 UA7904 20APR 5 SGNNRT 2 700A 300P 788
5 UA 804 20APR 5 NRTIAD 1 400P 335P 777
6 UA6012 20APR 5 IADATL 505P 705P CR7

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL LOS ANGELES TAN SON NHAT INTL 595 USD

TAN SON NHAT INTL – LOS ANGELES – TAN SON NHAT INTL
Hãng ANA: 595 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018 
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0928845777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-

1 . CZ 6090  25MAY SGNCAN  0225 0620 O* FR
2 . CZ 621  25MAY CANLAX  1230 1100 O* FR
3 . CZ 622  24AUG LAXCAN  1300 #1915 O* FR/SA
4 . CZ 6089  25AUG CANSGN  2330 #0125 O* SA/SU

Xem Thêm
Gọi ngay