Tết sum vầy 2018 KNOXVILLE, TENNESSEE Về TAN SON NHAT INTL

Hãng #AMERICAN_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #930USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————––lịch bay mẫu———————–———–
1 AA3139 14JAN 7*TYSORD 0701 0745 14JAN E 0
2 AA 153 14JAN 7*ORDNRT 1200 1615 15JAN E 0
3 AA8422 15JAN 1*NRTSGN 1745 2225 15JAN E 0
4 AA8419 01APR 7*SGNNRT 0820 1600 01APR E 0
5 AA 154 01APR 7*NRTORD 1755 1555 01APR E 0
6 AA3138 01APR 7*ORDTYS 1825 2059 01APR E 0

Xem Thêm

Tết sum vầy 2018 LAFAYETTE, LOUISIANA Về TAN SON NHAT INTL 920USD

Hãng #AMERICAN_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #920USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA5847 13JAN 6*LFTDFW 0615 0744 13JAN E 0
2 AA 175 13JAN 6*DFWNRT 1050 1525 14JAN E 0
3 AA8422 14JAN 7*NRTSGN 1745 2225 14JAN E 0
4 AA8419 10APR 2*SGNNRT 0820 1600 10APR E 0
5 AA 060 10APR 2*NRTDFW 1830 1625 10APR E 0
6 AA5762 10APR 2*DFWLFT 2040 2201 10APR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi PENSACOLA, FLORIDA Về TAN SON NHAT INTL

Hãng #AMERICAN_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #880USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA2770 20JAN 6*PNSDFW 0730 0936 20JAN E 0
2 AA 175 20JAN 6*DFWNRT 1050 1525 21JAN E 0
3 AA8422 21JAN 7*NRTSGN 1745 2225 21JAN E 0
4 AA8419 20MAR 2*SGNNRT 0800 1525 20MAR E 0
5 AA 060 20MAR 2*NRTDFW 1725 1505 20MAR E 0
6 AA2698 20MAR 2*DFWPNS 2030 2220 20MAR E 0

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi TAN SON NHAT INTL đi JAKARTA 200USD

Hãng #SINGAPORE_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #200USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 . SQ 177 15OCT SGNSIN 1230 1530 O SU
2 . SQ 964 15OCT SINCGK 1720 1805 O SU
3 . SQ 955 05NOV CGKSIN 0920 1205 O SU
4 . SQ 184 05NOV SINSGN 1355 1505 O SU

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi TAN SON NHAT INTL đi BEIJING 444USD

Hãng #SINGAPORE_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #444USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————––lịch bay mẫu———————–———–
1 . SQ 177 25OCT SGNSIN 1230 1530 O WE 1
2 . SQ 806 25OCT SINPEK 1650 2300 O WE 1
3 . SQ 805 20NOV PEKSIN 0845 1520 O MO 2
4 . SQ 186 20NOV SINSGN 1735 1845 O MO 2

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi TAN SON NHAT INTL đi SHANHAI

Hãng #SINGAPORE_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #394USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————––lịch bay mẫu———————–———–
1 . SQ 185 K 16OCT SGNSIN HS1 1940 2240 O MO
2 . SQ 826 K 17OCT SINPVG HS1 0115 0635 O TU
3 . SQ 827 K 11NOV PVGSIN HS1 0820 1410 O SA
4 . SQ 186 K 11NOV SINSGN HS1 1735 1845 O SA

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi CHICAGO về TAN SON NHAT INTL

Hãng AMERICAN AIRLINES, giá vé 648 USD usd
Hãng Korean Air, giá vé 675 usd
Hãng Cathay PACIFIC, giá vé 602 usd
Hãng EVA AIR, giá vé 725 usd
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————––lịch bay mẫu———————–———–
1 AA 153 M 30OCT 1*ORDNRT 1205 1520 31OCT E 0 788
2 AA8422 M 31OCT 2*NRTSGN 1745 2225 31OCT E 0 788
3 AA8419 M 30NOV 4*SGNNRT 0800 1525 30NOV E 0 788
4 AA 154 M 30NOV 4*NRTORD 1820 1505 30NOV E 0 788
===========================
1 BR 055 28OCT 6*ORDTPE 0030 0445 29OCT E 0
2 BR 395 29OCT 7*TPESGN 0720 0950 29OCT E 0
3 BR 392 28NOV 2*SGNTPE 1245 1700 28NOV E 0
4 BR 056 28NOV 2*TPEORD 2005 1945 28NOV E 0
=========================
1 KE 038 30OCT 1 ORDICN 1230 1630 31OCT E 0
2 KE 683 31OCT 2 ICNSGN 1810 2145 31OCT E 0
3 KE 684 30NOV 4 SGNICN 2305 0555 01DEC E 0
4 KE 037 01DEC 5 ICNORD 1040 0820 01DEC E 0
=========================
1 CX 807 30OCT 1*ORDHKG 1505 1955 31OCT E 0
2 CX 721 31OCT 2*HKGSGN 2225 0005 01NOV E 0
3 CX 772 29NOV 3*SGNHKG 0635 1020 29NOV E 0
4 CX 806 29NOV 3*HKGORD 1150 1225 29NOV E 0

 

Xem Thêm

TẾT DOÀN VIÊN LOS ANGELES về TAN SON NHAT INTL

Hãng EVA quá cảnh Đài Loan,giá vé 615 usd
Hãng Korean Air-quá cảnh Hàn Quốc,giá vé 710 usd
Hãng China Airlines-quá cảnh Đài Loan,giá vé 595 usd
Hãng All Nippon Airways, giá vé 545 usd
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 1/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 011 15JAN 1 LAXTPE H 1105P 540A+2
2 BR 395 17JAN 3 TPESGN 720A 950A
3 BR 396 03APR 2 SGNTPE 355P 820P
4 BR 016 03APR 2 TPELAX 1155P 835P
———————————————————
1 KE 018 15JAN 1 LAXICN HK1 1100A 540P+1
2 KE 685 16JAN 2 ICNSGN HK1 700P1035P
3 KE 686 01APR 7 SGNICN HK1 830A 350P
4 KE 011 01APR 7 ICNLAX HK1 800P 310P
———————————————————

1 CI 009 18JAN 4 LAXTPE HK1 1125P 550A+2 C
2 CI 781 20JAN 6 TPESGN HK1 730A1005A
3 CI 782 03APR 2 SGNTPE HK1 1050A 315P
4 CI 006 03APR 2 TPELAX HK1 510P 210P
———————————————————————-
1 NH 005 15JAN 1 LAXNRT HK1 1125A 425P+1
2 NH 833 16JAN 2 NRTSGN HK1 705P1205A+1
3 NH 834 06APR 5 SGNNRT HK1 700A 300P
4 NH 176 06APR 5 NRTLAX HK1 405P 950A

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi TAN SON NHAT INTL đi KUALA LUMPUR 139USD

Hãng #SINGAPORE_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #139USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 . SQ 177 10NOV SGNSIN 1215 1520 O FR
2 . SQ 116 10NOV SINKUL 1655 1755 O FR
3 . MI 319 22NOV KULSIN 0735 0830 O WE
4 . SQ 178 K 22NOV SINSGN 0950 1100 O WE

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi TAN SON NHAT INTL đi PERTH

Hãng #SINGAPORE_AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #461USD
Xuất vé từ tháng 10/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 . SQ 185 21OCT SGNSIN 1940 2240 O SA 1
2 . SQ 225 22OCT SINPER 0005 0515 O SU
3 . SQ 224 15NOV PERSIN 0640 1155 O WE
4 . SQ 184 15NOV SINSGN 1355 1505 O WE

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi ​TAN SON NHAT INTL đi LOS ANGELES 570USD

Hãng #Xiamen_Airlines giá khứ hồi bao gồm thuế từ#570USD
Xuất vé từ tháng 9/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————––lịch bay mẫu———————–———–

1 MF 8006 S 25JAN SGN XMN 0755A 1155A 738 0 /E
1 MF 829 S 25JAN XMN LAX 0950P 0600P 787 0 /E
2 MF 858 S 24MAR LAX XMN 1255A 0915A 789 1 /E
2 MF 8005 S 25MAR XMN SGN 0755P 1000P 738 0 /E

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi ​SAN FRANCISCO đi TAN SON NHAT 690 USD

Hãng #EVA_AIR giá khứ hồi bao gồm thuế từ#690USD
Xuất vé từ tháng 9/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————––lịch bay mẫu———————–———–

1 BR 027 10JAN 3 SFOTPE I 1220A 610A+1
2 BR 395 11JAN 4 TPESGN 2 720A 950A
3 BR 392 15FEB 4 SGNTPE 2 1245P 500P
4 BR 028 15FEB 4 TPESFO 2 1130P 630P

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi LOS ANGELES đi TAN SON NHAT 615USD

Hãng #EVA_AIR giá khứ hồi bao gồm thuế từ #615USD
Xuất vé từ tháng 9/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————-lịch bay mẫu——————————–
1 BR 011 08JAN 1 LAXTPE B 1105P 540A+2
2 BR 391 10JAN 3 TPESGN 2 910A1135A
3 BR 392 15FEB 4 SGNTPE 2 1245P 500P
4 BR 012 15FEB 4 TPELAX 2 720P 250P

Xem Thêm

Vé khứ hồi đi PERTH 315USD

Hãng #MALAYSIA AIRLINES giá khứ hồi bao gồm thuế từ #315USD
Xuất vé từ tháng 9/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
———————– —lịch bay mẫu————————————
1 MH 751 23OCT 1 SGNKUL 1100 1355 23OCT E 0
2 MH 127 23OCT 1 KULPER 1930 0120 24OCT E 0
3 MH 126 28OCT 6 PERKUL 0210 0800 28OCT E 0
4 MH 750 28OCT 6 KULSGN 0900 1000 28OCT E 0

Xem Thêm

Vé khứ hồi đi PHUKET

Hãng #MASKargo giá khứ hồi bao gồm thuế từ#235USD
Xuất vé từ tháng 9/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
———————– —lịch bay mẫu———————–————-
1 MH 751 06OCT 5 SGNKUL 1100 1355 06OCT E 0
2 MH 790 06OCT 5 KULHKT 1710 1725 06OCT E 0
3 MH 795 10OCT 2 HKTKUL 1405 1640 10OCT E 0
4 MH 766 10OCT 2 KULSGN 1750 1845 10OCT E

Xem Thêm

Vé khứ hồi đi JAKARTA 162USD

Vé khứ hồi đi JAKARTA
Hãng #MASKargo giá khứ hồi bao gồm thuế từ #162USD
Xuất vé từ tháng 9/2017
Khởi hành từ tháng 10/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
———————– —lịch bay mẫu————————————
1 MH 759 10OCT 2 SGNKUL 1640 1935 10OCT E 0
2 MH 727 10OCT 2 KULCGK 2200 2305 10OCT E 0
3 MH 712 15OCT 7 CGKKUL 0955 1255 15OCT E 0
4 MH 758 15OCT 7 KULSGN 1445 1540 15OCT E 0

Xem Thêm

Vé khứ hồi đi SINGAPORE

Vé khứ hồi đi SINGAPORE
Hãng #MASKargo giá khứ hồi bao gồm thuế từ#140USD
Xuất vé từ tháng 9/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
———————– —lịch bay mẫu———————–————-
1 MH 751 10OCT 2 SGNKUL 1100 1355 10OCT E 0
2 MH 605 10OCT 2 KULSIN 1630 1730 10OCT E 0
3 MH 624 15OCT 7 SINKUL 1535 1635 15OCT E 0
4 MH 766 15OCT 7 KULSGN 1750 1845 15OCT E

Xem Thêm

Vé khứ hồi đi KUALA LUMPUR 90USD

Hãng #MASKargo giá khứ hồi bao gồm thuế từ #90USD
Xuất vé từ tháng 9/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
———————– —lịch bay mẫu————————————
1 MH 759 23SEP 6 SGNKUL DK1 1640 1935 23SEP E 0
2 MH 750 28SEP 4 KULSGN DK1 0900 1000 28SEP E 0

Xem Thêm

Vé khứ hồi đi London 941USD

Vé khứ hồi đi London
Hãng #QATAR_AIRWAYS giá khứ hồi bao gồm thuế từ #941USD
Xuất vé từ tháng 9/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
———————– —lịch bay mẫu———————–———-
1 . QR 971 20OCT SGNDOH 1930 2335 O FR
2 . QR 9 21OCT DOHLHR 0145 0705 O SA
3 . QR 8 10NOV LHRDOH 1505 #0040 O
4 . QR 970 11NOV DOHSGN 0220 1325 O SA

Xem Thêm

khứ hồi Từ PENSACOLA, FLORIDA về TAN SON NHAT

vé máy bay
Giá tham khảo gồm thuế từ 720 USD
Hãng #American_Airlines
Xuất vé từ tháng 7/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–lịch bay mẫu——————————-
1 AA3805 04OCT 3 PNSDFW 925A1129A
2 AA 061 04OCT 3 DFWNRT D 100P 430P+1
3 AA8422 05OCT 4 NRTSGN 2 600P1000P
4 AA8419 08NOV 3 SGNNRT 2 800A 325P
5 AA 060 08NOV 3 NRTDFW 2 625P 255P
6 AA5774 08NOV 3 DFWPNS B 430P 624P

Xem Thêm
Gọi ngay