khứ hồi Từ SALT LAKE CITY, UTAH về TAN SON NHAT

vé máy bay
Giá tham khảo gồm thuế từ 720 USD
Hãng #American_Airlines
Xuất vé từ tháng 7/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–lịch bay mẫu——————————-
1 AA3153 28SEP 4 SLCLAX 1 840A 959A CR7 E0
2 AA 169 28SEP 4 LAXNRT 0 1145A 325P+1 789 E0
3 AA8422 29SEP 5 NRTSGN 2 600P1000P 788 E0
4 AA8419 28NOV 2 SGNNRT 2 800A 325P 788 E0
5 AA 170 28NOV 2 NRTLAX 2 645P1145A 772 E0
6 AA2888 28NOV 2 LAXSLC 5 325P 605P CR7 E0

Xem Thêm

khứ hồi Từ GULFPORT, MISSISSIPPI về VIETNAM

vé máy bay
Giá tham khảo gồm thuế từ 750 USD
Hãng #American_Airlines
Xuất vé từ tháng 7/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–lịch bay mẫu——————————-
1 AA5799 02OCT 1 GPTDFW 600A 745A CR9 E0
2 AA 175 02OCT 1 DFWNRT D 1035A 210P+1 772
3 AA8422 03OCT 2 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 05NOV 7 SGNNRT 2 800A 325P 788 E0
5 AA 060 05NOV 7 NRTDFW 2 625P 255P 772
6 AA5794 05NOV 7 DFWGPT B 815P 957P CR9

Xem Thêm

khứ hồi Từ GULFPORT, MISSISSIPPI về VIETNAM

vé máy bay
Giá tham khảo gồm thuế từ 750 USD
Hãng #American_Airlines
Xuất vé từ tháng 7/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–lịch bay mẫu——————————-
1 AA5799 02OCT 1 GPTDFW 600A 745A CR9
2 AA 175 02OCT 1 DFWNRT D 1035A 210P+1 772
3 AA8422 03OCT 2 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 05NOV 7 SGNNRT 2 800A 325P 788
5 AA 060 05NOV 7 NRTDFW 2 625P 255P 772
6 AA5794 05NOV 7 DFWGPT B 815P 957P CR9

Xem Thêm

khứ hồi Từ BUFFALO, NEW YORK về VIETNAM

vé máy bay
Giá tham khảo gồm thuế từ 790 USD
Hãng #American_Airlines
Xuất vé từ tháng 7/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–lịch bay mẫu——————————-
1 AA3530 29SEP 5 BUFORD 825A 917A CR7
2 AA 153 29SEP 5 ORDNRT 3 1245P 355P+1 788
3 AA8422 30SEP 6 NRTSGN 2 600P1000P 788
4 AA8419 29OCT 7 SGNNRT 2 800A 325P 788
5 AA 154 29OCT 7 NRTORD 2 520P 305P 788
6 AA2937 29OCT 7 ORDBUF 3 631P 908P CR7

Xem Thêm

khứ hồi Từ MINNEAPOLIS/ST PAUL, MINNESOTA về VIETNAM

Giá tham khảo gồm thuế từ 820 USD
Hãng #American_Airlines
Xuất vé từ tháng 7/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–lịch bay mẫu——————————-
1 AA2999 20OCT 5 MSPORD 1 925A1053A
2 AA 153 20OCT 5 ORDNRT 3 1245P 355P+1
3 AA8422 21OCT 6 NRTSGN 2 600P1000P
4 AA8419 20NOV 1 SGNNRT 2 800A 325P
5 AA 154 20NOV 1 NRTORD 2 620P 305P
6 AA1387 20NOV 1 ORDMSP 3 450P 634P

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi từ MADRID, SPAIN đến TAN SON NHAT INTL

Giá gồm thuế từ 636 USD
Hãng #ETIHAD_AIRWAYS
Xuất vé từ tháng 4/2017
Khởi hành từ tháng 4/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
——————————————
lịch bay mẫu
1 EY 76U 20AUG 7 MADAUH 1000 1935 /DCEY /E
2 EY 441U 21AUG 1 AUHSGN 0815 1905 /DCEY /E
3 EY 440U 10SEP 7 SGNAUH 2025 0055 11SEP 1 /DCEY /E
4 EY 75U 11SEP 1 AUHMAD 0215 0840 /DCEY /E

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi từ FRANKFURT, GERMANY đến TAN SON NHAT INTL

Giá gồm thuế từ 629 USD
Hãng #ETIHAD_AIRWAYS
Xuất vé từ tháng 4/2017
Khởi hành từ tháng 4/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
——————————————
lịch bay mẫu
1 EY 8T 21AUG 1 FRAAUH 2145 0620 22AUG 2 /DCEY /E
2 EY 441T 22AUG 2 AUHSGN 0815 1905 /DCEY /E
3 EY 440E 19SEP 2 SGNAUH 2025 0055 20SEP 3 /DCEY /E
4 EY 1E 20SEP 3 AUHFRA 0200 0705 /DCEY /E

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi từ ATHENS, GREECE đến TAN SON NHAT INTL

Giá gồm thuế từ 866 USD
Hãng #ETIHAD_AIRWAYS
Xuất vé từ tháng 4/2017
Khởi hành từ tháng 4/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–—————-
lịch bay mẫu
1 EY 90U 07SEP 4 ATHAUH 1425 2020 /DCEY /E
2 EY 441U 08SEP 5 AUHSGN 0815 1905 /DCEY /E
3 EY 440U 03OCT 2 SGNAUH 2025 0055 04OCT 3 /DCEY /E
4 EY 91U 04OCT 3 AUHATH 0845 1300 /DCEY /E

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi từ AMSTERDAM, NETHERLANDS đến TAN SON NHAT INTL

Giá gồm thuế từ 1016 USD
Hãng #ETIHAD_AIRWAYS
Xuất vé từ tháng 4/2017
Khởi hành từ tháng 4/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
——————————————
lịch bay mẫu
1 EY 78 20AUG 7 AMSAUH 2125 0620 21AUG 1 /DCEY /E
2 EY 441 21AUG 1 AUHSGN 0815 1905 /DCEY /E
3 EY 440 19SEP 2 SGNAUH 2025 0055 20SEP 3 /DCEY /E
4 EY 77 20SEP 3 AUHAMS 0915 1445 /DCEY /E

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi từ ZURICH, SWITZERLAND đến TAN SON NHAT INTL

Giá gồm thuế từ 723 USD
Hãng #ETIHAD_AIRWAYS
Xuất vé từ tháng 4/2017
Khởi hành từ tháng 4/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
——————————————
lịch bay mẫu
1 EY 74 20AUG 7 ZRHAUH*SS1 1120 1925 /DCEY /E
2 EY 441 21AUG 1 AUHSGN*SS1 0815 1905 /DCEY /E
3 EY 440 19SEP 2 SGNAUH*SS1 2025 0055 20SEP 3 /DCEY /E
4 EY 73 20SEP 3 AUHZRH*SS1 0220 0655 /DCEY /E

Xem Thêm

Vé máy bay khứ hồi từ GENEVA, SWITZERLAND đến TAN SON NHAT INTL

Giá gồm thuế từ 753 USD
Hãng #ETIHAD_AIRWAYS
Xuất vé từ tháng 4/2017
Khởi hành từ tháng 4/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
——————————————
lịch bay mẫu
1 EY 52 21AUG 1 GVAAUH 2130 0610 22AUG 2 /DCEY /E
2 EY 441 22AUG 2 AUHSGN 0815 1905 /DCEY /E
3 EY 440 17SEP 7 SGNAUH 2025 0055 18SEP 1 /DCEY /E
4 EY 51 18SEP 1 AUHGVA 0900 1415 /DCEY /E

Xem Thêm

ORLANDO ( FLORIDA ) _ TAN SON NHAT INTL _ ORLANDO ( FLORIDA )

Hãng #CHINA_AIRLINES
Giá khứ hồi bao gồm thuế từ : 880 USD
Xuất vé từ tháng 2/2017
Khởi hành từ tháng 2/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————————————————————–
lịch bay mẫu

1 B6 690 O 28FEB 2 MCOJFK 2133 2354 28FEB E 0 321
2 CI 011 01MAR 3 JFKTPE 0020 0550 02MAR E 0 77W M
3 CI 781 02MAR 4 TPESGN 0730 1005 02MAR E 0 333 M
4 CI 782 01MAY 1 SGNTPE 1050 1515 01MAY E 0 333 M
5 CI 012 01MAY 1 TPEJFK 1730 2015 01MAY E 0 77W M
6 B61983 02MAY 2 JFKMCO 0700 1001 02MAY E 0 321

Xem Thêm

NEW YORK _ TAN SON NHAT INTL _ NEW YORK

Hãng #CHINA_AIRLINES
Giá khứ hồi bao gồm thuế từ : 680 USD
Xuất vé từ tháng 2/2017
Khởi hành từ tháng 2/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————————————————————–
lịch bay mẫu
1 CI 011 01MAR 3 JFKTPE 0020 0550 02MAR E 0 77W M
2 CI 781 02MAR 4 TPESGN 0730 1005 02MAR E 0 333 M
3 CI 782 01MAY 1 SGNTPE 1050 1515 01MAY E 0 333 M
4 CI 012 01MAY 1 TPEJFK 1730 2015 01MAY E 0 77W M

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL _ LOS ANGELES _ Khứ Hồi 690 USD

Hãng #CATHAY_PACIFIC
Giá khứ hồi bao gồm thuế từ : 690 USD
Xuất vé từ tháng 2/2017
Khởi hành từ tháng 2/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–————————–————————-
lịch bay mẫu
2 CX 772 02MAR 4*SGNHKG 0635 1020 02MAR E CX
3 CX 884 02MAR 4*HKGLAX 1300 0925 02MAR E CX
4 CX 897 02MAY 2*LAXHKG 0925 1525 03MAY E CX
5 CX 799 03MAY 3*HKGSGN 1620 1755 03MAY E CX

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL _ MILAN _ Khứ Hồi 955 USD

Hãng #CATHAY_PACIFIC
Giá khứ hồi bao gồm thuế từ : 955 USD
Xuất vé từ tháng 2/2017
Khởi hành từ tháng 2/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–————————–————————-
lịch bay mẫu
1 CX 764 13MAR 1 SGNHKG ‎1945 2325 /DCCX /E
2 CX 233 14MAR 2 HKGMXP ‎0040 0635 /DCCX /E
3 CX 234 24MAR 5 MXPHKG ‎1205 0640 25MAR 6 /DCCX /E
4 CX 767 25MAR 6 HKGSGN ‎0825 1020 /DCCX /E
Xem Thêm

TAMPA ( FLORIDA ) _ TAN SON NHAT INTL _ Khứ Hồi 900 USD

Hãng #American_Airlines
Giá khứ hồi bao gồm thuế từ 900 USD
Xuất vé từ tháng 4/2017
Khởi hành từ tháng 4/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————————————————————–
lịch bay mẫu
1 AA1186 01APR 6 TPAORD 0850 1048 M80 E0 F
2 AA 153 01APR 6 ORDNRT 1255 1555+1 788 E0 L
3 AA8422 02APR 7 NRTSGN 1800 2200 788 E0 M
OPERATED BY JL 759
OPERATED BY JAPAN AIRLINES
4 AA8419 02MAY 2 SGNNRT 0820 1600 788 E0 M
OPERATED BY JL 750
OPERATED BY JAPAN AIRLINES
5 AA 060 02MAY 2 NRTDFW 1830 1625 772 E0 D
6 AA2623 02MAY 2 DFWTPA 1830 2149 738 E0 F

Xem Thêm

ORLANDO ( FLORIDA ) _ TAN SON NHAT INTL _ Khứ hồi 850 USD

Hãng #American_Airlines
Giá khứ hồi bao gồm thuế từ 850 USD
Xuất vé từ tháng 4/2017
Khởi hành từ tháng 4/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
—————————————————————————–
lịch bay mẫu
1 AA2625 01APR 6 MCODFW 0920 1123 763 E0 F
2 AA 061 01APR 6 DFWNRT 1325 1640+1 772 E0 L
3 AA8422 02APR 7 NRTSGN 1800 2200 788 E0 M
OPERATED BY JL 759
OPERATED BY JAPAN AIRLINES
4 AA8419 01MAY 1 SGNNRT 0820 1600 788 E0 M
OPERATED BY JL 750
OPERATED BY JAPAN AIRLINES
5 AA 060 01MAY 1 NRTDFW 1830 1625P 772 E0 D
6 AA1045 01MAY 1 DFWMCO 1825 2203 32B E0 F

Xem Thêm

Tan Son Nhat Intl _ Oslo (Norway) _ Tan Son Nhat Intl

Hãng #TURKISH_AIRLINES
Giá Khứ hồi từ 936 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ 3/1/2017
Khởi hành từ tháng 3
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
————————–————————–———–
lịch bay mẫu
1 . TK 170 19MAR SGNIST 1805 #0550 O SU/MO 3
2 . TK 1751 20MAR ISTOSL 0915 1120 O MO 3
3 . TK 1754 15APR OSLIST 1755 2250 O SA 4
4 . TK 170 16APR ISTSGN 0215 1710 O SU 4

Xem Thêm

Tan Son Nhat Inlt_ Munich (Germany) _ Tan Son Nhat Intl

Hãng #TURKISH_AIRLINES
Giá Khứ hồi từ 976 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ 3/1/2017
Khởi hành từ tháng 3
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
————————–————————–———–
lịch bay mẫu
1 . TK 170 19MAR SGNIST 1805 #0550 O SU/MO 3
2 . TK 1629 20MAR ISTMUC 0810 0855 O MO 3
3 . TK 1636 05APR MUCIST 1825 2205 O WE 4
4 . TK 168 06APR ISTSGN 0215 1710 O TH 4

Xem Thêm
Gọi ngay