DENVER, COLORADO TAN SON NHAT INTL DENVER 908 USD

DENVER, COLORADO – TAN SON NHAT INTL – DENVER
Hãng ANA: 908 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0919093293
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 NH7033 12MAR 1 DENNRT 120P 430P+1 788
2 NH 833 13MAR 2 NRTSGN 1 705P1205A+1
3 NH 834 11APR 3 SGNNRT 2 700A 300P 788
4 NH7032 11APR 3 NRTDEN 1 515P1235P 788

Xem Thêm

ORLANDO, FLORIDA TAN SON NHAT INTL ORLANDO 838 USD

ORLANDO, FLORIDA – TAN SON NHAT INTL – ORLANDO
Hãng ANA: 838 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0919093293
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 NH7727 12MAR 1 MCOORD 1045A1245P 739
2 NH7009 12MAR 1 ORDNRT 1 125P 455P+1
3 NH 833 13MAR 2 NRTSGN 1 705P1205A+1
4 NH 834 12APR 4 SGNNRT 2 700A 300P
5 NH7012 12APR 4 NRTSFO 1 500P1025A
6 NH7346 12APR 4 SFOMCO 3 110P 936P

Xem Thêm

TORONTO TAN SON NHAT INTL TORONTO 970 USD

TORONTO – TAN SON NHAT INTL – TORONTO
Hãng EVA AIR: 970 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018 
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0919093293
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 035 15MAY 2 YYZTPE 1 145A 455A+1 77W
2 BR 395 16MAY 3 TPESGN 2 720A 945A 77W
3 BR 392 08AUG 3 SGNTPE 2 1250P 515P 77W
4 BR 036 08AUG 3 TPEYYZ 2 740P 955P 77W

Xem Thêm

LOS ANGELES TAN SON NHAT INTL LOS ANGELES 400 USD

LOS ANGELES, CALIFORNIA – TAN SON NHAT INTL – LOS ANGELES
Hãng CHINA SOUTHERN AIRLINES: 400 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 1/2018 
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0919093293
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CZ 328 19JAN 5 LAXCAN 2220 0540 21JAN E 0
2 CZ3069 21JAN 7 CANSGN 0850 1100 21JAN E 0
3 CZ 374 19MAR 1 SGNCAN 1540 1930 19MAR E 0
4 CZ 327 19MAR 1 CANLAX 2130 1910 19MAR E 0

Xem Thêm

TORONTO TAN SON NHAT INTL TORONTO 930 USD

TORONTO – TAN SON NHAT INTL – TORONTO
Hãng KOREAN AIR: 930 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018 
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0919093293
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 KE 074 15MAY 2 YYZICN 3 1220P 310P+1 789
2 KE 683 16MAY 3 ICNSGN 2 620P 935P 333
3 KE 684 07AUG 2 SGNICN 2 1130P 635A+1 333
4 KE 073 08AUG 3 ICNYYZ 2 935A 940A 789

Xem Thêm

SEATTLE TAN SON NHAT INTL SEATTLE 690 USD

SEATTLE – TAN SON NHAT INTL – SEATTLE
Hãng ALL NIPPON AIRWAYS: 690 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————- Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0919093293 

 Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 NH 177 10FEB 6 SEANRT 1220P 340P+1 VICTOR
2 NH 831 11FEB 7 NRTSGN 1 445P 945P
3 NH 834 10MAR 6 SGNNRT 2 730A 310P
4 NH 178 10MAR 6 NRTSEA 1 615P1020A VICTOR

Xem Thêm

CALGARY, ALBERTA TAN SON NHAT INTL CALGARY, ALBERTA 1150 USD

CALGARY, ALBERTA – TAN SON NHAT INTL – CALGARY, ALBERTA
Hãng EVA AIR: 1150 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————- Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0919093293 

Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 . BR 392 17MAR SGNTPE 1245 1700 O SA
2 . BR 18 17MAR TPESFO 1950 1550 O SA
3 . BR 27 10APR SFOTPE 0100 #0530 O
4 . BR 395 11APR TPESGN 0720 0945 O WE

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL SAN FRANCISCO TAN SON NHAT INTL 760 USD

TAN SON NHAT INTL – SAN FRANCISCO – TAN SON NHAT INTL
Hãng EVA AIR: 760 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0919093293
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 . BR 392 17MAR SGNTPE 1245 1700 O SA
2 . BR 18 17MAR TPESFO 1950 1550 O SA
3 . BR 27 10APR SFOTPE 0100 #0530 O
4 . BR 395 11APR TPESGN 0720 0945 O WE

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL LOS ANGELES TAN SON NHAT 760 USD

TAN SON NHAT INTL – LOS ANGELES – TAN SON NHAT
Hãng Eva Air: 760 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế

Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0919093293
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CX 859 13MAR 2*YVRHKG 1015 1455 14MAR E 0
2 CX 799 14MAR 3*HKGSGN 1650 1840 14MAR E
3 CX 772 12APR 4 SGNHKG 0625 1005 12APR E 0
4 CX 856 12APR 4 HKGYVR 1110 0800 12APR E 0

Xem Thêm

VANCOUVER TAN SON NHAT INTL VANCOUVER 735 USD

VANCOUVER – TAN SON NHAT INTL – VANCOUVER
Hãng Cathay: 735 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0919093293
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CX 859 13MAR 2*YVRHKG 1015 1455 14MAR E 0
2 CX 799 14MAR 3*HKGSGN 1650 1840 14MAR E
3 CX 772 12APR 4 SGNHKG 0625 1005 12APR E 0
4 CX 856 12APR 4 HKGYVR 1110 0800 12APR E 0

Xem Thêm

NEW YORK TAN SON NHAT INTL NEW YORK 697 USD

NEW YORK – TAN SON NHAT INTL – NEW YORK
Hãng China Airlines : 697 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0919093293
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CI 011 07MAR 3 JFKTPE 0020 0550 08MAR E 0
2 CI 781 08MAR 4 TPESGN 0730 1005 08MAR E 0
3 CI 782 07APR 6 SGNTPE 1050 1515 07APR E 0
4 CI 012 07APR 6 TPEJFK 1730 2035 07APR E 0

Xem Thêm

CORPUS CHRISTI, TEXAS TAN SON NHAT INTL CORPUS CHRISTI 820 USD

CORPUS CHRISTI, TEXAS – TAN SON NHAT INTL – CORPUS CHRISTI
Hãng United Airlines : 820 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 4/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0919093293

 Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA6011 K 08APR 7 CRPIAH 735A 843A E7W E0
2 UA 007 K 08APR 7 IAHNRT E 1025A 200P+1 777
3 UA7973 K 09APR 1 NRTSGN 1 440P 905P 763
4 UA7904 K 10MAY 4 SGNNRT 2 700A 300P 788
5 UA 006 K 10MAY 4 NRTIAH 1 435P 235P

Xem Thêm

SALT LAKE CITY, UTAH TAN SON NHAT INTL SALT LAKE CITY 830 USD

SALT LAKE CITY, UTAH – TAN SON NHAT INTL – SALT LAKE CITY
Hãng United Airlines : 830 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0919093293
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA 859 19MAR 1 PHXDEN 2 955A1240P 319 E0
2 UA 143 19MAR 1 DENNRT 120P 430P+1 788
3 UA7913 20MAR 2 NRTSGN 1 705P1205A+1
4 UA7904 19APR 4 SGNNRT 2 700A 300P 788
5 UA 838 19APR 4 NRTSFO 1 500P1025A 77W

Xem Thêm

BALTIMORE / WASH TAN SON NHAT INTL BALTIMORE 820 USD

BALTIMORE / WASH – TAN SON NHAT INTL – BALTIMORE
Hãng United Airlines : 820 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0919093293
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA 566 12APR 4 BWIORD 1045A1147A 320 E0
2 UA 881 12APR 4 ORDNRT 1 1245P 355P+1
3 UA7973 13APR 5 NRTSGN 1 440P 905P 763
4 UA7904 02MAY 3 SGNNRT 2 700A 300P 788

Xem Thêm

OKLAHOMA TAN SON NHAT INTL OKLAHOMA 860 USD

OKLAHOMA – TAN SON NHAT INTL – OKLAHOMA
Hãng United Airlines : 860 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 4/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0919093293
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA6038 10APR 2 TULIAH 710A 850A E7W E0
2 UA 007 10APR 2 IAHNRT E 1025A 200P+1 777
3 UA7973 11APR 3 NRTSGN 1 440P 905P 763
4 UA7904 10MAY 4 SGNNRT 2 700A 300P 788
5 UA 142 10MAY 4 NRTDEN 1 515P1235P 788
6 UA5844 10MAY 4 DENTUL 200P 430P

Xem Thêm

CHICAGO TAN SON NHAT INTL CHICAGO 680 USD

CHICAGO – TAN SON NHAT INTL – CHICAGO
Hãng ASIANA AIRLINES : 680 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 01273277777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 OZ 235 02MAR 5 ORDICN 5 1155P 500A+2 77L E0
2 OZ 731 04MAR 7 ICNSGN 730A1100A 333
3 OZ 736 29APR 7 SGNICN 2 1210A 710A 77W
4 OZ 236 29APR 7 ICNORD 700P 620P 77L E0

Xem Thêm

TORONTO TAN SON NHAT INTL TORONTO 947 USD

TORONTO – TAN SON NHAT INTL – TORONTO
Hãng Korean Air : 947 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 01273277777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 KE 074 11MAR 7 YYZICN 1300 1525 12MAR E 0 789 DL
2 KE 683 12MAR 1 ICNSGN 1810 2145 12MAR E 0 77W
3 KE 684 11APR 3 SGNICN 2330 0635 12APR E 0 333 B
4 KE 073 12APR 4 ICNYYZ 0935 0940 12APR E 0 789 LM

Xem Thêm

CHICAGO TAN SON NHAT INTL CHICAGO 689 USD

CHICAGO – TAN SON NHAT INTL – CHICAGO
Hãng EVA AIR : 689USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0919093293
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 055 21MAR ORDTPE 5 1220A 500A+1 77W
2 BR 395 22MAR TPESGN 2 720A 950A 77W E0
3 BR 392 10APR SGNTPE 2 1250P 515P 77W E0
4 BR 056 10APR TPEORD 2 800P 900P 77W E0

Xem Thêm

LOS ANGELES TAN SON NHAT LOS ANGELES 650 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT – LOS ANGELES
Hãng EVA AIR : 650 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 01273277777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 015 06MAR 2*LAXTPE DK1 2330 0605 08MAR E 0
2 BR 395 08MAR 4*TPESGN DK1 0720 0950 08MAR E 0
3 BR 392 06APR 5*SGNTPE DK1 1250 1715 06APR E 0
4 BR 012 06APR 5*TPELAX DK1 1920 1600 06APR E 0

Xem Thêm

CHICAGO TAN SON NHAT INTL CHICAGO 670 USD

CHICAGO – TAN SON NHAT INTL – CHICAGO
Hãng EVA AIR : 670 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 1/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 01273277777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 055 31JAN ORDTPE ‎0020 0600 01FEB E
3 BR 395 01FEB TPESGN H ‎0720 0950 01FEB E
4 BR 392 13MAR SGNTPE ‎1245 1700 13MAR E
5 BR 056 13MAR TPEORD ‎2005 2045 13MAR E

Xem Thêm
Gọi ngay