VANCOUVER TAN SON NHAT INTL VANCOUVER 660 USD

VANCOUVER – TAN SON NHAT INTL – VANCOUVER
Hãng CHINA AIRLINES : 660 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 01273277777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CI 031 05MAR YVRTPE 0040 0530 06MAR E 0 359
2 CI 781 06MAR TPESGN 0730 1005 06MAR E 0
3 CI 784 06APR SGNTPE 1745 2210 06APR E 0
4 CI 032 06APR TPEYVR 2325 1855 06APR E 0

Xem Thêm

LOS ANGELES TAN SON NHAT INTL LOS ANGELES 610 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT INTL – LOS ANGELES
Hãng EVA AIRLINES : 610 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————-  Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
 HotLine: 01273277777
 Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
 Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-

1 BR 015 20MAR LAXTPE HK1 B 1230A 605A+1 77W
2 BR 395 21MAR TPESGN HK1 2 720A 950A 77W E0
3 BR 392 15MAY SGNTPE HK1 2 1250P 515P 77W
4 BR 012 15MAY TPELAX HK1 2 720P 420P 77W E0

Xem Thêm

NEW YORK TAN SON NHAT INTL NEW YORK 685 USD

NEW YORK – TAN SON NHAT INTL – NEW YORK
Hãng EVA AIR : 685 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————-📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0919093293
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 031 20MAR JFKTPE 1 120A 530A+1 77W E0
2 BR 395 21MAR TPESGN 2 720A 950A 77W E0
3 BR 392 13APR SGNTPE 2 1250P 515P 77W E0
4 BR 032 13APR TPEJFK 2 710P1005P 77W E0

Xem Thêm

SAN FRANCISCO TAN SON NHAT INTL SAN FRANCISCO 583 USD

SAN FRANCISCO – TAN SON NHAT INTL – SAN FRANCISCO
Hãng KOREAN AIRLINES : 583 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————-📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 01273277777
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CA 986 10MAR 6*SFOPEK 1350 1755 11MAR E 0
2 CA 903 11MAR 7*PEKSGN 2020 0100 12MAR E 0
3 CA 904 10APR 2*SGNPEK 0540 1135 10APR E 0
4 CA 985 10APR 2*PEKSFO 1540 1220 10APR E 0

Xem Thêm

EDMONTON TAN SON NHAT INTL EDMONTON 821 USD

EDMONTON – TAN SON NHAT INTL – EDMONTON
Hãng KOREAN AIRLINES : 821 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
————-📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
☎️ HotLine: 0966899767
☎️ Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
☎️ Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 KE6512 05MAR 1 YEGYVR 1015 1052 05MAR E 0
2 KE 072 05MAR 1 YVRICN 1305 1735 06MAR E 0
3 KE 685 06MAR 2 ICNSGN 1900 2235 06MAR E 0
4 KE 686 05APR 4 SGNICN 0830 1550 05APR E 0
5 KE 071 05APR 4 ICNYVR 1850 1235 05APR E 0
6 KE6509 05APR 4 YVRYEG 1500 1727 05APR E 0

Xem Thêm

LOS ANGELES TAN SON NHAT INTL LOS ANGELES 465 USD

LOS ANGELES – TAN SON NHAT INTL – LOS ANGELES
Hãng CHINA EASTERN AIRLINES: 465 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 MU 586 10MAR 6*LAXPVG DK1 1130 1750 11MAR E 0
2 MU 281 11MAR 7*PVGSGN DK1 2200 0110 12MAR E 0
3 MU 282 05MAY 6*SGNPVG DK1 0225 0705 05MAY E
4 MU 583 05MAY 6*PVGLAX DK1 1300 1005 05MAY E 0

Xem Thêm

BOISE, IDAHO – TAN SON NHAT INTL – BOISE, IDAHO 890 USD

BOISE, IDAHO – TAN SON NHAT INTL – BOISE, IDAHO
Hãng AMERICAN AIRLINES: 890 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 1/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA2179 19JAN 5 BOIDFW 717A1134A 738 E0 F
2 AA 061 19JAN 5 DFWNRT 0 1215P 445P+1 772
3 AA8422 20JAN 6 NRTSGN 2 550P1030P 788
4 AA8494 22APR 7 SGNHND 2 1125P 655A+1
5 AA 176 23APR 1 NRTDFW 2 1040A 825A 772
6 AA2645 23APR 1 DFWBOI 0 435P 707P 319

Xem Thêm

MANHATTAN, KANSAS – TAN SON NHAT INTL – MANHATTAN 930 USD

MANHATTAN, KANSAS – TAN SON NHAT INTL – MANHATTAN
Hãng AMERICAN AIRLINES: 930 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 1/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA3424 23JAN 2 MHKDFW 620A 804A ER4 E0
2 AA 175 23JAN 2 DFWNRT 0 1050A 325P+1 772
3 AA8422 24JAN 3 NRTSGN 2 550P1030P 788
4 AA8419 02MAR 5 SGNNRT 2 800A 325P 788
5 AA 154 02MAR 5 NRTORD 2 615P 310P 788
6 AA3362 02MAR 5 ORDMHK 3 820P1004P

Xem Thêm

TALLAHASSEE, FLORIDA – TAN SON NHAT INTL – TALLAHASSEE 930 USD

TALLAHASSEE, FLORIDA – TAN SON NHAT INTL – TALLAHASSEE
Hãng AMERICAN AIRLINES: 930 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA3576 10FEB 6 TLHDFW 820A 955A E75 E0 F
2 AA 061 10FEB 6 DFWNRT 0 1215P 445P+1
3 AA8422 11FEB 7 NRTSGN 2 550P1030P 788
4 AA8419 29APR 7 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 060 29APR 7 NRTDFW 2 630P 425P 772
6 AA3668 29APR 7 DFWTLH 0 640P 955P E75

Xem Thêm

SEATTLE TAN SON NHAT INTL SEATTLE 670 USD

SEATTLE – TAN SON NHAT INTL – SEATTLE
Hãng ALL NIPPON AIRWAYS: 670 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 1/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 NH 177 22JAN 1 SEANRT 1220P 340P+1 789 E0 M

2 NH 833 23JAN 2 NRTSGN 1 705P1205A+1 763 E0 M

3 NH 834 10APR 2 SGNNRT 2 700A 300P 788 E0 M

4 NH 178 10APR 2 NRTSEA 1 605P1125A 789 E0 M

Xem Thêm

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA TAN SON NHAT INTL SAN FRANCISCO 690 USD

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA – TAN SON NHAT INTL – SAN FRANCISCO
Hãng ALL NIPPON AIRWAYS: 690 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 1/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 NH 007 L 23JAN 2 SFONRT I 1100A 320P+1 77W E0
2 NH 833 L 24JAN 3 NRTSGN 1 705P1205A+1 763
3 NH 834 K 03APR 2 SGNNRT 2 700A 300P 788
4 NH 008 K 03APR 2 NRTSFO 1 510P1035A 77W

Xem Thêm

SAN JOSE, CALIFORNIA – TAN SON NHAT INTL – SAN JOSE 590 USD

SAN JOSE, CALIFORNIA – TAN SON NHAT INTL – SAN JOSE
Hãng ALL NIPPON AIRWAYS: 590 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 1/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 NH 171 21JAN 7 SJCNRT A 1125A 340P+1 788 E0
2 NH 833 22JAN 1 NRTSGN 1 705P1205A+1 763
3 NH 834 03APR 2 SGNNRT 2 700A 300P 788
4 NH 172 03APR 2 NRTSJC 1 530P1055A 788

Xem Thêm

ROCHESTER, NEW YORK TAN SON NHAT INTL ROCHESTER 890 USD

ROCHESTER, NEW YORK – TAN SON NHAT INTL – ROCHESTER
Hãng AMERICAN AIRLINES: 890 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 OPERATED BY SUBSIDIARY/FRANCHISE
3 AA8422 14FEB 3 NRTSGN 2 550P1030P 788
4 AA8419 01APR 7 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 154 01APR 7 NRTORD 2 555P 355P 788
6 AA3744 01APR 7 ORDROC 3 624P 901P CR7

Xem Thêm

BUFFALO TAN SON NHAT INTL BUFFALO 920 USD

BUFFALO – TAN SON NHAT INTL – BUFFALO
Hãng AMERICAN AIRLINES: 920 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA2934 10FEB 6 BUFORD 749A 859A CR7
2 AA 153 10FEB 6 ORDNRT 3 1200P 415P+1 788
3 AA8422 11FEB 7 NRTSGN 2 550P1030P 788
4 AA8419 10MAR 6 SGNNRT 2 800A 325P 788
5 AA 154 10MAR 6 NRTORD 2 615P 310P 788
6 AA2955 10MAR 6 ORDBUF 3 655P 938P CR

Xem Thêm

OMAHA, NEBRASKA – TAN SON NHAT INTL – OMAHA 920 USD

OMAHA, NEBRASKA – TAN SON NHAT INTL – OMAHA
Hãng American Airlines: 920 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 1/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA2549 29JAN 1 OMADFW 931A1135A M80
2 AA 061 29JAN 1 DFWNRT 0 1215P 445P+1
3 AA8422 30JAN 2 NRTSGN 2 550P1030P 788
4 AA8419 20MAR 2 SGNNRT 2 800A 325P 788
5 AA 060 20MAR 2 NRTDFW 2 530P 310P 772
6 AA2670 20MAR 2 DFWOMA 0 450P 638P

Xem Thêm

COLUMBUS, OHIO – TAN SON NHAT INTL – COLUMBUS 850 USD

COLUMBUS, OHIO – TAN SON NHAT INTL – COLUMBUS
Hãng American Airlines: 850 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA3477 03FEB 6 CMHORD 844A 920A CR7 E0
2 AA 153 03FEB 6 ORDNRT 3 1200P 415P+1
3 AA8422 04FEB 7 NRTSGN 2 550P1030P
4 AA8419 05MAR 1 SGNNRT 2 800A 325P 788
5 AA 154 05MAR 1 NRTORD 2 615P 310P 788
6 AA4097 05MAR 1 ORDCMH 3 454P 710P

Xem Thêm

FORT WAYNE, INDIANA – TAN SON NHAT INTL – FORT WAYNE 920 USD

FORT WAYNE, INDIANA – TAN SON NHAT INTL – FORT WAYNE
Hãng American Airlines: 920 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA2936 02FEB 5 FWAORD 1104A1116A
2 AA 153 02FEB 5 ORDNRT 3 1200P 415P+1
3 AA8422 03FEB 6 NRTSGN 2 550P1030P
4 AA8419 02APR 1 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 154 02APR 1 NRTORD 2 555P 355P 788
6 AA3143 02APR 1 ORDFWA 3 645P 851P

Xem Thêm

LUBBOCK, TEXAS – TAN SON NHAT INTL – LUBBOCK 880 USD

LUBBOCK,TEXAS – TAN SON NHAT INTL – LUBBOCK
Hãng American Airlines: 880 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu——————————–
1 AA3946 01FEB 4 LBBDFW 815A 932A E75 E0
2 AA 061 01FEB 4 DFWNRT 0 1215P 445P+1
3 AA8422 02FEB 5 NRTSGN 2 550P1030P
4 AA8419 02MAR 5 SGNNRT 2 800A 325P 788
5 AA 060 02MAR 5 NRTDFW 2 625P 315P 772
6 AA5764 02MAR 5 DFWLBB 0 651P 806P

Xem Thêm

AUSTIN, TEXAS – TAN SON NHAT INTL – AUSTIN 890 USD

AUSTIN, TEXAS – TAN SON NHAT INTL – AUSTIN
Hãng American AIR: 890 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 1/2018
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
————————––lịch bay mẫu———————–———–
1 AA1004 31JAN 3 AUSDFW 820A 930A 32B E0
2 AA 061 31JAN 3 DFWNRT 0 1215P 445P+1
3 AA8422 01FEB 4 NRTSGN 2 550P1030P
4 AA8419 01APR 7 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 060 01APR 7 NRTDFW 2 630P 425P 772
6 AA2557 01APR 7 DFWAUS 0 700P 809P 32B

Xem Thêm

CHICAGO – TAN SON NHAT INTL – CHICAGO 725 USD

CHICAGO – TAN SON NHAT INTL – CHICAGO
Hãng EVA AIR: 725 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
————————––lịch bay mẫu———————–———–
1 BR 055 19JAN 5 ORDTPE 1220A 600A+1 77W
2 BR 395 20JAN 6 TPESGN 720A 950A 77W E0 M
3 BR 392 08MAY 2 SGNTPE 1250P 515P 77W E0
4 BR 056 08MAY 2 TPEORD 800P 900P 77W E0

Xem Thêm
Gọi ngay