Tan Son Nhat Inlt _ Manchester (United Kingdom) _ Tan son Nhat

Hãng #TURKISH_AIRLINES
Giá Khứ hồi từ 985 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ 3/1/2017
Khởi hành từ tháng 3
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
————————–————————–———–
lịch bay mẫu
1 . TK 166 13MAR SGNIST 2110 #0520 O MO/TU 3
2 . TK 1993 14MAR ISTMAN 0845 1010 O TU 3
3 . TK 1996 10APR MANIST 1630 2235 O MO 4
4 . TK 168 L 11APR ISTSGN 0215 1710 O TU 4

Xem Thêm

Tan Son Nhat _ Geneva (Switzerland) _ Tan Son Nhat

Hãng #TURKISH_AIRLINES
Giá Khứ hồi từ 982 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ 4/1/2017
Khởi hành từ tháng 3
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
——————————————
lịch bay mẫu
1 . TK 170 19MAR SGNIST 1805 #0550 O SU/MO 3
2 . TK 1917 20MAR ISTGVA 0910 1035 O MO 3
3 . TK 1920 10APR GVAIST 1830 2240 O MO 4
4 . TK 168 11APR ISTSGN 0215 1710 O TU 4

Xem Thêm

Tan SOn Nhat Intl _ Milan (Italy) _ Tan Son Nhat Intl

Hãng #TURKISH_AIRLINES
Giá Khứ hồi từ 964 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ 4/1/2017
Khởi hành từ tháng 3
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
——————————————
lịch bay mẫu
1 . TK 168 16MAR SGNIST 1805 #0550 O TH/FR 3
2 . TK 1873 17MAR ISTMXP1 0855 1000 O FR 3
3 . TK 1876 05APR MXPIST 1955 2345 O WE 4
4 . TK 168 06APR ISTSGN 0215 1710 O TH 4

Xem Thêm

Tan Son Nhat _ Barcelona (Spain) _ Tan Son Nhat

Hãng #TURKISH_AIRLINES
Giá Khứ hồi từ 956 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ 4/1/2017
Khởi hành từ tháng 3
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
————————–—————-
lịch bay mẫu
1 . TK 168 18MAR SGNIST 1805 #0550 SA/SU 3
2 . TK 1853 19MAR ISTBCN 0855 1040 SU 3
3 . TK 1856 15APR BCNIST 1855 2320 SA 4
4 . TK 170 16APR ISTSGN 0215 1710 SU 4

Xem Thêm

TAN SON NHAT _ADELAIDE ( SOUTH AUSTRALIA ) _ TAN SON NHAT 900 USD

Hãng #MALAYSIA_AIRLINES
Giá khứ hồi 900 USD (đã bao gồm thuế)
Xuất vé từ ngày 26/11 đến 30/11/2016
khởi hành từ tháng 2
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
————————————————————————–
lịch bay mẫu
1 MH 759 20FEB SGN 2 KUL M 1640 1935 E0/738
MH 139 20FEB KUL M ADL 1 2220 0755+1 E0/333 1145
2 MH 136 17MAR ADL 1 KUL M 0930 1430 E0/333
MH 766 17MAR KUL M SGN 2 1710 1805 E0/738 1205

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL _BRISBANE _ TAN SON NHAT INTL 690 USD

Hãng #THAI_AIRWAYS
Giá khứ hồi 690 USD (đã bao gồm thuế)
Xuất vé từ ngày 26/11/2016
khởi hành từ tháng 2
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
————————————————————————–
lịch bay mẫu
1 TG 557 W 25FEB SGN 2 BKK 2055 2220 E0/777
TG 473 W 26FEB BKK BNE I 0001 1205 E0/787 1210
2 TG 478 W 23MAR BNE I BKK 2340 0550+1 E0/787
TG 550 W 24MAR BKK SGN 2 0745 0915 E0/777 1235

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL _CHARLES DE GAULLE _ TAN SON NHAT INTL 785 USD

Hãng #THAI_AIRWAYS
Giá khứ hồi 785 USD (đã bao gồm thuế)
Xuất vé từ tháng 12
khởi hành từ tháng 2
Tổng đài VN: (08) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
———————————————————————————-
lịch bay mẫu
1 TG 557 V 20FEB SGN 2 BKK 2055 2220 E0/777
TG 930 V 21FEB BKK CDG 1 0005 0650 E0/380 1555

TG 931 W 20MAR CDG 1 BKK 1230 0600+1 E0/380
TG 550 W 21MAR BKK SGN 2 0745 0915 E0/777 1445

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL _ MADRID _ TAN SON NHAT INTL 1020 USD

Hãng #CATHAY_PACIFIC
Giá khứ hồi 1020 USD (đã bao gồm thuế)
Xuất vé từ tháng 12
khởi hành từ tháng 3
Tổng đài VN: (08) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
————————————————————————-
lịch bay mẫu
1 CX 764 20MAR SGN 2 1 1945 2325 E0/772
CX 315 21MAR 1 MAD4S 0035 0810 E0/77W 1825
2 CX 320 20APR MAD4S 1 1230 0705+1 E0/77W
CX 767 21APR 1 SGN 2 0835 1010 E0/359 1640

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL _ SEATTLE _ TAN SON NHAT INTL 980 USD

Hãng #EVA_AIR
Giá khứ hồi từ 980 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ ngày 21/11/2016
khởi hành từ tháng 11
Tổng đài VN: (08) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
—————————————————————————
1 BR 396 25NOV 5*SGNTPE 1555 2010 25NOV E 0 77W M
2 BR 026 25NOV 5*TPESEA 2340 1810 25NOV E 0 77W M
3 BR 025 04DEC 7*SEATPE 0050 0550 05DEC E 0 744 M
4 BR 395 05DEC 1*TPESGN 0720 0950 05DEC E 0 77W M

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL _ VANCOUVER _ TAN SON NHAT INTL 930 USD

Hãng #KOREAN_AIR
Giá khứ hồi từ 930 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ ngày 21/11/2016
khởi hành từ tháng 12
Tổng đài VN: (08) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
——————————————————————————–
lịch bay mẫu
1 . KE 686 05DEC SGNICN HK2 0825 1515 O* MO
2 . KE 71 05DEC ICNYVR HK2 1840 1110 O* MO
3 . KE 72 20MAY YVRICN HK2 1435 1750 O* SA/SU
4 . KE 685 21MAY ICNSGN HK2 1930 2245 O* SU

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL _ TAICHUNG _ TAN SON NHAT INTL 550 USD

Hãng #Cathay_Pacific_Airways
Giá khứ hồi từ 550 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé và khởi hành từ ngày 19/11/2016
Tổng đài VN: (08) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
—————————————————————————
lịch bay mẫu
1 . CX 766 21JAN SGNHKG 1125 1515 O*
2 . KA 494 21JAN HKGRMQ 1955 2130 O*
3 . KA 495 07FEB RMQHKG 0800 0940 O*
4 . CX 799 07FEB HKGSGN 1650 1840 O*

Xem Thêm

HOUSTON _ TAN SON NHAT INTL _ HOUSTON 890 USD

Hãng #KOREAN_AIR
Giá khứ hồi từ 890 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ ngày 19/11/2016
khởi hành từ tháng 3/2017
Tổng đài VN: (08) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626
————————————————————–
lịch bay mẫu
2 KE 030 28MAY 7 IAHICN 1040 1550 29MAY E KE
3 KE 683 29MAY 1 ICNSGN 1820 2135 29MAY E KE
4 KE 684 29JUL 6 SGNICN 2340 0645 30JUL E KE
5 KE 029 30JUL 7 ICNIAH 0920 0850 30JUL E KE

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL _ HONOLULU _ TAN SON NHAT INTL 840 USD

Hãng #CHINA_AIRLINES
Giá khứ hồi từ 840 USD ( đã bao gồm thuế )
Xuất vé từ ngày 19/11/2016
khởi hành từ tháng 12
Tổng đài VN: (08) 73031818
Tổng đài USA: (714) 927 8626

—————————————————————————-
lịch bay mẫu
1 . CI 784 R 02APR SGNTPE ‎1745 2210 O* SU
2 . CI 2 R 02APR TPEHNL ‎2300 1445 O* SU
3 . CI 1 R 10APR HNLTPE 0115 #0600 O* MO/TU
4 . CI 781 R 11APR TPESGN ‎0730 0950 O* TU

Xem Thêm
Gọi ngay